Elektron
Kitabxana
ID:
100681
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyeva İ.S., Süleymanov M.Ə. Landşaftşünaslığın əsasları . Bakı , Bakı universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100682
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov C.A., Soltanova H.B., Rəhimov S.H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası . Bakı , Mütərcim, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100683
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Z.S., Məmmədov K.M., Zərbəliyev M.S. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı . Bakı, "Təhsil" NPM, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100684
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piriyev V. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası . Bakı, Müəllim, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100685
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Z.S., Məmmədov K. M., Zərbəliyev M.S. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması . Bakı , "Təhsil" NPM, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100686
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları . Bakı , Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100687
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov A.C., Soltanova H.B., Rəhimov S.H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası. Bakı , Mütərcim , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100688
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası . Bakı , Maarif , 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100689
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Soltanova H.B., Məmmədov C.A. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası (dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100690
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Bağırov, Vasif Babazadə Cənubi Amerikanın Geologiyası. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100691
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Eldarov Coğrafiyanın Tədrisi metodikası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya