Elektron
Kitabxana
ID:
101016
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nurəddin Kazimov Tətbiqi pedaqogika. Bakı, Çaşıoğlu, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101017
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev O.H, Məmmədov S.M, İsmayilov Ş.N Təhsilin idarə olunmasının əsasları ( dərs vəsaiti ). Bakı, Mütərcim, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101018
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Dəmirov A.H, Məmmədov S.M, İsmayilov Ş.N Yeni təlim texnologiyaları və müasir dərs . Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101019
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Тариел Ахмедов Факторы духовного развития личности. Баку, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101020
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qulıyeva Nurlan Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası. Bakı, MBM, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101021
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev Baloğlan Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar . Bakı, ADPU, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101022
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev Baloglan Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları. Bakı, ADPU, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101023
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzizova Z,M Cəfərova R.Q İsmayılov Ş.N Loqopediyanın nəzəri əsasları haqqında ümumi məlumat ( Dərs Vəsaiti ). Mingəçevir, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101024
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Dəmirov Aslan, Məmmədov Səhyəddin, İsmayılov Şahismayıl Pedeqoji təcrübə proqramı və ixtisas üzrə təcrübənin təşkili ( dərs vəsaiti ). Mingəçevir , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101025
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyeva Zərifə Pedaqogika. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101026
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Həsənov,Ə.Ağayev Pedaqogika. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101027
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Paşayev,F.Rüstəmov Pedaqogika. Bakl, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101028
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyeva Zərifə Pedaqogika. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika