Elektron
Kitabxana
ID:
100001
Əlavə məlumat:
Kitab: 1
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev, H.Orucov. - Bakı, Azərnəşr. 1997.
Səhifə sayı:
606 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100002
Əlavə məlumat:
Kitab: 2
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev, H.Orucov. - Bakı, Azərnəşr. 1997.
Səhifə sayı:
601 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100003
Əlavə məlumat:
Kitab: 3
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev, H.Orucov. - Bakı, Azərnəşr. 1997.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100004
Əlavə məlumat:
Kitab: 4
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. -Bakı, Azərnəşr. 1998.
Səhifə sayı:
511 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100005
Əlavə məlumat:
Kitab: 5
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 1998.
Səhifə sayı:
499 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100006
Əlavə məlumat:
Kitab: 6
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev, H.Orucov. - Bakı, Azərnəşr. 1997.
Səhifə sayı:
527 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100007
Əlavə məlumat:
Kitab: 7
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 1998.
Səhifə sayı:
519 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100008
Əlavə məlumat:
Kitab: 8
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 1998.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100009
Əlavə məlumat:
Kitab: 9
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2000.
Səhifə sayı:
466 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100010
Əlavə məlumat:
Kitab: 10
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr.2002.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100011
Əlavə məlumat:
Kitab: 11
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2003.
Səhifə sayı:
452 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100012
Əlavə məlumat:
Kitab: 12
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2004.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100013
Əlavə məlumat:
Kitab: 13
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2004.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100014
Əlavə məlumat:
Kitab: 14
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2005.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100015
Əlavə məlumat:
Kitab: 15
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2005.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100016
Əlavə məlumat:
Kitab: 16
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2005.
Səhifə sayı:
552 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100017
Əlavə məlumat:
Kitab: 17
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2005.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100018
Əlavə məlumat:
Kitab: 18
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2006.
Səhifə sayı:
552 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100019
Əlavə məlumat:
Kitab: 19
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2006.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100020
Əlavə məlumat:
Kitab: 20
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2007.
Səhifə sayı:
536 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100021
Əlavə məlumat:
Kitab: 21
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2007.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100022
Əlavə məlumat:
Kitab: 22
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2007.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100023
Əlavə məlumat:
Kitab: 23
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2008.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100024
Əlavə məlumat:
Kitab: 24
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2008.
Səhifə sayı:
504 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100025
Əlavə məlumat:
Kitab: 25
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2008.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100026
Əlavə məlumat:
Kitab: 26
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2008.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100027
Əlavə məlumat:
Kitab: 27
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2009.
Səhifə sayı:
495 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100028
Əlavə məlumat:
Kitab: 28
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2009.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100029
Əlavə məlumat:
Kitab: 29
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2009.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100030
Əlavə məlumat:
Kitab: 30
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2010.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100031
Əlavə məlumat:
Kitab: 31
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2010.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100032
Əlavə məlumat:
Kitab: 32
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2010.
Səhifə sayı:
511 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100033
Əlavə məlumat:
Kitab: 33
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100034
Əlavə məlumat:
Kitab: 34
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100035
Əlavə məlumat:
Kitab: 35
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
519 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100036
Əlavə məlumat:
Kitab: 36
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100037
Əlavə məlumat:
Kitab: 37
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100038
Əlavə məlumat:
Kitab: 38
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100039
Əlavə məlumat:
Kitab: 39
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2012.
Səhifə sayı:
486 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100040
Əlavə məlumat:
Kitab: 40
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2012.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100041
Əlavə məlumat:
Kitab: 41
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2012.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100042
Əlavə məlumat:
Kitab: 42
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2012.
Səhifə sayı:
473 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100043
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmin Abid; tərtib ed. və ön sözün müəl. B.Əhmədov.-B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100044
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Ağaoğlu; tərt. ed. Ə. Mirəhmədov, V. Quliyev; ön sözün müəl. V. Quliyev; red. A. Rüstəmli.-B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
391 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100045
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.S.Axundov; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. N.Vəlixanov; Red. Ş.Vəliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005
Səhifə sayı:
448 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100046
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Fətəli Axundzadə; tərt. ed. və ön sözün müəl. N.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100047
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.F.Axundzadə; tərt. ed. H.Məmmədzadə; ön sözün müəl. Y.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. III cild /M.F.Axundzadə; tərt. edəni və ön sözün müəl. H.Məmmədzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100048
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Alı; Tərtib ed. və ön sözün müəll. H.İsmayılov.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100049
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Ələsgər; Tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi: İslam Ələsgər.- B.: Şərq- Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100050
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. Bakıxanov; tərt. ed., fars dilindən tərcümə, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. Ə. Əhmədov, R. Sultanov.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100051
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qazi Bürhanəddin; tərtib ed. Ə.Səfərli; red. S.Əlizadə.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
728 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100052
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100053
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100054
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100055
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100056
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhməd Cavad; Tərtib edəni: Əli Saləddin.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100057
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseyn Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100058
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100059
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100060
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100061
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100062
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100063
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
664 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100064
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
440 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100065
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B. Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M. Adilov; red. A. Babayev.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100066
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. A.Ramazanov, T.Quliyev; red. və ön sözün müəl. M.Adilov.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
365 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100067
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi. M.Adilov; red. A.Babayev.- III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
342 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100068
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M.Adilov; red. V.Adilov.- IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
198 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100069
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. M.Adilov, S.Hadıyeva; red. V.Adilov, T.Axundova.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
261 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100070
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla bəy Divanbəyoğlu; tərtib ed. və ön sözün müəl. İ. Bəktaşi.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100071
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R. Əfəndiyev; tərtib ed. A. Abdullayev; red. M. Adilov; [buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
120 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100072
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fədai; Tərtib və ön sözün müəllifi. Q.Məmmədli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100073
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli. - B.: "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100074
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100075
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100076
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100077
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100078
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: Ə. Səfərli; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100079
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi; Əlyazma qaynaqları əsasında nəşrə hazırl. və ön sözün müəl.A.Musayeva; Red. S.Şıxıyeva.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100080
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hadi; Tərt. edənlər: Ə.Hüseynov, Ə.Mirəhmədov, Ə.Hüseyni.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100081
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Haqverdiyev; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: K. Məmmədov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
504 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100082
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Haqverdiyev; Tərt. edəni: K.Məmmədov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100083
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heyran xanım; Tərtib edənlər. M. Soltan, Q. Məmmədli; Red. C. Nağıyeva; Rəssam. M. Rəhmanzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100084
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həbibi; Toplayanı və tərtib ed. Ə. Məmmədov; Red. A. Paşayeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
88 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100085
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Həqiqi; tərt. ed. Ə.Rəhimov, L.Hüseynzadə, H.Mail; red. M.Mailoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100086
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N. Nərimanov; red. R.Mehdiyev; tərt. edən və ön sözün müəl. T.Əhmədov.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100087
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Seyid Hüseyn; red. və ön sözün müəl. Nazif Qəhramanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100088
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əli bəy Hüseynzadə; transliterasiya və tərt ed. O. Bayramlı; elmi red. və izahların müəllifi.A. Turan.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
479 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100089
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X. Şirvani; tərt. ed. M. Sultanov; ön sözün müəl. və elmi red. X. Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
672 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100090
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şah İsmayıl Xətayi; tərt. ed. Ə. Səfərli, X.Yusifli; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100091
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kişvəri; tərt. ed., şərh və lüğətin müəl. C. Qəhrəmanov; ön sözün müəl. Ə. Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100092
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R. Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100093
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R.Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100094
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100095
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı.-Avrasiya press, 2006. XX əsr.
Səhifə sayı:
158 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100096
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
158 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100097
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100098
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbani; tərt., ön söz, qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100099
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. İ. Qutqaşılı; Ön sözün müəllifi: C. Qəhrəmanov; Tərtib edəni və elmi red.: Ə. Tahirzadə.- Bakı: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100100
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Farscadan tərcümə edən və izahların müəllifləri: Qulamhüseyn Beqdeli Xəlil Yusifli; Ön sözün müəllifi və elmi red. Xəlil Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100101
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Marağayi; Farscadan tərcümə edən və ön sözün müəllifi. H. Məmmədzadə; Farscadan tərcümənin red. H.Xoşginabi Bakı : Avrasiya Press , 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100102
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G. Məhsəti; tərc. N.Rəfibəyli, X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100103
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C. Məmməquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
664 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100104
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
584 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100105
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100106
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100107
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Qəmküsar; Tərtib edənlər: Ə.Hüseynov, T.Hüseynova, A.Abdullayev; [Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100108
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsihi; tərt. ed., ön sözün və şərhlərin müəl. Ə. Səfərli; red. X. Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100109
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Cümə; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: P. Əfəndiyev; Elmi red.: H. İsmayılov; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev]. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
648 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100110
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Əli Möcüz; toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəl. Q. Məmmədli; [buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].-B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100111
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Musabəyov; tərt. ed. və ön sözün müəl. G.Məmmədova.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100112
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Müşfiq; Tərt. edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100113
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Müznib; Tərtibçi, ön sözün və lüğətin müəl. İ. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100114
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Õ. Natəvan; Tərt. və ön sözün müəllifi. B. Məmmədov.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
88 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100115
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ömər Faiq Nemanzadə; Tərtib edəni, ön sözün və izahların müəllifi. Ş.Qurbanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100116
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Seyid Əbülqasım Nəbati; Tərtib edən. Əbülfəzl Hüseyni; Ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100117
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmadəddin Nəsimi; Tərt. åd. Həmid Àraslı; Red. və lüğətin müəllifi: Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100118
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmadəddin Nəsimi; tərt. åd. Həmid Àraslı; red. və lüğətin müəl. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100119
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mir Möhsün Nəvvab; Transliterasiya ed. Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; Elmi, dini, tibbi qeydləri tərcümə ed. R.Kərimov..- B.: -Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100120
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; Tərc.ed.: M.Rzaquluzadə; İzahların müəllifi: Əkrəm Cəfər; Ön sözün müəllifi: Zümrüd Quluzadə.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100121
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; Tərc.ed. Abdulla Şaiq.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100122
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B.: "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100123
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N. Gəncəvi; ön sözün müəl. və elmi red. X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100124
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B., "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100125
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; farscadan tərc.ed. və izahların müəl. X.Rza Ulutürk; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100126
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B., "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100127
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Ələkbər Sabir - B., "ŞərqQərb", 2004.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100128
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Ələkbər Sabir - B., "ŞərqQərb", 2004.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100129
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynqulu Sarabski; Rəsmlərin müəl. Ə.Əzimzadə; red. Ə.Quliyev; ön sözün müəl. R.Məmmədova. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100130
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbas Səhhət; tərt. ed., ön söz və qeydlərin müəl. K.Talıbzadə.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100131
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurban Səid; burax. məs. Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100132
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T. Ş. Simürğ; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: T. Əlişanoğlu; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləlıyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100133
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100134
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100135
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100136
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Təbrizi; farscadan tərc.edəni, ön söz və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. B.Azəroğlu.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100137
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Saib Təbrizi; tərt. və tərc. B.Azəroğlu; red. M.Adilov.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100138
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xacə Nəsirəddin Tusi; Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: R.Sultanov; Red.: M.Nağısoylu.-B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100139
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Pənah Vaqif; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: Həmid Araslı.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100140
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Şəfi Vazeh; Alman dilindən tərcümə edəni: A. Aslanov; Tərtib edəni və red.: F. Sadıqzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
96 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100141
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəcəf bəy Vəzirov; tərt. ed. D. Məmmədova; red. T.Məmməd.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100142
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Vəli Vidadi; Tərtib edən: Həmid Araslı; Ön sözün müəllifi və redaktoru: Əlyar Səfərli.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
128 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100143
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasım bəy Zakir; tərt. ed. və ön sözün müəl. K. Məmmədov.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100144
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafa Zərir; Transfoneliterasiya edən və ön sözün müəllifi: Ş. Xəlilov; Red.: M. Adilov.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
128 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100145
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Abbaszadə; Ön sözün müəll. T. Hacıyev. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100146
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Abbaszadə. -B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100147
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Anar.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100148
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100149
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100150
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseyn Arif; Ön sözün müəllifi: Camal Mustafayev. - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100151
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Aslan; Red. T.Qaraqaya.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100152
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Şəmşir .-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100153
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Söhrab Tahir Azərazər; Ön sözün müəllifi. S. Rüstəmxanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
272 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100154
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Azəroğlu.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100155
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tofiq Bayram; tər. ed.: Svetlana Bayramova; ön sözün müəl. Şamil Salmanov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100156
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həkimə Billuri; tərt.ed. və ön sözün müəllifi. Aybəniz Kəngərli.- B.: Şərq-Qərb , 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100157
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynal Cabbarzadə; Ön sözün müəllifi R.Rza; Tərtib edəni: İ.Qasımzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100158
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzizə Cəfərzadə; [Ön sözün müəllifi: Vaqif Sultanlı; Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyeva; Nəşriyyat red.: Ə.Şükürlü; Tərtibçi rəssam: N.Əliyeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100159
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzizə Cəfərzadə;[Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev] Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100160
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirvarid Dilbazi; red. Vüqar Vüqarlı.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100161
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Elçin; ön sözün müəl. V.Bəhmənli.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100162
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100163
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100164
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
448 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100165
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ənvər Əlibəyli; tərtib edəni. Ş.Əlibəyli; ön sözün müəllifi./B. Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100166
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əkrəm Əylisli.-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100167
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mədinə Gülgün; ön sözün müəllifi. Elçin.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100168
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və ön söz. A.Abasov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100169
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və lüğətin müəll. A.Abasov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100170
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Həsənzadə; ön sözün müəl. N.Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100171
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hidayət.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100172
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynal Xəlil; Tərt. Zəkiyyə Xəlilova.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100173
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəbi Xəzri. - B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100174
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəbi Xəzri. - B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100175
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimbəyov; Tərtib edəni və red. T. Quliyev. - B.: Avrasiya press, 2007.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100176
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimbəyov; tərt. ed. və red. T. Quliyev. - B.: Avrasirya Press, 2007.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100177
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.İbrahimbəyov. - B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100178
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.İbrahimbəyov. - B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100179
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.İbrahimov; Ön sözün müəllifi. İ.Həbibbəyli - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100180
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100181
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100182
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Almas İldırım; Red.: Cabbarlı Nikpur; Tərtib edəni: Maarif Teymur.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100183
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.İlkin; tərt.ed. A.Musayev; ön söz. Ş.Salmanov. - B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100184
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qılman İlkin. - B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100185
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Kərim; tərt. və red. P. Əlioğlu.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100186
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nüsrət Kəsəmənli; Tərtib edəni: R. Kəsəmənli; Ön sözün müəll.: N. Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100187
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Kürçaylı; ön sözün müəl. B. Nəbiyev .-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100188
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100189
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N. Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y. Qarayev.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100190
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100191
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E. Əlibəyzadə, Ə. Hüseyni.- B.: Şərq- Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100192
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Mehdi; tərt. ed.və ön sözün müəl. Z.Hüseynova.-I cild.- B, : AVRASİYA PRESS, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100193
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100194
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100195
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsi Məlikzadə; tərtib ed. İ.Qasımzadə; ön sözün müəllifi. V.Yusifli - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100196
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədxanlı. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100197
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mir Cəlal; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Yaqub İsmayılov.- B.:Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100198
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsa Muğanna.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
536 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100199
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
272 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100200
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100201
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Nəzmi; Tərt. və ön sözün müəll. F.Hüseynov; Red. E. Qasımova.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
544 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100202
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Nitqi; Tərt. ed. və ön sözün müəll. S. Nəbioğlu; Red. U. Rəhimoğlu.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100203
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cabir Novruz; Ön sözün müəllifi: Müşfiq Cabiroğlu.-B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100204
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.S.Ordubadi.- I hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100205
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Səid Ordubadi.- II hissə - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100206
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nigar Rəfibəyli; Tərtib edəni. Anar; Ön sözün müəll. B.Nəbiyev - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100207
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Süleyman Rəhimov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100208
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Süleyman Rəhimov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100209
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Rəhman; ön sözün müəll. Y. Qarayev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100210
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sabit Rəhman.-II cild.-B.: Avrasiya Press , 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100211
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100212
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100213
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Rüstəm; Tərtib edəni: A. Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100214
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sabir Rüstəmxanlı; ön sözün müəl. X. R. Ulutürk.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100215
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.R.Ulutürk; tərt.ed. F. Ulutürk; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100216
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.R.Ulutürk; tərt.ed. F.Ulutürk.- II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100217
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu; ön sözüm müəl. Ş.Salmanov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100218
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100219
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- III cild.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
255 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100220
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- IV cild - B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100221
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt. ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- V cild - B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100222
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Rzaquluzadə; [burax. məsul. Ə.Güləliyev] - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100223
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Həbib; Tərt. edəni. V.Əliyev; Ön sözün müəllifi. P.Məmmədli.-B.: Lider nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100224
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Osman Sarıvəlli; ön sözün müəll.: B.Vahabzadə; tərtib edəni və red.: A.Qurbanov - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100225
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. M. Seyidzadə; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100226
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Səfərli; Tərt. edəni. H.Səfərli; Ön sözün müəllifi. V.Yusifli.- B.: Lider nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100227
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səhənd; [Ön söz: Şəhriyar Məmmədhüseyn].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100228
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Səmədoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100229
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vaqif Səmədoğlu; Tərtib edəni və redaktoru: Nüşabə Babayeva-Vəkilova.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100230
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Süleymanlı.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100231
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar; Tərtib edənlər. Nazim Rizvan, Xuraman Quliyeva, İslam Qəribov; Ön sözün müəllifi. Bəkir Nəbiyev.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100232
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayıl Şıxlı; tərt.ed. Elçin Şıxlı; ön sözün müəl. İ.Qasımzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100233
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayıl Şıxlı - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100234
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Vahabzadə. - B.: "Öndər nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100235
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Vahabzadə. - B.: "Öndər nəşriyyat" 2004.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100236
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Vahid; tərt. ed. Q. Məmmədli; R. Quliyev; A. Paşayev; ön sözün müəl. S. Quliyeva.- B.: Lider, 2005..
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100237
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Vəliyev;tərt. ed. T.Qaraqaya, S. Vəliyeva; red. U. Rəhimoğlu - B.:AvrasiyaPress, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100238
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; - B., "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100239
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; - B., "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100240
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100241
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızış- IV cild: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100242
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səməd Vurğun; tərt. ed. S. Quliyeva, A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.- V cild .-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100243
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə; ön sözün müəl. A.Bayramoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100244
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
568 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100245
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
536 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100246
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zəlimxan Yaqub; [Ön söz: Azər Turan; Burax. məsul. Ə.Güləliyev; Tərt. rəssam. N.Əliyeva]. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100247
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Yaqub; burax.məs. Ə.Güləliyev. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100248
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəfiq Zəka Xəndan, tərt. ed. Aydan Xəndan - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100249
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Amodu; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlfioğlu; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
621 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100250
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hans Kristian Andersen; tərcümə edən. M.Rzaquluzadə; ön sözün müəllifi. Şahin Xəlilli.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100251
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aristotel; tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. A. Aslanov.- B.: Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
120 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100252
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Çingiz Aytmatov; ön sözün müəl. B.Vahabzadə I cild.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
504 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100253
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Çingiz Aytmatov; tərc.ed. Cəmil Əlibəyov, Qılman Musayev, Əkrəm Əylisli, Məti Osmanoğlu. II cild.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100254
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O. de Balzak; Tərc. edəni. M.Rəfili Bakı : Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100255
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.L.Barto; rus dilindən tərc. ed. T.Mahmud, H.Ziya, M.İsgəndərzadə, Z.Sarıtorpaq.- B.: 2007.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100256
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ç.Q. Bayron; tərcüməçi. A. Aslanov və b..- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100257
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.A.Blok; Rus dilindən tərcümə ed. E.Borçalı, C.Novruz, T.Mahmud, İ.İsmayılzadə; Ön söz. C.Novruz.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100258
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bualo; Tərcümə edən və ön söz. Ə.Ağayev. B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
112 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100259
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M. Bulqakov; Rus dilindən tərc. S. Budaqlı.- B: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100260
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.A.Bunin; rus dilindən tərcümə edəni. H.Şərif.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100261
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əbdürrəhman Cami; fars dilindən tərc. ed. Mübariz Əlizadə, Rəhim Sultanov B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100262
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rafaello Covanyoli; Tərcümə ed. B.Musayev; Ön sözün müəll. Ə.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
584 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100263
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Karel Çapek; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100264
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. P. Çexov; tərc. ed. R. Ağayev, K. Ziya, N. Rəfibəyli, M. İbrahimov, Ş. Abbasov.-B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100265
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.İ.Çukovski; rus dilindən tərc. ed. T.Elçin, Ə.Şükürlü.- B.: Şərq- Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100266
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aligyeri Dante; Tərcümə edəni. Əliağa Kürçaylı; Ön sözün müəllifi və redaktoru. Əkbər Ağayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
592 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100267
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Daniel Defo; Ruscadan tərcümə edəni. Əkbər Ağayev; Red. Reyhan Salamova.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100268
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.X. Dəhləvi; Tərcümə ed., ön sözün və şərhlərin müəl. A.Sarovlu.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100269
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; rus dilindən tərc. ed. B.Musayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
374 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100270
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; Tərt. ed. və ön sözün müəllifi. M.Qocayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100271
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; tərcümə ed. H.Şərif; [Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
728 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100272
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır/-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100273
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100274
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Düma; Tərcümə edənlər. M.Rzaquluzadə, B.Musayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
600 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100275
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə. Sultanlı; red. T. Novruzov; [tərc. edən. R. Rza, Ə. Məmmədxanlı, Ə. Sadiq; buraxılışa məsul.U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
200 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100276
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T. Fikrət.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100277
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əbülqasim Firdovsi; Tərcümə edən, ön sözün və izahlarin i: M. Əlizadə; Red.: B. Azəroğlu, M. Sultanov, A. Sarovlu.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100278
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D. İ. Fonovizin; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100279
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yohann Volfqanq Gete; Tərcümə edən. Əhməd Cəmil; Red. M.Rzaquluzadə.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100280
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.N.Güntəkin; Nəşrə hazırlayan: M.Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100281
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.N.Güntəkin; tərcümə edən və ön sözün müəllifi: M.Rzaquluzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100282
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Hamsun; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Qocabəyli; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
573 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100283
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edən və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100284
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Heminquey; Tərcümə. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
470 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100285
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Hikmət; tərtib edəni. A.Babayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
495 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100286
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Homer; Tərcümə edəni: Mikayıl Rzaquluzadə; Ön sözün i: Qorxmaz Quliyev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100287
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Homer; Tərcümə edən: Ə.Ziyatay; Ön sözün i: Q.Quliyev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100288
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Viktor Hüqo; Tərc. M.Rəfili.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100289
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüqo Viktor; tərc. ed. M. Rəfili; ön sözün nüəl. Ə. Zeynalov I-II hissələr .-B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
648 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100290
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüqo Viktor; Tərcümə edəni: B.Musayev.- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
656 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100291
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Hüqo; tərc. ed. B.Musayev .- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100292
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. İbsen; tərcümə edən: A. Əliyev Bakı : Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100293
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F. Kafka; Ön sözün müəll.: M. Qarayev; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100294
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Farscadan tərcümə edəni, şərhlərin və izahların müəllifi: Rəhim Sultanov; Red.: Məmmədağa Sultanov.- Bakı: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100295
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V. Q. Korolenko; [Tərcümə edən. Ə. Əylisli, Ə. Ağayev, H. Şərif, E. Borçalı, Ə. Babayeva; Buraxılışa məsul. Ə. Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100296
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İvan Andreyeviç Krılov; tərt. ed. T.İbrahimova; [buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev; tərc. ed. A.Şaiq, M.Seyidzadə, H.Ziya].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100297
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.F.Kuper; Tərc. Ə.Zeynalov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100298
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ceyms Fenimor Kuper; Tərc.: Ə.Zeynalov; Red.: C.Nağıyev (ön sözün müəllifi), S.Mustafayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100299
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İ. Kuprin; Tərcüməçi. İ. Yaqubov.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100300
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
farscadan tərc. ed. R. Sultanov; Red. Ə.Cəfər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100301
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qarin-Mixaylovski; rus dilindən tərc. ed. Ə.Şükürlü, -B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100302
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.V.Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100303
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.A. Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X. Əzizbəyov B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100304
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif].-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
263 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100305
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif] I I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100306
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S.Qriboyedov; Rus dilindən tərcümə edən. Ə.Ziyatay. B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100307
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Y.Lermontov; tərt. edəni və ön sözün müəll. T.Cəfərov.-B.: Öndər nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100308
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.London; tərc. ed. və ön söz müəl. İ.İbrahimov; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizayn müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
397 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100309
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.London; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100310
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Mayn; tərc. ed. C.Məcnunbəyov, V.Rzayev (ön söz. müəl.); red. S.Sarvan; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
759 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100311
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Prosper Merime; ön söz: Ə. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100312
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhəmməd; Tərt., ön söz və lüğətin müəll. Ə.Səfərli.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100313
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sergey Vladimiroviç Mixalkov; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100314
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqubov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100315
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.İbrahimov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
350 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100316
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. C.Məmmədov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100317
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. N.Nağıyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100318
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. M.Əfəndiyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev V cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100319
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqublu; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə VI cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100320
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. M.İsgəndərzadə; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VII cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100321
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. Ə.Abbasov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VIII cild Bakı : Şərq-Qərb , 2007.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100322
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Adam Mitskeviç; tərcümə edən: S. Rüstəmxanlı; polyak dilindən sətri tərcümələrin müəllifi: G. Abdullabəyova; [buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100323
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gi de Mopassan; Tərcümə edənlər: İ. Şıxlı, H. Qocayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100324
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nehru; tərcümə edəni. T.Paşazadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100325
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Nesin; çevirənlər. Y.Şirvan, O.Orucov, Q.İlkin və b.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100326
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlişir Nəvai; tərc. ed. Əlağa Vahid, Mirvarid Dilbazi, Məmməd Rahim və b.; ön sözün i. Həmid Araslı.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100327
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.K.Oleşa; ruscadan tərcümə edəni: R.Şıxəmirova; [Buraxılışa məsul: U.Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100328
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.N.Ostrovski; Rus dilindən tərc. ed. Y.Əzimzadə, Ə.Məmmədxanlı, R.Təhmasib.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100329
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ömər Xəyyam; tərc. ed. М.Seyidzadə; ön sözün müəl. Ə.Hacızadə.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
104 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100330
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Pamuk; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Əbdülrəhmanlı; red. Ə.Rəsulov; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: "Şərq-Qərb", 2009.
Səhifə sayı:
615 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100331
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.G.Paustovski.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100332
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Prişvin; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
159 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100333
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] I cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100334
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] II cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100335
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fransua Rable; tərcümə edəni: Əhməd Cavad; ön sözün müəllifi: Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100336
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. N. Nikolayeviç; Tərc. və ön sözün müəl.: H. Şərifov.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100337
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.M.Remark; alman dilindən tərc. ed. V.Hacıyev, Ç.Qurbanlı; ön söz. müəl. Q.Quliyev; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
669 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100338
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş. Rustaveli; tərc. S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100339
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Y. Saltıkov-Şedrin; Rus dilindən tərcümə edənlər. B.Musayev, İ. Vəliyev, E. Cabbarov; Ön sözün müəllifi. İ. Vəliyev. B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100340
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Saramaqo; tərt. ed. A.Hacılı; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlifoğlu; red. N.Cabbarlı; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.
Səhifə sayı:
797 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100341
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.C.Selincer; tərc ed və ön söz müəl. T.Vəliyev; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
485 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100342
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Antuan dö Sent-Ekzüperi; red. S. Şahbazov; fransız dilindən tərc. ed. R.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
119 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100343
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Migel de Servantes Saavedra; Tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: Pənah Xəlilov.- B.:Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100344
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirazi Sədi; Farscadan tərcümə ed. M.Seyidzadə, M.Soltan, R.Sultanov, İ.Şəms; Ön sözün müəllifi. M.Məhəmmədi.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100345
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərc. ed. Y.Əzimzadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100346
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.L.Stivenson; tərc. ed. Ə.Babayeva; ön sözün müəllifi: B.Nəbiyev.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100347
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Stoun; Ruscadan tərc. edəni. F.Qəmbəroğlu.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100348
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Süleymenov; rus dilindən tərc. ed. N.Səfərov; ön sözün müəllifi. C.Bəydili (Məmmədov).- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
270 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100349
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Conatan Svift; tərcümə ed. Mikayıl Rzaquluzadə B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100350
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İngilis dilindən tərcümə ed. S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. İ.Rəhimov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
736 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100351
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərcümə ed. M.İbrahimov, Anar, S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev II cild.- Bakı: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100352
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fridrix Şiller; Tərcümə edənlər: Mehdi Məmmədov, Hüseyn Şərifov, Nigar Rəfibəyli; Ön sözün müəllifi: Nəzakət Ağazadə.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100353
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; rus dilindən tərcümə edənlər. Ə.Abbasov, B.Musayev, H.Şərif.- Bakı: Avrasiya press, 2007.
Səhifə sayı:
357 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100354
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə birinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100355
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; rus dilindən tərc. ed. C.Cavadzadə ikinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100356
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A. Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə üçüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100357
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə Dördüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100358
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hafiz Şirazi; Tərc. ed. Əbülfəzi Hüseyni.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100359
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Taqor; rus dilindən tərc. ed. Ə.Səbri.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100360
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; rus dilindən tərc. ed. M.Rzaquluzadə, C.Məcnunbəyov; [ön söz. M.Qocayev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
478 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100361
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev I cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100362
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100363
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev III cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100364
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100365
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Lev Nikolayeviç Tolstoy; red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; tərt., ön sözün müəllifi və red. Aqil Hacıyev; tərc.ed. Qılman İlkin, Ənvər Məmmədxanlı, Mustafa Əfəndiyev, Rafiq Ağayev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100366
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ. S. Turgenev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100367
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Tven; Tərcümə edənlər: Ş. Ağayeva, H. Qasımzadə; Ön sözün müəllifi: Z. Ağayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100368
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mark Tven; Tərcümə edən: İsgəndər Nəfisi, Elçin Şıxlı.- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100369
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.Veqa; tərc. ed. T.Əyyubov, F.Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
382 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100370
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Tərcümə edənləri: M.Təhmasib, M.Mustafayev; Ön sözün müəllifi. C.Nağıyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100371
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Rus dilindən tərcümə ed. və ön sözün müəll. Ə.Ağayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100372
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Tərcümə edəni: Cabbar Məcnunbəyov; Ön sözün müəllifi: Əziz Gözəlov..- B.: Öndər , 2004.
Səhifə sayı:
552 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100373
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J. Vern; tərc. ed. İ. Nəfisi, Z. Adbullayev, Ə. Məmmədxanlı; ön söz. C. Nağiyev; [burax. məs. Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100374
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərcümə ed. B.Musayev; Red. Ə.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100375
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Q.Vasili; Rus dilindən tərcümə edən. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100376
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. A. Yesenin; Rus dilindən Tərcümə edəni: Ə. Kürçaylı; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100377
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmrə Yunus; Tərtib edən: Bəydilli (Məmmədov) Cəlal; Elmi red. Hacıyev Тоfiq, Кərimli Тeymur.- B.: "Öndər Nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
326 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100378
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli; red. Bəkir Nəbiyev.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100379
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt.ed.,ön söz və şərhlərin müəllifi. M.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
429 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100380
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərc.edən. H.Arzulu, Ə.Nəcəfov, A.Mollayeva, V.Hacıyev, A.Abbasova I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
440 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100381
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərc.edən. G.Həsənzadə, S.Hüseynova, T.Elçin II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100382
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edəni. Ə.Sultanlı; Ön söz. T.Novruzov I cild.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100383
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib ed. Ə.Sultanlı II cild.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100384
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə.Axundov, İ. Abbaslı, H.İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100385
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə. Axundov, İ. Abbaslı, H. İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100386
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edəni, ön söz və bioq. müəllifi. D.Məmmədova I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100387
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. edəni və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [buraxı. məs. Ə.Güləliyev] II cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
511 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100388
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və bioq. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
543 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100389
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
581 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100390
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed., ön söz və biblioqr. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] V cild.- Bakı: Şərq-Qərq, 2007.
Səhifə sayı:
301 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100391
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.İsmayılov, T.Orucov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100392
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edən: Ə.Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; red. A.Rüstəm; məzmun tərcümələrin müəl. X.Rza.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100393
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100394
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C. Qəhrəmanov; red. A. Dadaşzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100395
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərtib ed. Ə. Cəfərzadə; ön sözün müəl. N. Rəfibəyli; red. T. Qaraqaya, L. Əliyeva. B.: AVRASİYA PRESS, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100396
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100397
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100398
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100399
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli, M.Fərzəliyeva IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100400
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli V cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100401
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C.Bəydili (Məmmədov).- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
687 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100402
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100403
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100404
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. edən. Q.Namazov; red. T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100405
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tn]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
462 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100406
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
430 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100407
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili II cild.- Bakı: Şərq- Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
397 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100408
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
406 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100409
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Ağayev; tərc. ed. S.Mustafa, Ş.Nağıyeva, A.Hacıyev və b. I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
335 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100410
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib ed. Z.Ağayev; Tərcümə ed. Z.Ağayev, E.Şıxlı, V.Musayev və b. II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100411
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100412
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
672 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100413
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[tərt. edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, U.Rəhimoğlu] I cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100414
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[tərtib edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, Rəhimoğlu] II cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100415
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Orucov E.Q. Tətbiqi funksional analizin elementləri. Bakı, BDU , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100416
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərəcov R.H., Şimiyev V.H Diskret riyaziyyat . Bakı, Bakı Universiteti , 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100417
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov,S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva Riyaziyyatın tədrisi üsulları . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100418
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyziyev F. Diskret riyyaziyyatın bəzi fəsilləri . Bakı , "Təhsil" NPM , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100419
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Y.C. Təqribi hesablama üsulları . Bakı , Bakı universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100420
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.M. Xətti analizin üç prinsipi (dərs vəsaiti) . Bakı , Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100421
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Namazov Q. Riyazi fizika tənlikləri . Bakı ,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100422
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev M.X., Həsənov K.Q. Differensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə (Dərs vəsaiti). Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100423
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramazanov T Zəlzələlərin mexanikasi, xəbərvericiləri və tektonik dalğaları. Bakı, Bakı Universiteti, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100424
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sultanov R.L., Hüseynov Ə.M., Cümşüdova N.İ. Təbiətsunasligin əsasları. Bakı, Nasir, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100425
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мехтиев М.Ф. Aсимптотический анализ некоторых пространственных задач теории упругости для полых тел. Баку, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100426
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мехтиев М.Ф. Метод однородных решений в анизотропной теории оболочек. Баку, Чашыоглы, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100427
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ахундов А.А. Геометрическое решение проблемы одновременного слежения за показаниями многочисленных разнотипных датчиков. Баку, Элм, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100428
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мэтьюз Дж., Уокер P. Мaтематические методы физики.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100429
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov E.B. Polimer materiallari üçün antioksidantlar. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100430
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Карлен Худавердиев, Ахмед Велиев Исследование одномерной смешанной задачи для одного класса псевдогиперболических уравнений третьего порядка с нелинейной операторной правой частью.. Баку, Чашыоглу, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100431
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100432
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Курант Р. Уравнения с частными производными .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100433
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Фаддеев Д.К., Фадеевва В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100434
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Калиткин Н.Н. Численные методы .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100435
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100436
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Камкэ Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100437
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Стренг Г. Линейная алгебра и ее применения . Москва, Мир, 1980
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100438
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Самарский А.А. Введение в численные методы .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100439
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100440
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ибрагимов В.А. Элементы нечеткой математики . Баку, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100441
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Князь Мамедов Методы решения различных классов задач дискретной оптимизации . Баку, Элм, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100442
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.T.Nağıyev, R.M.Quliyev Riyaziyyatdan olimpiada iştirakçıları üçün 50 variant (həllər, göstərişlər, cavablar). Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100443
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Qəhrəmanov A.Q. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Bakı, Kür, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100444
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov İ.S., Vəliyev Ə.A. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika . Bakı, Odlar Yurdu, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100445
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı.Ə.Zeynallı.Z Statistika:Ümumi Nəzəri Məsəllər. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100446
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov .A,Atakişiyev.M Ehtimal, statistika ve riyazi proqramllaşdırma elementlərinin iqtisadiyyatda tətbiqi. Bakı, Təfəkkür, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100447
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov R. Beynəlxalq statistika. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100448
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə.T., Zeynallı Z.Ə. Statistika: Sosial-iqtisadi məsələlər. 2. Bakı, Avropa, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100449
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynova A.M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100450
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəmaləddin Nurəddinoğlu Riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. BAkı, Çaşoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100451
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əfəndiyev B.R. Ümumi təhsil məktəbləri üçün fizikadan məsələlər. . Bakı, Çənlibel, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100452
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.M. Funksional analiz. 1. Bakı, Bakı Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100453
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Ə. Ələsgərova, F.H.Nəsibov, V.C.Aslanov Ehtimal nəzəriyyəsinə aid məsələ həllinə rəhbərlik. Bakı, Səda, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100454
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev B.Z. Ümumi fizika kursu. Bakı, Maarif, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100455
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə., Zeynallı Z. Statistika: Ümumi nəzəri məsələlər. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100456
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacibalayev H Konstruksiya materiallarinin texnologiyasi. Bakı, İqtisad universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100457
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsayev Ə.M., Məmmədsadıqov H.H. İnşaat Mexanikasi. Bakı, Çaşoğlu, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100458
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov M.Z. Tətbiqi mexanika məsələlərinin həlli. 1. Bakı, Azərbaycan , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100459
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aranli M. Əyləncəli riyaziyyat. Bakı, Müəllim , 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100460
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aranli M. Riyaziyyatdan olimpiada məsələləri. Bakı, Ülvi- Həyat, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100461
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev İ.H., Daşdəmirov X.Y. Hidravlika və aerodinamika. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100462
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nurəddinoğlu C Ali riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. 2. Bakı, Çaşoğlu, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100463
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qədirov N.B. Nəzəri mexanika kursu. Bakı, Bakı Universiteti, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100464
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev S.Ə., Eyvazov E.B. Nəzəri mexanika. Bakı , Azərnəşr, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100465
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev X., Ələkbərova F. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100466
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mərdanov M., Babayev B., Mehdiyev V. Riyaziyyat ensiklopediyasi. Bakı, Bakı Universiteti, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100467
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimova S.N. Ali riyaziyyatın əsasları (ikinci nəşr) . Bakı , "Yeni nəsil", 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100468
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov M.B.,Sadayev Ə.Ş. Nəzəri mexanikadan mühazirələr (Dərs vəsaiti) . Bakı , Bakı Universiteti , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100469
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.R.Bayramov, N.T.Vəliyev, T.B.Abbasov Tətbiqi mexanika (Ali məktəblər üçün dərslik) . Gəncə , Azərbaycan Texnologiya Universiteti , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100470
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qulıyeva Nurlan Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası. Bakı, MBM, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100471
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Письменный Д. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике . Москва, Айрис Пресс, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100472
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Титчмарш Е. Теория функций . Москва, Наука, 1980
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100473
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Прасолов В.В. Геометрия Лобачевского. МЦНМО, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100474
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Прасолов В.В. Наглядная топология. Москва, МЦНМО, 1995
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100475
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Прасолов В.В. Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии . Москва, МЦНМО, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100476
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Носов В.А. Комбинаторика и теория графов . Москва, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100477
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Нинул А.С. Тензорная тригонометрия. Теория и приложения . Москва, Мир, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100478
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Никольский С.М. Курс математического анализа . 1. Москва, Наука, 1983
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100479
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Неуважаев В.Е. Математическое моделирование турбулетного перемешивания . Челябинск , 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100480
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа . 2. Москва, Высшая школа , 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100481
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл. Х. Математический анализ . 2. Моква, Моск.Гос.ун-т , 1987
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100482
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х. Математический анализ . 1. Москва, МГУ, 1985
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100483
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Филлипов А.В. Сборник задач по дифференциальным уровнениям . Ижевск, Регулярная и хаотитеческая динамика, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100484
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по троекториям . Москва, Мир , 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100485
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Чернова Н.И. Теория вероятностей . 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100486
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Будылин А.М. Ряды и интегралы Фурье . 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100487
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Артамонов В.А., Салий В.Н., Скорняков Л.А., Шеврин Л.Н.,Шульгейфер Е.Г. Общая алгебра. 2. Москва, Наука, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100488
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Yaqubov, K.Həsənov Adi diferensial tənliklər. Bakı , Maarif, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100489
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.H.Məmmədov Ali riyaziyyat kursu. 1. Bakı, Maarif, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100490
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Məmmədov Ali Riyaziyyat kursu. 2. Bakı, Maarif, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100491
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mamedov Raşid, Cəfərli Qumrax Analitik funksiyalar.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100492
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.İ.Privalov Analitik həndəsə. Bakı, Tədris Pedoqoji ədəbiyyatı, 1964
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100493
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
П.Е.Данко, А.Г.Попов Высшая математика. 2. Moskva, 1974
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100494
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
П.Е.Данко, А.Г.Попов Высшая математика. 1. Moskva, 1974
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100495
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fikrət Feyziyev Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100496
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Maarif Əkbərov Cəbrdən Mühazirələr. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100497
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Əzimov,F.Səlimov,Ş.Məmmədov Diferensial tənlikıər. Bakı, Maarif, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100498
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.Quliyev, K.Həsənov Diferensial Tənliklər. Məsələ və kisallar həlləri ilə. Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100499
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Samarski Ədədi Üsullara Giriş. Bakı, Maarif, 1987
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100500
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Qumurman Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllərinə dair rəhbərlik. Bakı, Maarif, 1980
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100501
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov,X.Alıyev Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Sumqayıt, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100502
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov, R.Şükürov Elementar Riyaziyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100503
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Həbibzadə Funksional Analiz. Bakı, Maarif, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100504
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Həsənov,P.Qəhrəmanov Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kursu. Sumqayıt, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100505
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.İsmayılov,M.Əliyev,C.Əlizadə Hesablama metodları və EHM-in tətbiqi. Bakı, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100506
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zəfər Hüseynov Hesablama üsulları və praktikumu. Bakı, Adiloğlu, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100507
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Balayev, N.Məmmədov İdarəetmə obyektlərinin riyazi modellərinin alınması. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100508
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov, N.Qurbanov Həndəsə. 1. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100509
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Balayev, N.Məmmədov İdarəetmə obyektlərinin riyazi modellərinin alınması. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100510
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov,N.Məmmədov,V.Balayev İdarəetmədə ədədi hesablama üsullarının tətbiqi. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100511
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov İnteqral tənliklərin təqribi həll üsulları. Sumqayıt, 2014
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100512
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov,İ.Cabbarov,İ.Səfərli Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100513
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Qədirov Nəzəri Mexanika. Bakı, 1990
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100514
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov Riyazi analizdən məsələ və misalların həllinə dair rəhbərlik. Sumqayıt, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100515
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Berman Riyazi analizdən məsələlər. BAkı, 1986
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100516
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov Riyazi analizdən məsələ və misalla. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100517
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əlizadə,N.Şıxəliyev Riyaziyyat. 2. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100518
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Əkbərov,R.Bəşirov Riyaziyyat və Botanika. Bakı, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100519
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Adıgözəlov,X.Həsənov Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100520
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov Sonlu fərqlər sxemi. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100521
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Süleymanov Ümumiləşmiş funksiyalar və korrekt sərhəd məsələləri. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100522
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.Həsənova,C.Cəfərov Xətti cəbrin və analitik həndəsənin elementləri. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100523
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov F.A. Mexanika və molekulyar fizika. Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100524
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qocayev N.M. Ümumi fiizka kursu - Mexanika(dərs vəsaiti). Bakı, Bakı Universiteti, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100525
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qəribov Q.İ. Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu . Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100526
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Muxtarov A.İ. Kvant mexanikası . Bakı, Maarif , 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100527
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş Atom fizikası. Bakı, Bakı Universiteti , 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100528
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гарибов Г.И., Садыxзаде Г.М. Газоразрядная плазма в учебной лаборотории. Баку, Бак, ун-т, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100529
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramazanov M.Ə., Həsənov Ə.Q. Nanotexnologiyadan laborotoriya işləri . Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100530
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimov E.Ə., Mürsəlov T.Ə. Atom fizikası . Bakı , Caşıoğlu, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100531
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdinov Ə.Ş., Mehdiyev R.F., Hüseynov T.X. Fiziki elektronikanın tarixi və metodologiyası . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100532
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.M.Sadıqov, Z.S.Musayev Elektronika. İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət . Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100533
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov R.Q. Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri.. Bakı, BDU, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100534
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Davudov B., Daşdəmirov K. Radiofizika. Dərs vəsaiti.. Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100535
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Флюгге З. Задачи по квантовой механики . 2. Москва, Мир, 1987
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100536
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Флюгге З. Задачи по квантовой механики . 1. Москва, Мир, 1971
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100537
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.M.Mansurov Aktiv Süzgəclər. Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100538
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.D.İsrafilov Alminium. Bakı, Maarif, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100539
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Ə.Məsimov Ümumi Fizika kursu,Atom Fizikası. 5. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100540
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.A.Hacıyev, M.Ş.Məmmədov Atom Fizikası. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100541
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ş.Abdinov,H.M.Məmmədov Bərk cisim elektronikası. Bakı, Təhsil, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100542
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eldar Qocayev Ümumi Fizika kursu. Bakı, Sabah, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100543
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Cəfərov Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. Bakı, Nurlar, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100544
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev,Ə.Nağıyev,N.Sərdarova Fizika məsələləri. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100545
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Nurullayev,M.Qocayev,U.Nurullayeva Fizikadan frontal laboratoriya işləri və nümayiş təcrübələri. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100546
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Orucov Fizikanın tədrisi metodikası üzrə nəzəri və eksperimental tədqiqatların metodikası və texnologiyası. Bakı, Elm və Təhsil, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100547
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
ƏAbdinov,R.Mehdiyev,T.Hüseynov Fizika elektronikasnın tarixi və metodologiyası. Bakı, Təhsil, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100548
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Kerasimov,V.Drevninq,A.Şlıqin Fizika kimya kursu. Bakı, Maarif, 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100549
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.A,Hüseynov Kvant elektrodinamikası. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100550
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu. 1. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100551
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu. 2. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100552
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Kazımov,S.Xəlilov,Q.Abullayev Metrologiyanın əsasları. Sumqayıt, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100553
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.İ.Tahirov Molekulyar Fizika. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100554
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəna Kazımzadə Nəzəri elektrotexnika. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100555
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Davudov Radiofizika. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100556
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov Rəqslər və dalğalar. Sumqayıt, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100557
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Əsgərov Termodinamika və statistik fizika. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100558
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Mehrabov Umumi Fizika kursu. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100559
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qocayev Umumi Fizika kursu. 1. Bakı, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100560
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Tahirov Umumi Fizika kursu. 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100561
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Umumi Fizika kursu üzrə məsələlər. Bakı-Sumqayıt, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100562
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Umumi Fizika kursu üzrə məsələlər. Bakı-Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100563
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov,Y.Hüseynov Ümumi Fizika praktikumu. Sumqayıt, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100564
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev Yarımkericilər fizikası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100565
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Yarımkericilər fizikasının əsasları. Bakı-Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100566
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev Yarımkeçiricilər elektrofiziki parametrlərini ölçmə üsulları. Sumqayıt, 2014
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100567
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Брокер Э.М., Глазырош И.Б., Глазырм Б.Э. Microsoft Office 2003. москва, Издательство БИНОМ, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100568
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Грег Харвей Excel 2OO3 для ЧАЙНИКОВ: Полный справочник. Москва » Санкт-Петербург » Киев, Диалектика, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100569
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Андерсен В. Базы данных Microsoft Access. Проблемы и решения. Москва, Издательство ЭКОМ,, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100570
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс. Издательская группа BHV, Питер; Киев, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100571
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Уоллес Вонг Office 2003 для чайников. Москва, Издательский дом "Вильяме",, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100572
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Патрик Блаттнер ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Microsoft Office Excel 2003 . Москва, "Виляме", 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100573
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Бартеньев О.В. VISUAL FORTRAN:Новые возможности.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100574
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Стенли С. Липман Ж.Л. Язык программирования С++.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100575
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дэвис, Стефан, Р. C++ для чайников. М, "Вильяме",, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100576
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Джефф Элджер БИБЛИОТЕКА ПРОГРАММИСТА.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100577
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Петцольд Ч. Код. М., Русская Редакция, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100578
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Алексей Федорчук Ubuntu и сородичи, или Гуманистический Linux. 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100579
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Шахов Михаил 100 лучших программ для windows. Спб., Питер, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100580
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
В.Б. Комягин А.О. Коцюбинский, Комягин В.Б. Современный самоучитель работы на компьютере. Быстрый старт. Москва, ТРИУМФ, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100581
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ватамарюк Александр Компьютер как центр развлецений. Спб., Питер, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100582
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ратбон Энди. Модернизация и ремонт ПК для чайников,. Москва, Вильямс, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100583
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ватаманюк А. Алгрейд компьютера. Спб., Питер, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100584
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Белунцов Валерий Библия домащнего компютера . Москва, Десс, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100585
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Евсеев Г. А., Симонович С. В. WINDOWS XP: Полный справочник в вопросах и ответах. Москва, «Развитие»,, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100586
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Лохниски Я. 222 ПРОБЛЕМЫ С КОМПЬЮТЕРОМ И ИХ РЕШЕНИЕ: Настольная книга начинающего пользователя. Спб., Наука и Техника, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100587
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Лебланк, Ди-Анн, Хоуг, Мелани, Бломквист, Эван Linux для "чайников". М, Вильямс, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100588
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
GUY HART-DAVIS MAC OS® X LEOPARD™ QuickSteps. 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100589
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Шетка Петр Microsoft Windows Server 2003.. СПб, Наука и Техника, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100590
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Экслер А. Б. Укрощение компьютера, или Самый полный и понятный самоучитель ПК. М, НТ Пресс, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100591
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Климов А. П., Чеботарев И. Г. Windows. Народные советы. СПб, БХВ-Петербург, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100592
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Curt Simmons Windows® XP for Power Users: Power Pack. Wiley Publishing, Inc., 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100593
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ратбон, Энди. Windows ХР для чайников. М, Вильяме, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100594
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Байджелоу С. Железо ПК. Хитрости. СПб, Питер, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100595
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Спивак М. ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ AMS-TEX: Руководство по комфортному изготовлению научных публикаций.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100596
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Лобанова А.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100597
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дьяконов В.П. Справочник по системе символьной математики Derive. Москва, CК-Пресс, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100598
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гуссенс М., Миттельбах Ф., Самарин А. Путеводитель по пакету latex и его и расширению Latex2Е.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100599
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Львовский С.М. Набор и верстка в пакете ТЕХ.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100600
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Прохоров Г.В., Леденев М.А., Колбеев В.В. Пакет символьных вычислений МАPLE V.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100601
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Матросов А.В. MAPLE 6.Решение задач высшей математики и механики .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100602
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дьяконов В. Учебный курс : MAPLE 7.. . Спб., Питер, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100603
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Сдвижков О.А. Математика по компюьтере: МАPLE 8 . Москва, Солон-Пресс, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100604
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Говорухин В.Н., Цибулин В.Г. Введение в MAPLE. Математический пакет для всех.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100605
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Манзон Б.М. MAPLE V POWER EDITION.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100606
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Говорухин В., Цибулин Б. Компьютер в математическом исследовании .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100607
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мартынов Н.Н., Иванов А.П. MATLAB 5.X.Вычисления, визуализация, программирование .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100608
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дьяконов В. MATLAB 6: Учебный курс.. Санкт-Петербург, Питер, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100609
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дьяконов В., Круглов В. Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100610
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гультяев А.К. MATLAB 5.2. Имитационное моделирование в среде WINDOWS:.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100611
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Потемкин В.Г. Система инженерных и научных рачетов MATLAB 5.Х :. 1.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100612
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Потемкин В.Г. Система инженерных и научных рачетов MATLAB 5.Х :. 2.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100613
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Егоренков Д.Л., Фрадков А. Л., ХарламовВ.Ю. Основы математического моделирования. Построение и анализ моделей с примерами на языке MATLAB.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100614
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дьяконов В. MATLAB 6: Учебный курс. Санкт-Петербург, Питер, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100615
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov A., Abdullayeva R. Fərdi kompüterlərin proqram təminatı. 2. Bakı, Caşıoğlu, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100616
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mənsimоv K.B., Fеyziyеv F.G., Аslаnоvа N.Х. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100617
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
В. Белунцов Самоучитель пользователя Linux. Москва, ДЕСС КОМ, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100618
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov İ.Ə., Qurbanov A.İ. Riyazi proqram paketləri (dərs vəsaiti). Bakı, Təhsil, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100619
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M., Hüseynova A.S. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma. Bakı, Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100620
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev M.F. İdarəetmənin informasiya texnalogiyaları. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100621
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Майстренко А.В. Информатика . 1. Тамбов, ТГТУ, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100622
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Лидовский В.В. Теория информации . Москва, Компания спутник , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100623
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Артемова С.В. Информатика . 2. Тамбов , ТГТУ, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100624
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Артемова С.В. Информатика. 1. Тамбов , ТГТУ, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100625
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Валади, Джанет 100% самоучитель. Linux®. М, Технолоджи, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100626
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Костромин В. А. Самоучитель Linux для пользователя. СПб, БХВ-Петербург, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100627
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гультяев А. К. Виртуальные машины: несколько компьютеров в одном (+CD). СПб, Питер, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100628
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Данилов П.П. Выбор оптимального ПК под ваши нужды. М, Аквариум-Принт, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100629
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Лебланк, Ди-Анн, Хоуг, Мелани, Бломквист, Эван. Linux для чайников. М, Вильяме, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100630
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
М. Дэвид Стоун, Альфред Пур Ваш PC: Проблемы и решения. М, Издательство ЭКОМ, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100631
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мураховский В. И. Железо ПК. Новые возможности.. СПб, Питер, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100632
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ливанов, А. Ю. Компьютер для начинающи. М, Технический бестселлер, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100633
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Белунцов В. Секреты BIOS. М, Питер, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100634
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Соломенчук В. Г. Как собрать недорогой компьютер.. СПб, Питер, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100635
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ратбон, Энди. Модернизация и ремонт ПК для "чайников". М, Вильяме, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100636
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Куприянова А.В. Реестр Windows XP: Настройки, трюки, секрети. СПб, Наука и Техника, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100637
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Уильям Р. Станек Командная строка Мicrosoft Windows. М, Русская Редакция, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100638
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Kazımov,S.Xəlilov,A.Namazov İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlama. Sumqayıt, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100639
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Kərimov,S.Həbibullayev,T.İbrahimzadə İnformatika. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100640
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Hüseynov,N.Talıbov,Z.Sadıxov İnformatika. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100641
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədəli Salahlı İnformatika. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100642
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Mənsimov, F.Feyziyev,N.Aslanova Kodlaşdırma nəzəriyyəsi. Bakı, BDU, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100643
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Mahmudov Komputer dilçiliyi. Bakı, Elm və təhsil, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100644
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Musayev, N. Hüseynova,K.Əbilov Kompüterin arxitekturası. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100645
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov Ə.H., İ.Ə. İsamyılov Üzvi kimya. Bakı, Maarif, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100646
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Çıraqov M.İ, Rəhimov K.Q., Şirinova A.F. Kristolografiya və kristallokimya . Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100647
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M., Abbasov M.M., Babanlı M.V.,Tağıyeva A.M. Qeyri-üzvi kimya . Bakı , Azərbaycan Milli Ensklopediyası Nəşriyyatı , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100648
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov E.B. Füllerenler: Məlumat toplusu (1991-2006). Bakı, Nurlan , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100649
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmamvediyev N.Ə. Maqmatik proseslərin geokimyası (petroloji əsaslarla). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100650
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100651
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova L., İlyaslı T., Bağıyeva M. Radiasiya kimyası.(qısa kurs) . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100652
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.N. Kimyəvi rabitə. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100653
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф. Нефтехимия и нефтепереработка. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100654
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə. Üzvi kimya sual və cavablarda . Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100655
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M.Məhərrəməv, A.İ.İsmiyev, M.N.Məhərrəmov. Üzvi birləşmələrin adlandırılması (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100656
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Nəsibov Ş.S., Allahverdiyev M.Ə. Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.. Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100657
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundov Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100658
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ахмедов М.М., Теймурова. З.А. Переработка высокожелезистых сульфидных свинцовых концентратов. Баку, ХХ-УNЕ, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100659
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimov E.Ə. Polimerlərin fiziki kimyası . Bakı , Bakı Universiteti , 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100660
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.L.Şabanov Analitik Kimyanın əsasları. Bakı, Maarif, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100661
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.F.Qarayev, P.Ş.Məmmədova,A.Q.Həbibova Biokimyanın əsasları. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100662
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,D.Aşurov,Ş.Tarverdiyev,Q.Ramazanov Əsas Üzvi maddələr istehsalının prosesləro və məhsulları. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100663
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Şıxıyev Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin texnologiyası. Bakı, Maarif, 1977
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100664
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.Tağıyev Heterogen kataliz neft kimyasında. Bakı, Elm, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100665
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,R.Məmmədov Kimya texnologiyasının əsasları. Sumqayıt, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100666
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əskərov,G.Quliyeva,A.Niyazova Kimyanın tədrisi metodikası. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100667
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mustafayev Metal Üzvi birləşmələr. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100668
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağayev Ə.,Q.Bayramov,Q,Ramazanov Monomerlər Kimyası. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100669
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mövsumzadə Üzvi Kimya. 1. Bakı, Maarif, 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100670
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mövsumzadə,P.Qurbanov Üzvi Kimya. 2. Bakı, Maarif, 1985
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100671
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Məhərrəmov,M.Bayramov Neft Kimyası və Neft kimyəvi sintez. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100672
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Petrov Kimya. Moskva, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100673
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əskərov Qeyri-üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum. Sumqayıt, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100674
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.Aşurov tətbiqi elektrokimya. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100675
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Qəhrəmanov,Z.Məmmədov Ümumi və qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları. Sumqayıt, SDU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100676
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Nəsibov Üzvi Kimya. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100677
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Əliyeva Üzvi reaksiyaların mexanizminin tədrisi metodikası. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100678
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Qarayev Üzvi Kimya. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100679
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Əkbərov,A.Əzizov Yüksək molekullu birləşmələr kimyası. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100680
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,Q.Bayramov Yüksək molekullu birləşmələr əsasında kompozisiya materialları . Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100681
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyeva İ.S., Süleymanov M.Ə. Landşaftşünaslığın əsasları . Bakı , Bakı universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100682
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov C.A., Soltanova H.B., Rəhimov S.H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası . Bakı , Mütərcim, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100683
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Z.S., Məmmədov K.M., Zərbəliyev M.S. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı . Bakı, "Təhsil" NPM, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100684
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piriyev V. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası . Bakı, Müəllim, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100685
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Z.S., Məmmədov K. M., Zərbəliyev M.S. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması . Bakı , "Təhsil" NPM, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100686
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları . Bakı , Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100687
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov A.C., Soltanova H.B., Rəhimov S.H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası. Bakı , Mütərcim , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100688
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası . Bakı , Maarif , 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100689
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Soltanova H.B., Məmmədov C.A. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası (dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100690
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Bağırov, Vasif Babazadə Cənubi Amerikanın Geologiyası. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100691
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Eldarov Coğrafiyanın Tədrisi metodikası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100692
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Qara Ekologiyadan konspekt . Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100693
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov H.S.,Mustafayev Q. T., Məmmədova S.Ə.,İsmayılov R.Ə. Onurğalılar zoologiyası (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı , Bakı Universiteti, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100694
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Q.T., Qarabəyli F.Z., Məhərrəmova N.A. Onurğalı heyvanların ekologiyası . Bakı, Bakı Universiteti , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100695
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmirova F.C., Hüseynov M.B. Sitologiya . Bakı , R.N.Novruz-94, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100696
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağazeynal, A.Qurbanzadə, Əlihəsən Ə.Həmzəyev Bioekologiya: arealogiyası, dayanıqlı modeli . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100697
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şahtaxtinskaya Z.M. Zoologiya . 1 c. Bakı, Maarif, 1974
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100698
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova İnsan və heyvan fiziologiyası . 1 c. Bakı , Bakı Universiteti , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100699
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100700
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A., Mehdiyeva L.N. Mikologiya . Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100701
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev Ə.H., Əliyeva F.Ə., Mədətova V.M İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100702
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A, Mehdiyeva L.N. Mikologiya ( Dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100703
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Balakisiyev K Insan anatomiyasi. 1. Bakı, Təbib, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100704
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əagərov A. Azərbaycanin ali bitkiləri. 1. Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100705
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov A Azərbaycanın ali bitkiləri II hissə. 2. Bakı, Elm, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100706
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov A Azərbaycanın ali bitkiləri III hissə. Bakı, Elm, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100707
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hümbətov R.T. Elektronika. 1. Bakı, Maarif, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100708
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hümbətov R Elektronika. 2. Bakı, Maarif, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100709
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salmanov M.Ə., Ömər Tav, Əlibəyev B. Mikrobiologiya. Bakı, Nurlan , 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100710
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
А.М Аскеров Папаротники кавказа. Баку, Элм, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100711
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həmidov Ə. Logmanlar yurdu. Bakı, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100712
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov Elşad, Məmmədov Zülfiyyə Ali bitkilərin sistematikasından laoratoriya məşğələləri. Bakı, BDU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100713
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qasımov, N.Əliyeva, S.Tahirli,S.M.Abdullayeva Bitki Anatomiyası. Bakl, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100714
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İbrahimov,C.Əliyev R.Bəşirov.şA.Qarayev Botanika. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100715
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.R.Şəfiyeva Mikrobioloji təcrübələrə aid taöşırıqlar. Bakı, Nurlar, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100716
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Ə.Mehdiyeva Mikologiya. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100717
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov,R.Bəşirov Müasir təbiətşunaslığın konsepsiyaları. Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100718
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Əliyev,A.Baxşalıyev Qidalanma və həzm fiziologiyası. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100719
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəhruz Şəkuri Azərbaycanın torpaq örtüyü,dağlıq ərazi torpaqlarının bioloji məhsuldarlığı. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100720
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdullayev H.X., Məsimov N.M. Uşaqların ekoloji tərbiyəsi. Bakı, Maarif, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100721
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova S Azərbaycanin lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi. Bakı, Elm, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100722
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mikayılov H.K., Nuriyev C.Q., Q.U. Nuriyev Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100723
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Qara Ekologiyadan konspekt. Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100724
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
А.Т.Аскеров, Дж.К.Нуриев, Ш.Дж.Нуриева Экологическая политика. Баку, Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100725
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev.F,Bədəlov.A,Hüseynov.E,Əliyev.F Ekologiya. Bakı, Elm, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100726
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T. Ekoloji menecment. Balı, Çinar-Çap, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100727
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsədov A.Ə., Axundzadə L.T.,Quliyev Z.N. Ekologiya hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100728
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb