Elektron
Kitabxana
ID:
100378
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli; red. Bəkir Nəbiyev.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100379
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt.ed.,ön söz və şərhlərin müəllifi. M.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
429 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100380
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərc.edən. H.Arzulu, Ə.Nəcəfov, A.Mollayeva, V.Hacıyev, A.Abbasova I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
440 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100381
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərc.edən. G.Həsənzadə, S.Hüseynova, T.Elçin II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100382
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edəni. Ə.Sultanlı; Ön söz. T.Novruzov I cild.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100383
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib ed. Ə.Sultanlı II cild.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100384
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə.Axundov, İ. Abbaslı, H.İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100385
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə. Axundov, İ. Abbaslı, H. İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100386
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edəni, ön söz və bioq. müəllifi. D.Məmmədova I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100387
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. edəni və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [buraxı. məs. Ə.Güləliyev] II cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
511 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100388
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və bioq. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
543 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100389
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
581 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100390
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed., ön söz və biblioqr. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] V cild.- Bakı: Şərq-Qərq, 2007.
Səhifə sayı:
301 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100391
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.İsmayılov, T.Orucov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100392
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edən: Ə.Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; red. A.Rüstəm; məzmun tərcümələrin müəl. X.Rza.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100393
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100394
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C. Qəhrəmanov; red. A. Dadaşzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100395
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərtib ed. Ə. Cəfərzadə; ön sözün müəl. N. Rəfibəyli; red. T. Qaraqaya, L. Əliyeva. B.: AVRASİYA PRESS, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100396
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100397
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100398
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100399
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli, M.Fərzəliyeva IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100400
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli V cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100401
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C.Bəydili (Məmmədov).- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
687 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100402
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100403
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100404
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. edən. Q.Namazov; red. T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100405
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tn]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
462 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100406
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
430 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100407
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili II cild.- Bakı: Şərq- Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
397 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100408
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
406 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100409
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Ağayev; tərc. ed. S.Mustafa, Ş.Nağıyeva, A.Hacıyev və b. I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
335 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100410
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib ed. Z.Ağayev; Tərcümə ed. Z.Ağayev, E.Şıxlı, V.Musayev və b. II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100411
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100412
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
672 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100413
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[tərt. edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, U.Rəhimoğlu] I cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100414
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[tərtib edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, Rəhimoğlu] II cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası