Elektron
Kitabxana
ID:
100967
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə. Azərbaycan dövlətçiliyinin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə təcrübə və perspektiv düşüncələr. Bakı, ADİLOĞLU, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100968
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov O.C. İş vaxtının hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, Qanun, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100969
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova Ş., Qasımov A., Cəfərov Z., Əfəndiyev Ə. Azərbaycan Respublikaı əmək haqqının hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100970
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mikayılov H.K., Nuriyev C.Q., Q.U. Nuriyev Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100971
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzəyeva A.Q. Maliyyə hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100972
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzəyeva A. Azərbaycan Respublikasının vergi hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100973
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mövsümov M. Mülki prosessual hüquq. Bakı, Qanun, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100974
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev C.Q. Əsgərov Ə.T., Əhmədov Z.V. Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100975
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Paşayev Q. Azərbaycanin xarici iqtisadi fəaliyyətinin cinayət və gömrük qanunvericiliyiylə mudafiəsi. Bakı, Bakı Universiteti, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100976
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qafarov Z., Əbilov A. Beynəlxalq xüsusi hüquq. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100977
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov A. Əmək hüququ. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100978
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov A Əmək hüququ. Bakı, Qanun, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100979
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov A., Əliyev M. Əmək və sosial təminat sahəsində vətandaşların hüquqlarının həyata keçirilməsi təminatları. Bakı, Qanun, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100980
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev R.İ., İmanov M.N. Cinayət hüququ. Bakı, Digesta, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100981
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100982
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дамирчиев М.И., Кучерявенко Н.П., Рагимова С.М. Налоговое право Азербайджанской Республики. Баку, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100983
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova O.C. Azərbaycan Respublikaı əmək haqqının hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100984
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Dolxanov A.B. Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları . Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100985
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bayramzadə X.Ə. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət . Bakı , Bakı Universiteti , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100986
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İqrar Əliyev, Elmar Məhərrəmov Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri . Bakı, Nurlan , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100987
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev E.Ə. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ . Bakı, " SeNa" MMC, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100988
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdullayev Elşad. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində. Bakı , Təhsil , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100989
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuruyev C.Q., Atakişiyev M.C., Əsgərov Ə.T. Torpaq hüququ (dərs vəsaiti). Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100990
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xəlilov Y. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi . Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100991
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xəlilov Y. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına dair 555 sual-555 cavab. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100992
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımova H. Xarici əlaqələr hüququ (Dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100993
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımova Həcər Azərbaycan Respublikasının xarici əlaqə orqanlarının təşkili və fəaliyyətinin milli və beynəlxalq hüquqi əsasları ( Dissertasiya). Bakı , 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100994
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasbəyli N.А., Yusifzadə S.Z. Beynəlxalq münasibətlər tarixi ( ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərin sonuna qədər) . Bakı , Təhsil NPM , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100995
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səməndərov V.Y. Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik. Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100996
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гасымлы М.Дж. Азербайджан в международных культурных связях (1946-1990 гг.).. Тбилиси, Артанучи, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100997
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayeva S., Cavadova Z. Birinci dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq münasibətlər . Bakı , ADPU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100998
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev C.Q. Gömrük hüququ. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100999
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərov Z . Əmək hüquqlarının müdafiəsi üsulları konteksində əmək mübahisələrinin hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, Qanun, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101000
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərov Z. İşçilərin subyektiv hüquqlarının azadlıqlarının və qanuni mənafelərinin mühafizəsi və müdafiəsi üsulları. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101001
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əkbərov R Baltikyanı və slavyan xalqlarinin dövlət və hüquq tarixi. Bakı, Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101002
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M. Sosial Təminat Hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101003
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M. Yoxsulluğa qarşı mübarizənin hüquqi problemləri. Bakı, Səda, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101004
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov İ., Kərimova Ş. Mülki qanunvericilik. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101005
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Allahverdiyev S Azərbaycan Respublikasının Mülki Hüququ. 1. Bakı, Digesta, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101006
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Allahverdiyev S Azərbaycan Respublikasının Mülki Hüququ. 2. Bakı, Digesta, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101007
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abişov V İsmayilov A Inzibati Hüquq. 0
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101008
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyeva A. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1871-1919-cu illər). Bakı , Bakı Universiteti , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101009
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xəlilov Yunis Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi VЯ ЦMUMИ MЦDDЯALARЫNЫN ШЯR. Bakı, Qanun , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101010
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlqar Cəfərov Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının şərhi. Bakı, Huquq ədəbiyyat, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101011
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.H.Hüseynov Beynəlxalq Hüquq. Bakı, Hüquq ədəbiyyatı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101012
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nuriyev, K.Nuriyeva Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101013
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nuriyev Gömrük hüququ. Bakı, Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101014
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Heydərov, A. Əzimov Gömrük hüququ. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101015
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
YUNİS Xəlilov Azərbaycan Respublikası konstitutsiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq