Elektron
Kitabxana
ID:
100523
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov F.A. Mexanika və molekulyar fizika. Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100524
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qocayev N.M. Ümumi fiizka kursu - Mexanika(dərs vəsaiti). Bakı, Bakı Universiteti, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100525
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qəribov Q.İ. Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu . Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100526
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Muxtarov A.İ. Kvant mexanikası . Bakı, Maarif , 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100527
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş Atom fizikası. Bakı, Bakı Universiteti , 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100528
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гарибов Г.И., Садыxзаде Г.М. Газоразрядная плазма в учебной лаборотории. Баку, Бак, ун-т, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100529
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramazanov M.Ə., Həsənov Ə.Q. Nanotexnologiyadan laborotoriya işləri . Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100530
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimov E.Ə., Mürsəlov T.Ə. Atom fizikası . Bakı , Caşıoğlu, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100531
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdinov Ə.Ş., Mehdiyev R.F., Hüseynov T.X. Fiziki elektronikanın tarixi və metodologiyası . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100532
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.M.Sadıqov, Z.S.Musayev Elektronika. İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət . Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100533
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov R.Q. Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri.. Bakı, BDU, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100534
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Davudov B., Daşdəmirov K. Radiofizika. Dərs vəsaiti.. Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100535
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Флюгге З. Задачи по квантовой механики . 2. Москва, Мир, 1987
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100536
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Флюгге З. Задачи по квантовой механики . 1. Москва, Мир, 1971
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100537
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.M.Mansurov Aktiv Süzgəclər. Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100538
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.D.İsrafilov Alminium. Bakı, Maarif, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100539
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Ə.Məsimov Ümumi Fizika kursu,Atom Fizikası. 5. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100540
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.A.Hacıyev, M.Ş.Məmmədov Atom Fizikası. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100541
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ş.Abdinov,H.M.Məmmədov Bərk cisim elektronikası. Bakı, Təhsil, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100542
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eldar Qocayev Ümumi Fizika kursu. Bakı, Sabah, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100543
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Cəfərov Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. Bakı, Nurlar, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100544
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev,Ə.Nağıyev,N.Sərdarova Fizika məsələləri. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100545
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Nurullayev,M.Qocayev,U.Nurullayeva Fizikadan frontal laboratoriya işləri və nümayiş təcrübələri. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100546
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Orucov Fizikanın tədrisi metodikası üzrə nəzəri və eksperimental tədqiqatların metodikası və texnologiyası. Bakı, Elm və Təhsil, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100547
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
ƏAbdinov,R.Mehdiyev,T.Hüseynov Fizika elektronikasnın tarixi və metodologiyası. Bakı, Təhsil, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100548
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Kerasimov,V.Drevninq,A.Şlıqin Fizika kimya kursu. Bakı, Maarif, 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100549
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.A,Hüseynov Kvant elektrodinamikası. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100550
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu. 1. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100551
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu. 2. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100552
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Kazımov,S.Xəlilov,Q.Abullayev Metrologiyanın əsasları. Sumqayıt, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100553
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.İ.Tahirov Molekulyar Fizika. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100554
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəna Kazımzadə Nəzəri elektrotexnika. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100555
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Davudov Radiofizika. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100556
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov Rəqslər və dalğalar. Sumqayıt, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100557
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Əsgərov Termodinamika və statistik fizika. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100558
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Mehrabov Umumi Fizika kursu. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100559
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qocayev Umumi Fizika kursu. 1. Bakı, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100560
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Tahirov Umumi Fizika kursu. 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100561
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Umumi Fizika kursu üzrə məsələlər. Bakı-Sumqayıt, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100562
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Umumi Fizika kursu üzrə məsələlər. Bakı-Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100563
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov,Y.Hüseynov Ümumi Fizika praktikumu. Sumqayıt, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100564
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev Yarımkericilər fizikası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100565
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Yarımkericilər fizikasının əsasları. Bakı-Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100566
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev Yarımkeçiricilər elektrofiziki parametrlərini ölçmə üsulları. Sumqayıt, 2014
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika