Elektron
Kitabxana
ID:
100071
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R. Əfəndiyev; tərtib ed. A. Abdullayev; red. M. Adilov; [buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
120 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100162
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100163
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100164
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
448 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100165
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ənvər Əlibəyli; tərtib edəni. Ş.Əlibəyli; ön sözün müəllifi./B. Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100166
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əkrəm Əylisli.-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100459
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aranli M. Əyləncəli riyaziyyat. Bakı, Müəllim , 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100499
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Samarski Ədədi Üsullara Giriş. Bakı, Maarif, 1987
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100662
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,D.Aşurov,Ş.Tarverdiyev,Q.Ramazanov Əsas Üzvi maddələr istehsalının prosesləro və məhsulları. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100663
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Şıxıyev Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin texnologiyası. Bakı, Maarif, 1977
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100737
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Eminov,M.Muradov,T.Quliyev Ətraf mühitin monitorinqi. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100852
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev Əli Əlincə yaddaşi naxçıvan 1914- 1992. Bakı, Gənclik, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100858
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yaqublu N. Əbdülrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski. Bakı, Abşeron, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100878
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G.Qarayeva,A.Hacıqədirli Ərəb Ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100977
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov A. Əmək hüququ. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100978
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov A Əmək hüququ. Bakı, Qanun, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100979
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov A., Əliyev M. Əmək və sosial təminat sahəsində vətandaşların hüquqlarının həyata keçirilməsi təminatları. Bakı, Qanun, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100985
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bayramzadə X.Ə. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət . Bakı , Bakı Universiteti , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100999
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərov Z . Əmək hüquqlarının müdafiəsi üsulları konteksində əmək mübahisələrinin hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, Qanun, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101143
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Təyyar Salamoğlu(Cavadov) Ən yeni Azərbayca ədəbiyyatı məsələləri. Bakı , BQU , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101153
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Aslanov Ədəbiyyat tədrisi ənənə və müasirlik. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101154
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rafiq Yusifoğlu Ədəbiyyatşunaslığın əsasları. Bakı, Şirvannəşr, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101179
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Əməyin sosiologiyası. Bakı, Maarif, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İctimati-siyasi elmlər
ID:
101260
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı. Bakı, Nağıl evi, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101272
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayeva T.Ə., Əlirzayeva Ə.Q. Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101338
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayeva Ə , Əlirzayayev Q Əhalinin gəliri və istehlakının maliyyə mexanizmləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101495
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı. Bakı, Nağıl evi, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101507
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayeva T.Ə., Əlirzayeva Ə.Q. Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101573
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayeva Ə , Əlirzayayev Q Əhalinin gəliri və istehlakının maliyyə mexanizmləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi