Elektron
Kitabxana
ID:
100249
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Amodu; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlfioğlu; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
621 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100250
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hans Kristian Andersen; tərcümə edən. M.Rzaquluzadə; ön sözün müəllifi. Şahin Xəlilli.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100251
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aristotel; tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. A. Aslanov.- B.: Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
120 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100252
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Çingiz Aytmatov; ön sözün müəl. B.Vahabzadə I cild.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
504 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100253
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Çingiz Aytmatov; tərc.ed. Cəmil Əlibəyov, Qılman Musayev, Əkrəm Əylisli, Məti Osmanoğlu. II cild.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100254
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O. de Balzak; Tərc. edəni. M.Rəfili Bakı : Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100255
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.L.Barto; rus dilindən tərc. ed. T.Mahmud, H.Ziya, M.İsgəndərzadə, Z.Sarıtorpaq.- B.: 2007.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100256
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ç.Q. Bayron; tərcüməçi. A. Aslanov və b..- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100257
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.A.Blok; Rus dilindən tərcümə ed. E.Borçalı, C.Novruz, T.Mahmud, İ.İsmayılzadə; Ön söz. C.Novruz.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100258
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bualo; Tərcümə edən və ön söz. Ə.Ağayev. B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
112 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100259
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M. Bulqakov; Rus dilindən tərc. S. Budaqlı.- B: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100260
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.A.Bunin; rus dilindən tərcümə edəni. H.Şərif.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100261
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əbdürrəhman Cami; fars dilindən tərc. ed. Mübariz Əlizadə, Rəhim Sultanov B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100262
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rafaello Covanyoli; Tərcümə ed. B.Musayev; Ön sözün müəll. Ə.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
584 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100263
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Karel Çapek; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100264
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. P. Çexov; tərc. ed. R. Ağayev, K. Ziya, N. Rəfibəyli, M. İbrahimov, Ş. Abbasov.-B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100265
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.İ.Çukovski; rus dilindən tərc. ed. T.Elçin, Ə.Şükürlü.- B.: Şərq- Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100266
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aligyeri Dante; Tərcümə edəni. Əliağa Kürçaylı; Ön sözün müəllifi və redaktoru. Əkbər Ağayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
592 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100267
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Daniel Defo; Ruscadan tərcümə edəni. Əkbər Ağayev; Red. Reyhan Salamova.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100268
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.X. Dəhləvi; Tərcümə ed., ön sözün və şərhlərin müəl. A.Sarovlu.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100269
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; rus dilindən tərc. ed. B.Musayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
374 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100270
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; Tərt. ed. və ön sözün müəllifi. M.Qocayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100271
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; tərcümə ed. H.Şərif; [Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
728 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100272
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır/-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100273
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100274
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Düma; Tərcümə edənlər. M.Rzaquluzadə, B.Musayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
600 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100275
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə. Sultanlı; red. T. Novruzov; [tərc. edən. R. Rza, Ə. Məmmədxanlı, Ə. Sadiq; buraxılışa məsul.U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
200 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100276
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T. Fikrət.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100277
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əbülqasim Firdovsi; Tərcümə edən, ön sözün və izahlarin i: M. Əlizadə; Red.: B. Azəroğlu, M. Sultanov, A. Sarovlu.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100278
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D. İ. Fonovizin; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100279
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yohann Volfqanq Gete; Tərcümə edən. Əhməd Cəmil; Red. M.Rzaquluzadə.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100280
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.N.Güntəkin; Nəşrə hazırlayan: M.Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100281
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.N.Güntəkin; tərcümə edən və ön sözün müəllifi: M.Rzaquluzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100282
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Hamsun; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Qocabəyli; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
573 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100283
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edən və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100284
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Heminquey; Tərcümə. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
470 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100285
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Hikmət; tərtib edəni. A.Babayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
495 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100286
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Homer; Tərcümə edəni: Mikayıl Rzaquluzadə; Ön sözün i: Qorxmaz Quliyev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100287
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Homer; Tərcümə edən: Ə.Ziyatay; Ön sözün i: Q.Quliyev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100288
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Viktor Hüqo; Tərc. M.Rəfili.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100289
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüqo Viktor; tərc. ed. M. Rəfili; ön sözün nüəl. Ə. Zeynalov I-II hissələr .-B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
648 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100290
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüqo Viktor; Tərcümə edəni: B.Musayev.- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
656 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100291
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Hüqo; tərc. ed. B.Musayev .- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100292
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. İbsen; tərcümə edən: A. Əliyev Bakı : Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100293
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F. Kafka; Ön sözün müəll.: M. Qarayev; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100294
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Farscadan tərcümə edəni, şərhlərin və izahların müəllifi: Rəhim Sultanov; Red.: Məmmədağa Sultanov.- Bakı: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100295
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V. Q. Korolenko; [Tərcümə edən. Ə. Əylisli, Ə. Ağayev, H. Şərif, E. Borçalı, Ə. Babayeva; Buraxılışa məsul. Ə. Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100296
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İvan Andreyeviç Krılov; tərt. ed. T.İbrahimova; [buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev; tərc. ed. A.Şaiq, M.Seyidzadə, H.Ziya].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100297
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.F.Kuper; Tərc. Ə.Zeynalov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100298
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ceyms Fenimor Kuper; Tərc.: Ə.Zeynalov; Red.: C.Nağıyev (ön sözün müəllifi), S.Mustafayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100299
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İ. Kuprin; Tərcüməçi. İ. Yaqubov.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100300
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
farscadan tərc. ed. R. Sultanov; Red. Ə.Cəfər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100301
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qarin-Mixaylovski; rus dilindən tərc. ed. Ə.Şükürlü, -B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100302
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.V.Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100303
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.A. Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X. Əzizbəyov B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100304
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif].-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
263 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100305
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif] I I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100306
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S.Qriboyedov; Rus dilindən tərcümə edən. Ə.Ziyatay. B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100307
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Y.Lermontov; tərt. edəni və ön sözün müəll. T.Cəfərov.-B.: Öndər nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100308
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.London; tərc. ed. və ön söz müəl. İ.İbrahimov; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizayn müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
397 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100309
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.London; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100310
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Mayn; tərc. ed. C.Məcnunbəyov, V.Rzayev (ön söz. müəl.); red. S.Sarvan; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
759 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100311
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Prosper Merime; ön söz: Ə. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100312
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhəmməd; Tərt., ön söz və lüğətin müəll. Ə.Səfərli.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100313
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sergey Vladimiroviç Mixalkov; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100314
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqubov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100315
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.İbrahimov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
350 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100316
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. C.Məmmədov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100317
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. N.Nağıyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100318
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. M.Əfəndiyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev V cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100319
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqublu; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə VI cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100320
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. M.İsgəndərzadə; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VII cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100321
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. Ə.Abbasov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VIII cild Bakı : Şərq-Qərb , 2007.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100322
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Adam Mitskeviç; tərcümə edən: S. Rüstəmxanlı; polyak dilindən sətri tərcümələrin müəllifi: G. Abdullabəyova; [buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100323
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gi de Mopassan; Tərcümə edənlər: İ. Şıxlı, H. Qocayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100324
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nehru; tərcümə edəni. T.Paşazadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100325
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Nesin; çevirənlər. Y.Şirvan, O.Orucov, Q.İlkin və b.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100326
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlişir Nəvai; tərc. ed. Əlağa Vahid, Mirvarid Dilbazi, Məmməd Rahim və b.; ön sözün i. Həmid Araslı.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100327
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.K.Oleşa; ruscadan tərcümə edəni: R.Şıxəmirova; [Buraxılışa məsul: U.Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100328
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.N.Ostrovski; Rus dilindən tərc. ed. Y.Əzimzadə, Ə.Məmmədxanlı, R.Təhmasib.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100329
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ömər Xəyyam; tərc. ed. М.Seyidzadə; ön sözün müəl. Ə.Hacızadə.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
104 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100330
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Pamuk; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Əbdülrəhmanlı; red. Ə.Rəsulov; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: "Şərq-Qərb", 2009.
Səhifə sayı:
615 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100331
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.G.Paustovski.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100332
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Prişvin; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
159 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100333
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] I cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100334
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] II cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100335
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fransua Rable; tərcümə edəni: Əhməd Cavad; ön sözün müəllifi: Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100336
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. N. Nikolayeviç; Tərc. və ön sözün müəl.: H. Şərifov.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100337
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.M.Remark; alman dilindən tərc. ed. V.Hacıyev, Ç.Qurbanlı; ön söz. müəl. Q.Quliyev; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
669 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100338
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş. Rustaveli; tərc. S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100339
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Y. Saltıkov-Şedrin; Rus dilindən tərcümə edənlər. B.Musayev, İ. Vəliyev, E. Cabbarov; Ön sözün müəllifi. İ. Vəliyev. B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100340
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Saramaqo; tərt. ed. A.Hacılı; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlifoğlu; red. N.Cabbarlı; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.
Səhifə sayı:
797 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100341
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.C.Selincer; tərc ed və ön söz müəl. T.Vəliyev; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
485 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100342
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Antuan dö Sent-Ekzüperi; red. S. Şahbazov; fransız dilindən tərc. ed. R.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
119 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100343
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Migel de Servantes Saavedra; Tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: Pənah Xəlilov.- B.:Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100344
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirazi Sədi; Farscadan tərcümə ed. M.Seyidzadə, M.Soltan, R.Sultanov, İ.Şəms; Ön sözün müəllifi. M.Məhəmmədi.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100345
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərc. ed. Y.Əzimzadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100346
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.L.Stivenson; tərc. ed. Ə.Babayeva; ön sözün müəllifi: B.Nəbiyev.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100347
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Stoun; Ruscadan tərc. edəni. F.Qəmbəroğlu.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100348
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Süleymenov; rus dilindən tərc. ed. N.Səfərov; ön sözün müəllifi. C.Bəydili (Məmmədov).- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
270 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100349
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Conatan Svift; tərcümə ed. Mikayıl Rzaquluzadə B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100350
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İngilis dilindən tərcümə ed. S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. İ.Rəhimov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
736 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100351
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərcümə ed. M.İbrahimov, Anar, S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev II cild.- Bakı: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100352
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fridrix Şiller; Tərcümə edənlər: Mehdi Məmmədov, Hüseyn Şərifov, Nigar Rəfibəyli; Ön sözün müəllifi: Nəzakət Ağazadə.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100353
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; rus dilindən tərcümə edənlər. Ə.Abbasov, B.Musayev, H.Şərif.- Bakı: Avrasiya press, 2007.
Səhifə sayı:
357 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100354
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə birinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100355
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; rus dilindən tərc. ed. C.Cavadzadə ikinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100356
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A. Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə üçüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100357
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə Dördüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100358
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hafiz Şirazi; Tərc. ed. Əbülfəzi Hüseyni.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100359
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Taqor; rus dilindən tərc. ed. Ə.Səbri.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100360
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; rus dilindən tərc. ed. M.Rzaquluzadə, C.Məcnunbəyov; [ön söz. M.Qocayev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
478 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100361
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev I cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100362
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100363
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev III cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100364
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100365
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Lev Nikolayeviç Tolstoy; red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; tərt., ön sözün müəllifi və red. Aqil Hacıyev; tərc.ed. Qılman İlkin, Ənvər Məmmədxanlı, Mustafa Əfəndiyev, Rafiq Ağayev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100366
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ. S. Turgenev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100367
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Tven; Tərcümə edənlər: Ş. Ağayeva, H. Qasımzadə; Ön sözün müəllifi: Z. Ağayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100368
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mark Tven; Tərcümə edən: İsgəndər Nəfisi, Elçin Şıxlı.- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100369
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.Veqa; tərc. ed. T.Əyyubov, F.Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
382 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100370
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Tərcümə edənləri: M.Təhmasib, M.Mustafayev; Ön sözün müəllifi. C.Nağıyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100371
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Rus dilindən tərcümə ed. və ön sözün müəll. Ə.Ağayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100372
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Tərcümə edəni: Cabbar Məcnunbəyov; Ön sözün müəllifi: Əziz Gözəlov..- B.: Öndər , 2004.
Səhifə sayı:
552 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100373
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J. Vern; tərc. ed. İ. Nəfisi, Z. Adbullayev, Ə. Məmmədxanlı; ön söz. C. Nağiyev; [burax. məs. Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100374
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərcümə ed. B.Musayev; Red. Ə.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100375
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Q.Vasili; Rus dilindən tərcümə edən. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100376
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. A. Yesenin; Rus dilindən Tərcümə edəni: Ə. Kürçaylı; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100377
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmrə Yunus; Tərtib edən: Bəydilli (Məmmədov) Cəlal; Elmi red. Hacıyev Тоfiq, Кərimli Тeymur.- B.: "Öndər Nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
326 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı