Elektron
Kitabxana
ID:
100451
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əfəndiyev B.R. Ümumi təhsil məktəbləri üçün fizikadan məsələlər. . Bakı, Çənlibel, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100454
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev B.Z. Ümumi fizika kursu. Bakı, Maarif, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100521
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Süleymanov Ümumiləşmiş funksiyalar və korrekt sərhəd məsələləri. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100524
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qocayev N.M. Ümumi fiizka kursu - Mexanika(dərs vəsaiti). Bakı, Bakı Universiteti, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100539
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Ə.Məsimov Ümumi Fizika kursu,Atom Fizikası. 5. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100542
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eldar Qocayev Ümumi Fizika kursu. Bakı, Sabah, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100558
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Mehrabov Umumi Fizika kursu. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100559
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qocayev Umumi Fizika kursu. 1. Bakı, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100560
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Tahirov Umumi Fizika kursu. 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100561
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Umumi Fizika kursu üzrə məsələlər. Bakı-Sumqayıt, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100562
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Umumi Fizika kursu üzrə məsələlər. Bakı-Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100563
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov,Y.Hüseynov Ümumi Fizika praktikumu. Sumqayıt, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100578
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Алексей Федорчук Ubuntu и сородичи, или Гуманистический Linux. 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100645
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov Ə.H., İ.Ə. İsamyılov Üzvi kimya. Bakı, Maarif, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100654
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə. Üzvi kimya sual və cavablarda . Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100655
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M.Məhərrəməv, A.İ.İsmiyev, M.N.Məhərrəmov. Üzvi birləşmələrin adlandırılması (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100656
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Nəsibov Ş.S., Allahverdiyev M.Ə. Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.. Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100669
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mövsumzadə Üzvi Kimya. 1. Bakı, Maarif, 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100670
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mövsumzadə,P.Qurbanov Üzvi Kimya. 2. Bakı, Maarif, 1985
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100675
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Qəhrəmanov,Z.Məmmədov Ümumi və qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları. Sumqayıt, SDU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100676
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Nəsibov Üzvi Kimya. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100677
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Əliyeva Üzvi reaksiyaların mexanizminin tədrisi metodikası. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100678
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Qarayev Üzvi Kimya. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100720
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdullayev H.X., Məsimov N.M. Uşaqların ekoloji tərbiyəsi. Bakı, Maarif, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100849
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəcəbli Əbülfəz Ulu türklər. Bakı, Nurlan, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
101135
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ağamusa Ümumi Dilçilik. Bakı, Şərq-Qərb, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101169
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Qurbanov Ümumi Dilçilik. 1. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101170
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Qurbanov Ümumi Dilçilik. 2. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101171
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Axundov Ümumi Dilçilik. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101219
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mədətov M.A. Ümumdünya ticarət təşkilatı və daxili bazarın qorunması . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101453
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mədətov M.A. Ümumdünya ticarət təşkilatı və daxili bazarın qorunması . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi