Elektron
Kitabxana
ID:
100043
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmin Abid; tərtib ed. və ön sözün müəl. B.Əhmədov.-B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100044
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Ağaoğlu; tərt. ed. Ə. Mirəhmədov, V. Quliyev; ön sözün müəl. V. Quliyev; red. A. Rüstəmli.-B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
391 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100045
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.S.Axundov; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. N.Vəlixanov; Red. Ş.Vəliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005
Səhifə sayı:
448 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100046
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Fətəli Axundzadə; tərt. ed. və ön sözün müəl. N.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100047
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.F.Axundzadə; tərt. ed. H.Məmmədzadə; ön sözün müəl. Y.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. III cild /M.F.Axundzadə; tərt. edəni və ön sözün müəl. H.Məmmədzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100048
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Alı; Tərtib ed. və ön sözün müəll. H.İsmayılov.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100049
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Ələsgər; Tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi: İslam Ələsgər.- B.: Şərq- Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100050
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. Bakıxanov; tərt. ed., fars dilindən tərcümə, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. Ə. Əhmədov, R. Sultanov.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100051
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qazi Bürhanəddin; tərtib ed. Ə.Səfərli; red. S.Əlizadə.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
728 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100052
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100053
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100054
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100055
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100056
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhməd Cavad; Tərtib edəni: Əli Saləddin.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100057
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseyn Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100058
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100059
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100060
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100061
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100062
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100063
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
664 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100064
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
440 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100065
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B. Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M. Adilov; red. A. Babayev.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100066
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. A.Ramazanov, T.Quliyev; red. və ön sözün müəl. M.Adilov.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
365 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100067
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi. M.Adilov; red. A.Babayev.- III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
342 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100068
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M.Adilov; red. V.Adilov.- IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
198 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100069
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. M.Adilov, S.Hadıyeva; red. V.Adilov, T.Axundova.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
261 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100070
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla bəy Divanbəyoğlu; tərtib ed. və ön sözün müəl. İ. Bəktaşi.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100071
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R. Əfəndiyev; tərtib ed. A. Abdullayev; red. M. Adilov; [buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
120 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100072
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fədai; Tərtib və ön sözün müəllifi. Q.Məmmədli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100073
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli. - B.: "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100074
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100075
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100076
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100077
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100078
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: Ə. Səfərli; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100079
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi; Əlyazma qaynaqları əsasında nəşrə hazırl. və ön sözün müəl.A.Musayeva; Red. S.Şıxıyeva.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100080
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hadi; Tərt. edənlər: Ə.Hüseynov, Ə.Mirəhmədov, Ə.Hüseyni.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100081
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Haqverdiyev; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: K. Məmmədov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
504 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100082
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Haqverdiyev; Tərt. edəni: K.Məmmədov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100083
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heyran xanım; Tərtib edənlər. M. Soltan, Q. Məmmədli; Red. C. Nağıyeva; Rəssam. M. Rəhmanzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100084
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həbibi; Toplayanı və tərtib ed. Ə. Məmmədov; Red. A. Paşayeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
88 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100085
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Həqiqi; tərt. ed. Ə.Rəhimov, L.Hüseynzadə, H.Mail; red. M.Mailoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100086
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N. Nərimanov; red. R.Mehdiyev; tərt. edən və ön sözün müəl. T.Əhmədov.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100087
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Seyid Hüseyn; red. və ön sözün müəl. Nazif Qəhramanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100088
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əli bəy Hüseynzadə; transliterasiya və tərt ed. O. Bayramlı; elmi red. və izahların müəllifi.A. Turan.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
479 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100089
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X. Şirvani; tərt. ed. M. Sultanov; ön sözün müəl. və elmi red. X. Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
672 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100090
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şah İsmayıl Xətayi; tərt. ed. Ə. Səfərli, X.Yusifli; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100091
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kişvəri; tərt. ed., şərh və lüğətin müəl. C. Qəhrəmanov; ön sözün müəl. Ə. Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100092
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R. Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100093
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R.Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100094
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100095
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı.-Avrasiya press, 2006. XX əsr.
Səhifə sayı:
158 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100096
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
158 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100097
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100098
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbani; tərt., ön söz, qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100099
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. İ. Qutqaşılı; Ön sözün müəllifi: C. Qəhrəmanov; Tərtib edəni və elmi red.: Ə. Tahirzadə.- Bakı: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100100
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Farscadan tərcümə edən və izahların müəllifləri: Qulamhüseyn Beqdeli Xəlil Yusifli; Ön sözün müəllifi və elmi red. Xəlil Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100101
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Marağayi; Farscadan tərcümə edən və ön sözün müəllifi. H. Məmmədzadə; Farscadan tərcümənin red. H.Xoşginabi Bakı : Avrasiya Press , 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100102
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G. Məhsəti; tərc. N.Rəfibəyli, X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100103
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C. Məmməquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
664 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100104
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
584 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100105
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100106
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100107
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Qəmküsar; Tərtib edənlər: Ə.Hüseynov, T.Hüseynova, A.Abdullayev; [Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100108
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsihi; tərt. ed., ön sözün və şərhlərin müəl. Ə. Səfərli; red. X. Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100109
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Cümə; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: P. Əfəndiyev; Elmi red.: H. İsmayılov; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev]. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
648 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100110
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Əli Möcüz; toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəl. Q. Məmmədli; [buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].-B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100111
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Musabəyov; tərt. ed. və ön sözün müəl. G.Məmmədova.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100112
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Müşfiq; Tərt. edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100113
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Müznib; Tərtibçi, ön sözün və lüğətin müəl. İ. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100114
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Õ. Natəvan; Tərt. və ön sözün müəllifi. B. Məmmədov.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
88 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100115
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ömər Faiq Nemanzadə; Tərtib edəni, ön sözün və izahların müəllifi. Ş.Qurbanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100116
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Seyid Əbülqasım Nəbati; Tərtib edən. Əbülfəzl Hüseyni; Ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100117
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmadəddin Nəsimi; Tərt. åd. Həmid Àraslı; Red. və lüğətin müəllifi: Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100118
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmadəddin Nəsimi; tərt. åd. Həmid Àraslı; red. və lüğətin müəl. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100119
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mir Möhsün Nəvvab; Transliterasiya ed. Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; Elmi, dini, tibbi qeydləri tərcümə ed. R.Kərimov..- B.: -Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100120
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; Tərc.ed.: M.Rzaquluzadə; İzahların müəllifi: Əkrəm Cəfər; Ön sözün müəllifi: Zümrüd Quluzadə.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100121
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; Tərc.ed. Abdulla Şaiq.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100122
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B.: "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100123
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N. Gəncəvi; ön sözün müəl. və elmi red. X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100124
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B., "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100125
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; farscadan tərc.ed. və izahların müəl. X.Rza Ulutürk; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100126
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B., "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100127
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Ələkbər Sabir - B., "ŞərqQərb", 2004.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100128
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Ələkbər Sabir - B., "ŞərqQərb", 2004.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100129
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynqulu Sarabski; Rəsmlərin müəl. Ə.Əzimzadə; red. Ə.Quliyev; ön sözün müəl. R.Məmmədova. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100130
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbas Səhhət; tərt. ed., ön söz və qeydlərin müəl. K.Talıbzadə.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100131
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurban Səid; burax. məs. Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100132
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T. Ş. Simürğ; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: T. Əlişanoğlu; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləlıyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100133
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100134
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100135
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100136
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Təbrizi; farscadan tərc.edəni, ön söz və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. B.Azəroğlu.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100137
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Saib Təbrizi; tərt. və tərc. B.Azəroğlu; red. M.Adilov.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100138
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xacə Nəsirəddin Tusi; Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: R.Sultanov; Red.: M.Nağısoylu.-B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100139
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Pənah Vaqif; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: Həmid Araslı.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100140
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Şəfi Vazeh; Alman dilindən tərcümə edəni: A. Aslanov; Tərtib edəni və red.: F. Sadıqzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
96 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100141
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəcəf bəy Vəzirov; tərt. ed. D. Məmmədova; red. T.Məmməd.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100142
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Vəli Vidadi; Tərtib edən: Həmid Araslı; Ön sözün müəllifi və redaktoru: Əlyar Səfərli.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
128 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100143
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasım bəy Zakir; tərt. ed. və ön sözün müəl. K. Məmmədov.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100144
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafa Zərir; Transfoneliterasiya edən və ön sözün müəllifi: Ş. Xəlilov; Red.: M. Adilov.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
128 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100145
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Abbaszadə; Ön sözün müəll. T. Hacıyev. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100146
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Abbaszadə. -B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100147
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Anar.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100148
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100149
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100150
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseyn Arif; Ön sözün müəllifi: Camal Mustafayev. - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100151
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Aslan; Red. T.Qaraqaya.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100152
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Şəmşir .-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100153
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Söhrab Tahir Azərazər; Ön sözün müəllifi. S. Rüstəmxanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
272 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100154
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Azəroğlu.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100155
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tofiq Bayram; tər. ed.: Svetlana Bayramova; ön sözün müəl. Şamil Salmanov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100156
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həkimə Billuri; tərt.ed. və ön sözün müəllifi. Aybəniz Kəngərli.- B.: Şərq-Qərb , 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100157
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynal Cabbarzadə; Ön sözün müəllifi R.Rza; Tərtib edəni: İ.Qasımzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100158
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzizə Cəfərzadə; [Ön sözün müəllifi: Vaqif Sultanlı; Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyeva; Nəşriyyat red.: Ə.Şükürlü; Tərtibçi rəssam: N.Əliyeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100159
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzizə Cəfərzadə;[Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev] Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100160
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirvarid Dilbazi; red. Vüqar Vüqarlı.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100161
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Elçin; ön sözün müəl. V.Bəhmənli.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100162
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100163
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100164
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
448 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100165
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ənvər Əlibəyli; tərtib edəni. Ş.Əlibəyli; ön sözün müəllifi./B. Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100166
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əkrəm Əylisli.-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100167
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mədinə Gülgün; ön sözün müəllifi. Elçin.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100168
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və ön söz. A.Abasov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100169
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və lüğətin müəll. A.Abasov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100170
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Həsənzadə; ön sözün müəl. N.Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100171
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hidayət.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100172
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynal Xəlil; Tərt. Zəkiyyə Xəlilova.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100173
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəbi Xəzri. - B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100174
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəbi Xəzri. - B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100175
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimbəyov; Tərtib edəni və red. T. Quliyev. - B.: Avrasiya press, 2007.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100176
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimbəyov; tərt. ed. və red. T. Quliyev. - B.: Avrasirya Press, 2007.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100177
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.İbrahimbəyov. - B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100178
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.İbrahimbəyov. - B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100179
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.İbrahimov; Ön sözün müəllifi. İ.Həbibbəyli - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100180
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100181
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100182
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Almas İldırım; Red.: Cabbarlı Nikpur; Tərtib edəni: Maarif Teymur.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100183
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.İlkin; tərt.ed. A.Musayev; ön söz. Ş.Salmanov. - B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100184
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qılman İlkin. - B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100185
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Kərim; tərt. və red. P. Əlioğlu.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100186
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nüsrət Kəsəmənli; Tərtib edəni: R. Kəsəmənli; Ön sözün müəll.: N. Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100187
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Kürçaylı; ön sözün müəl. B. Nəbiyev .-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100188
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100189
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N. Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y. Qarayev.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100190
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100191
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E. Əlibəyzadə, Ə. Hüseyni.- B.: Şərq- Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100192
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Mehdi; tərt. ed.və ön sözün müəl. Z.Hüseynova.-I cild.- B, : AVRASİYA PRESS, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100193
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100194
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100195
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsi Məlikzadə; tərtib ed. İ.Qasımzadə; ön sözün müəllifi. V.Yusifli - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100196
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədxanlı. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100197
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mir Cəlal; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Yaqub İsmayılov.- B.:Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100198
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsa Muğanna.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
536 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100199
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
272 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100200
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100201
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Nəzmi; Tərt. və ön sözün müəll. F.Hüseynov; Red. E. Qasımova.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
544 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100202
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Nitqi; Tərt. ed. və ön sözün müəll. S. Nəbioğlu; Red. U. Rəhimoğlu.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100203
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cabir Novruz; Ön sözün müəllifi: Müşfiq Cabiroğlu.-B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100204
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.S.Ordubadi.- I hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100205
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Səid Ordubadi.- II hissə - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100206
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nigar Rəfibəyli; Tərtib edəni. Anar; Ön sözün müəll. B.Nəbiyev - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100207
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Süleyman Rəhimov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100208
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Süleyman Rəhimov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100209
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Rəhman; ön sözün müəll. Y. Qarayev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100210
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sabit Rəhman.-II cild.-B.: Avrasiya Press , 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100211
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100212
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100213
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Rüstəm; Tərtib edəni: A. Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100214
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sabir Rüstəmxanlı; ön sözün müəl. X. R. Ulutürk.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100215
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.R.Ulutürk; tərt.ed. F. Ulutürk; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100216
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.R.Ulutürk; tərt.ed. F.Ulutürk.- II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100217
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu; ön sözüm müəl. Ş.Salmanov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100218
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100219
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- III cild.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
255 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100220
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- IV cild - B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100221
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt. ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- V cild - B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100222
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Rzaquluzadə; [burax. məsul. Ə.Güləliyev] - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100223
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Həbib; Tərt. edəni. V.Əliyev; Ön sözün müəllifi. P.Məmmədli.-B.: Lider nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100224
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Osman Sarıvəlli; ön sözün müəll.: B.Vahabzadə; tərtib edəni və red.: A.Qurbanov - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100225
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. M. Seyidzadə; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100226
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Səfərli; Tərt. edəni. H.Səfərli; Ön sözün müəllifi. V.Yusifli.- B.: Lider nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100227
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səhənd; [Ön söz: Şəhriyar Məmmədhüseyn].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100228
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Səmədoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100229
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vaqif Səmədoğlu; Tərtib edəni və redaktoru: Nüşabə Babayeva-Vəkilova.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100230
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Süleymanlı.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100231
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar; Tərtib edənlər. Nazim Rizvan, Xuraman Quliyeva, İslam Qəribov; Ön sözün müəllifi. Bəkir Nəbiyev.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100232
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayıl Şıxlı; tərt.ed. Elçin Şıxlı; ön sözün müəl. İ.Qasımzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100233
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayıl Şıxlı - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100234
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Vahabzadə. - B.: "Öndər nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100235
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Vahabzadə. - B.: "Öndər nəşriyyat" 2004.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100236
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Vahid; tərt. ed. Q. Məmmədli; R. Quliyev; A. Paşayev; ön sözün müəl. S. Quliyeva.- B.: Lider, 2005..
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100237
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Vəliyev;tərt. ed. T.Qaraqaya, S. Vəliyeva; red. U. Rəhimoğlu - B.:AvrasiyaPress, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100238
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; - B., "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100239
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; - B., "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100240
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100241
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızış- IV cild: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100242
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səməd Vurğun; tərt. ed. S. Quliyeva, A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.- V cild .-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100243
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə; ön sözün müəl. A.Bayramoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100244
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
568 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100245
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
536 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100246
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zəlimxan Yaqub; [Ön söz: Azər Turan; Burax. məsul. Ə.Güləliyev; Tərt. rəssam. N.Əliyeva]. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100247
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Yaqub; burax.məs. Ə.Güləliyev. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100248
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəfiq Zəka Xəndan, tərt. ed. Aydan Xəndan - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı