Elektron
Kitabxana
ID:
100692
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Qara Ekologiyadan konspekt . Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100693
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov H.S.,Mustafayev Q. T., Məmmədova S.Ə.,İsmayılov R.Ə. Onurğalılar zoologiyası (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı , Bakı Universiteti, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100694
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Q.T., Qarabəyli F.Z., Məhərrəmova N.A. Onurğalı heyvanların ekologiyası . Bakı, Bakı Universiteti , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100695
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmirova F.C., Hüseynov M.B. Sitologiya . Bakı , R.N.Novruz-94, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100696
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağazeynal, A.Qurbanzadə, Əlihəsən Ə.Həmzəyev Bioekologiya: arealogiyası, dayanıqlı modeli . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100697
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şahtaxtinskaya Z.M. Zoologiya . 1 c. Bakı, Maarif, 1974
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100698
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova İnsan və heyvan fiziologiyası . 1 c. Bakı , Bakı Universiteti , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100699
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100700
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A., Mehdiyeva L.N. Mikologiya . Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100701
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev Ə.H., Əliyeva F.Ə., Mədətova V.M İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100702
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A, Mehdiyeva L.N. Mikologiya ( Dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100703
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Balakisiyev K Insan anatomiyasi. 1. Bakı, Təbib, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100704
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əagərov A. Azərbaycanin ali bitkiləri. 1. Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100705
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov A Azərbaycanın ali bitkiləri II hissə. 2. Bakı, Elm, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100706
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov A Azərbaycanın ali bitkiləri III hissə. Bakı, Elm, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100707
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hümbətov R.T. Elektronika. 1. Bakı, Maarif, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100708
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hümbətov R Elektronika. 2. Bakı, Maarif, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100709
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salmanov M.Ə., Ömər Tav, Əlibəyev B. Mikrobiologiya. Bakı, Nurlan , 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100710
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
А.М Аскеров Папаротники кавказа. Баку, Элм, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100711
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həmidov Ə. Logmanlar yurdu. Bakı, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100712
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov Elşad, Məmmədov Zülfiyyə Ali bitkilərin sistematikasından laoratoriya məşğələləri. Bakı, BDU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100713
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qasımov, N.Əliyeva, S.Tahirli,S.M.Abdullayeva Bitki Anatomiyası. Bakl, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100714
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İbrahimov,C.Əliyev R.Bəşirov.şA.Qarayev Botanika. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100715
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.R.Şəfiyeva Mikrobioloji təcrübələrə aid taöşırıqlar. Bakı, Nurlar, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100716
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Ə.Mehdiyeva Mikologiya. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100717
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov,R.Bəşirov Müasir təbiətşunaslığın konsepsiyaları. Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100718
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Əliyev,A.Baxşalıyev Qidalanma və həzm fiziologiyası. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100719
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəhruz Şəkuri Azərbaycanın torpaq örtüyü,dağlıq ərazi torpaqlarının bioloji məhsuldarlığı. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya