Elektron
Kitabxana
ID:
100052
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100053
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100054
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100055
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100056
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhməd Cavad; Tərtib edəni: Əli Saləddin.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100062
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100063
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
664 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100064
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
440 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100065
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B. Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M. Adilov; red. A. Babayev.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100066
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. A.Ramazanov, T.Quliyev; red. və ön sözün müəl. M.Adilov.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
365 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100067
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi. M.Adilov; red. A.Babayev.- III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
342 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100068
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M.Adilov; red. V.Adilov.- IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
198 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100069
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. M.Adilov, S.Hadıyeva; red. V.Adilov, T.Axundova.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
261 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100157
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynal Cabbarzadə; Ön sözün müəllifi R.Rza; Tərtib edəni: İ.Qasımzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100158
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzizə Cəfərzadə; [Ön sözün müəllifi: Vaqif Sultanlı; Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyeva; Nəşriyyat red.: Ə.Şükürlü; Tərtibçi rəssam: N.Əliyeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100159
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzizə Cəfərzadə;[Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev] Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100261
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əbdürrəhman Cami; fars dilindən tərc. ed. Mübariz Əlizadə, Rəhim Sultanov B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100262
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rafaello Covanyoli; Tərcümə ed. B.Musayev; Ön sözün müəll. Ə.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
584 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100263
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Karel Çapek; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100264
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. P. Çexov; tərc. ed. R. Ağayev, K. Ziya, N. Rəfibəyli, M. İbrahimov, Ş. Abbasov.-B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100265
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.İ.Çukovski; rus dilindən tərc. ed. T.Elçin, Ə.Şükürlü.- B.: Şərq- Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100495
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fikrət Feyziyev Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100496
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Maarif Əkbərov Cəbrdən Mühazirələr. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100575
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дэвис, Стефан, Р. C++ для чайников. М, "Вильяме",, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100690
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Bağırov, Vasif Babazadə Cənubi Amerikanın Geologiyası. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100691
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Eldarov Coğrafiyanın Tədrisi metodikası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100980
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev R.İ., İmanov M.N. Cinayət hüququ. Bakı, Digesta, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100981
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100995
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səməndərov V.Y. Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik. Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101072
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirxan Səlimov Cümhuriyyıt dövründə beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan nefti məsələsi. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101118
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliqızı Almaz Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı, Azərnəşr, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101124
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mahmudov Z., Mahmudov M. Çıxıram qəlblərin səyahətinə. Bakı, Araz, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101175
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
SABINA ALMAMMADOVA COLLECTION OF TEXTS AND TASKS IN ENGLISH LANGUAGE FOR IMPROVEMENT OF ORAL SPEECH. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101276
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında . Bakı, Elm və Təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101511
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında . Bakı, Elm və Təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi