Elektron
Kitabxana
ID:
100044
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Ağaoğlu; tərt. ed. Ə. Mirəhmədov, V. Quliyev; ön sözün müəl. V. Quliyev; red. A. Rüstəmli.-B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
391 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100045
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.S.Axundov; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. N.Vəlixanov; Red. Ş.Vəliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005
Səhifə sayı:
448 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100046
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Fətəli Axundzadə; tərt. ed. və ön sözün müəl. N.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100047
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.F.Axundzadə; tərt. ed. H.Məmmədzadə; ön sözün müəl. Y.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. III cild /M.F.Axundzadə; tərt. edəni və ön sözün müəl. H.Məmmədzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100048
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Alı; Tərtib ed. və ön sözün müəll. H.İsmayılov.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100049
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Ələsgər; Tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi: İslam Ələsgər.- B.: Şərq- Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100145
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Abbaszadə; Ön sözün müəll. T. Hacıyev. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100146
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Abbaszadə. -B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100147
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Anar.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100148
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100149
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100150
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseyn Arif; Ön sözün müəllifi: Camal Mustafayev. - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100151
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Aslan; Red. T.Qaraqaya.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100152
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşıq Şəmşir .-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100153
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Söhrab Tahir Azərazər; Ön sözün müəllifi. S. Rüstəmxanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
272 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100154
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Azəroğlu.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100250
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hans Kristian Andersen; tərcümə edən. M.Rzaquluzadə; ön sözün müəllifi. Şahin Xəlilli.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100251
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aristotel; tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. A. Aslanov.- B.: Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
120 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100252
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Çingiz Aytmatov; ön sözün müəl. B.Vahabzadə I cild.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
504 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100253
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Çingiz Aytmatov; tərc.ed. Cəmil Əlibəyov, Qılman Musayev, Əkrəm Əylisli, Məti Osmanoğlu. II cild.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100380
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərc.edən. H.Arzulu, Ə.Nəcəfov, A.Mollayeva, V.Hacıyev, A.Abbasova I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
440 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100381
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərc.edən. G.Həsənzadə, S.Hüseynova, T.Elçin II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100382
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edəni. Ə.Sultanlı; Ön söz. T.Novruzov I cild.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100383
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib ed. Ə.Sultanlı II cild.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100384
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə.Axundov, İ. Abbaslı, H.İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100385
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə. Axundov, İ. Abbaslı, H. İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100386
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edəni, ön söz və bioq. müəllifi. D.Məmmədova I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100387
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. edəni və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [buraxı. məs. Ə.Güləliyev] II cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
511 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100388
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və bioq. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
543 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100389
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
581 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100390
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed., ön söz və biblioqr. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] V cild.- Bakı: Şərq-Qərq, 2007.
Səhifə sayı:
301 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100391
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.İsmayılov, T.Orucov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100392
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edən: Ə.Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; red. A.Rüstəm; məzmun tərcümələrin müəl. X.Rza.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100393
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100394
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C. Qəhrəmanov; red. A. Dadaşzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100395
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərtib ed. Ə. Cəfərzadə; ön sözün müəl. N. Rəfibəyli; red. T. Qaraqaya, L. Əliyeva. B.: AVRASİYA PRESS, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100396
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100397
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100398
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100399
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli, M.Fərzəliyeva IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100400
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Əsgərli V cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100401
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. C.Bəydili (Məmmədov).- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
687 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100402
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100403
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100404
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. edən. Q.Namazov; red. T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100425
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мехтиев М.Ф. Aсимптотический анализ некоторых пространственных задач теории упругости для полых тел. Баку, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100462
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nurəddinoğlu C Ali riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. 2. Bakı, Çaşoğlu, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100467
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimova S.N. Ali riyaziyyatın əsasları (ikinci nəşr) . Bakı , "Yeni nəsil", 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100488
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Yaqubov, K.Həsənov Adi diferensial tənliklər. Bakı , Maarif, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100489
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.H.Məmmədov Ali riyaziyyat kursu. 1. Bakı, Maarif, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100490
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Məmmədov Ali Riyaziyyat kursu. 2. Bakı, Maarif, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100491
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mamedov Raşid, Cəfərli Qumrax Analitik funksiyalar.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100492
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.İ.Privalov Analitik həndəsə. Bakı, Tədris Pedoqoji ədəbiyyatı, 1964
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100527
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş Atom fizikası. Bakı, Bakı Universiteti , 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100530
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimov E.Ə., Mürsəlov T.Ə. Atom fizikası . Bakı , Caşıoğlu, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100537
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.M.Mansurov Aktiv Süzgəclər. Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100538
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.D.İsrafilov Alminium. Bakı, Maarif, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100540
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.A.Hacıyev, M.Ş.Məmmədov Atom Fizikası. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100660
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.L.Şabanov Analitik Kimyanın əsasları. Bakı, Maarif, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100684
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piriyev V. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası . Bakı, Müəllim, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100688
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası . Bakı , Maarif , 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100704
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əagərov A. Azərbaycanin ali bitkiləri. 1. Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100705
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov A Azərbaycanın ali bitkiləri II hissə. 2. Bakı, Elm, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100706
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov A Azərbaycanın ali bitkiləri III hissə. Bakı, Elm, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100712
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov Elşad, Məmmədov Zülfiyyə Ali bitkilərin sistematikasından laoratoriya məşğələləri. Bakı, BDU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100719
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəhruz Şəkuri Azərbaycanın torpaq örtüyü,dağlıq ərazi torpaqlarının bioloji məhsuldarlığı. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100721
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova S Azərbaycanin lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi. Bakı, Elm, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100730
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q. Azərbaycanın ekoetik problemləri. Bakı, Elm, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100731
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanin torpaq ehtiyyatından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100732
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Ə.Nadirov, D.B.Şirinov,T.D.Ağayev Atmosferə düşən zərərli maddələrin hesablanma əsasları. Sumqayıt, SDU, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100751
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov N.Z. Atmosferdən kənar astronomiya. Bakı , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100760
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Namazov B., Qasimov R. Avtomobilin hərəkət nəzəriyyəsi və hesabı. Bakı, Zərdabi LTD, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100761
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cavadov Ə.Ə. Avtomobil yük daşımaları. Bakı, Elm vəTəhsil mərkəzi, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100769
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piriyev Y.M. Avtomobil yollari. Bakı, Azərbaycan, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100776
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.M.Kazımov,Ə.A.Yusifov,R.C.Məmmədov Analoq elektronikası. Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100777
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Azad Əfəndizadə Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi. Bakı, Maarif, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100778
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Ə.Rüstəmov Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. 1. Bakı, Nasir, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100779
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Ə.Rüstəmov Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. 2. Bakı, Nasir, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100780
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Əhmədov, C.F.Məmmədov,X.M.Heydərov Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində verilənlər bazası və biliklər bazası. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100781
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov H.Ə Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin əsasları. Bakı, Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100782
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.N.Məmmədov, F.M.Abdullayev,V.A.Balayev Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin layhələndirilməsi fənni üzrə dərs vəsaiti. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100783
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Fərhadov Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100784
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.R.Əfəndiyev, O.S.Zeynalov Avtomatlaşdırılmanın texniki vasitələri. 1. Bakı, ADNA, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100785
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Nağıyev Avtomatlaşdırılmanın texniki vasitələri. Bakı, ADPU, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100817
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mahmud İsmayil Azərbaycan tarixi. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100821
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Oqtay Əfəndiyev Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100824
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Balayev X. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən ( XVI-XX əsrlər). Bakı , Elm və həyat , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100825
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Baxşəlyev Vəli. Azərbaycan arxeologiyası . Bakı , Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100826
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bünyadov Ziya Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər ). Bakı , Şərq-Qərb , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100827
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mahmudov Yaqub Azərbaycan: (qısa dövlətçilik tarixi ). Bakı , Təhsil , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100829
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əminə Pakrəvan Abbas Mirzə və Azərbaycan . Bakı , Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100830
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əfəndiyev Oqtay. Azərbaycan Səfəvilər dövləti . Bakı , Şərq-Qərb , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100832
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev H., Verdiyeva H. Azərbaycan tarixi ( IX e.ə.-XII əsrlər). Bakı, NBM, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100834
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zülfüqarlı M. Azərbaycan tarixinə yeni baxış . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100835
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev A. Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi (Etnoqrafik materiallar əsasında tipoloji tədqiqat). Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100836
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bünyadov Ziya Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100837
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kalankatuklu Moisey Albaniya tarixi. Bakı, Avrasiya press, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100842
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımlı M., Hüseynova E. Azərbaycanın xarici işlər nazirləri . Bakı, Adiloğlu, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100843
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piriyev V. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası . Bakı, Müəllim, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100847
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bünyadov Z Azərbaycan tarixi 7-9 cu əsrlərdə. Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100848
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Dəmirli M., Məmmədli M. Azərbaycan tarixi ( mühazirə mətnləri). Bakı , Elm, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100850
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Elin Oğlu Akademik Həsən əliyev haqqinda xatirələr. Bakı, Elm, 1995
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100853
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Dəmirli M., Məmmədli M. Azərbaycan Tarixi (mühazirə mətnləri). Bakı, Elm, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100855
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Elçin Qarayev Azərbaycan XVIII əsr rus və qərbi Avropa Səyyahlarının təsvirində. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100861
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlibabazadə E. Azərbaycan xanlqının mənəvi mədəniyyət tarixi. Bakı, Gənclik, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100863
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İnsanov Ə Azərbaycan səhiyyəsinin tarixi. Bakı, Azərbaycan, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100866
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musa Qasımlı Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. 1. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100867
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirxan Səlimov Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi. 2. Sumqayıt, Zərdabi , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100872
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bünyadov Ziya Azərbaycan atabəyləri dövləti 1136-1225-ci illər. Bakı , Şərq-Qərb , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100873
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ərəstun Mehdiyev Azərbaycan neft sənayesi XIX yüzilin son rübündə. Bakı, Altay, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100874
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ziya Bunyadov Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100875
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fəridə Məmmədova Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı, Azərbaycan dövlət nəşriyyatı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100876
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səid Nəfisi Azərbaycan qəhrəmanı Babək Xürrəmdin. Bakı, Örnək, 1990
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100897
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
MANAF SÜLEYMANOV AZƏRBAYCAN MİLYONÇULARI: AĞA MUSA NAĞIYEV. Bakı, Gənclik, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100900
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
YAQUB MAHMUDOV AZƏRBAYCANIN AVROPA ÖLKƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLƏRİ AĞQOYUNLU DÖVRÜ (XV əsrin II yarısı). Bakı, Təhsil, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100906
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
MƏHƏRRƏM ZÜLFÜQARLI AZƏRBAYCAN TARİXİNƏ YENİ BAXIŞ. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100907
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rasim Əfəndiyev Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri (Geyimlər). Bakı, 1960
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100909
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həvva Məmmədova AXC dövründə yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920). Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100916
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T. Ə. ƏZİZOV AZƏRBAYCAN XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ. Bakı, Zaman, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100921
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Zakir Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. Bakı, Şərq-Qərb, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100932
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov Heydər Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100950
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zakir Məmmədov Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. Bakı, Şərq-Qərb, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100960
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlhamə Məmmədova Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları. Bakı, Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100963
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tariyel Məmmədov Azərbaycan psixoloji fikir tarixində Şəxsiyyət problemi. Bakı, Mütərcim, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100967
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə. Azərbaycan dövlətçiliyinin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə təcrübə və perspektiv düşüncələr. Bakı, ADİLOĞLU, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100969
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova Ş., Qasımov A., Cəfərov Z., Əfəndiyev Ə. Azərbaycan Respublikaı əmək haqqının hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100972
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzəyeva A. Azərbaycan Respublikasının vergi hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100975
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Paşayev Q. Azərbaycanin xarici iqtisadi fəaliyyətinin cinayət və gömrük qanunvericiliyiylə mudafiəsi. Bakı, Bakı Universiteti, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100983
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova O.C. Azərbaycan Respublikaı əmək haqqının hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100986
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İqrar Əliyev, Elmar Məhərrəmov Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri . Bakı, Nurlan , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100990
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xəlilov Y. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi . Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100991
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xəlilov Y. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına dair 555 sual-555 cavab. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100993
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımova Həcər Azərbaycan Respublikasının xarici əlaqə orqanlarının təşkili və fəaliyyətinin milli və beynəlxalq hüquqi əsasları ( Dissertasiya). Bakı , 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101005
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Allahverdiyev S Azərbaycan Respublikasının Mülki Hüququ. 1. Bakı, Digesta, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101006
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Allahverdiyev S Azərbaycan Respublikasının Mülki Hüququ. 2. Bakı, Digesta, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101009
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xəlilov Yunis Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi VЯ ЦMUMИ MЦDDЯALARЫNЫN ШЯR. Bakı, Qanun , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101010
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlqar Cəfərov Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının şərhi. Bakı, Huquq ədəbiyyat, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101015
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
YUNİS Xəlilov Azərbaycan Respublikası konstitutsiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101032
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Manafova Maral. Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri . Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101042
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzəzadə A Azərbaycan respublikasında çox partiyalı sistemin formalaşması xüsusiyyətləri. Bakı, Azərnəşr, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101048
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
NƏSİB NƏSİBZADƏ AZƏRBAYCAN XARİCİ SİYASƏTİ (1918-1920). Bakı, Ay-Ulduz, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101069
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mehdiyev Ramiz Azərbaycanlılara qarşı soyqrım gerceklikleri . Bakı, Nurlan , 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101070
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əli Həsənov Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101071
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirxan Səlimov Azərbaycan Nefti beynəlxalq münasibətlərdə. Bakı, BDU, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101087
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xaqan Balayev Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən. Bakı, Elm və həyat, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101089
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
HAKİM İSAKOV AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ “BÖYÜK İPƏK YOLU”NUN BƏRPASINDA İŞTİRAKI (1991-2005-ci illər). Bakı, Şərq-Qərb, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101097
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
RAMİZ MEHDİYEV AZƏRBAYCANLILARA QARŞI SOYQIRIM GERÇƏKLİKLƏRİ. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101104
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəna Bayramova AZƏRBAYCAN RƏHBƏRLİYİNDƏ İXTİLAFLAR VƏ DAXİLİ SİYASİ ÇƏKİŞMƏLƏR (1920-1925). Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101105
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məzəmli F., Alxasov Y. Azərbaycanca-rusca ərəb mənşəli kökdaş sözlər lüğəti. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101108
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlibəyzadə Elməddin Azərbaycan dilinin tarixi . 1 c. Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101110
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mümtaz Salman Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları. Bakı, Avrasiya Press, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101116
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Çobanov M. Azərbaycan Antroponimiyasinin əsaslari. Bakı, Maarif, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101117
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliqızı Almaz Azadlıq və istiqlal poeziyası. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101125
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov H Azərbaycan lüğətçiliyinin nəzəri əsasları. Bakı, Bakı universiteti, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101127
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyeva X Azərbaycan estetik fikri və Cəfər Cərəfov. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101133
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirəliyev Məmmədağa Azərbaycan Dialektologiyasının Əsasları. Bakı, Şərq-Qərb, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101137
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Martin Hewings Advanced Grammar in Use . Cambridge University Press , 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101145
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Q.Bəşirov Azərbaycan dilində vurğu. Bakı, BDU, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101146
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İbrahimov Bayram Azərbaycan dilinin dialektik Leksikası. Bakı, Elm və təhsil, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101147
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nizami Xudiyev Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Ankara, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101148
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Z.Abdullayev Azərbaycan dili məsələləri. BAkı, BDU, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101149
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlyar Səfərli, Xəlil Yusifli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi . Bakı, Ozan, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101150
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salman Mümtaz Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları. Bakı, Avrasiya Press, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101151
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.H.Məmmədov, Azərbaycan folkloru. Bakı, Ziya-Nurlan, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101174
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Almaz Ülvi Azərbaycan- Özbək ədəbi əlaqələri. Bakı, Qartal, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101176
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şurəddin MƏMMƏDLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ BORÇALI QOLU (1920-ci ilə qədər). Tblisi, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101203
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q Azərbaycan torpaq islahati: hüquqi və elmi-ekoloji məssələlər. Bakı, Elm, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101215
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov İ.M. Audit . Bakı , , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101231
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q., Əlirzayev E.Ə. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-budcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri . Bakı, "İqtisad Universiteti" Nəşriyyatı , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101232
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Alıyev İ.H., İbadov S.A. rəhbərliyi və elmi redaktorluğu ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Ağrıdağ, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101233
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov İ.M. Auditin nəzəri və praktiki problemləri. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101241
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və proqramı. Bakı, Odlar Yurdu, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101251
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vəliyev D. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101267
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev R. Azərbaycanda bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı . Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101279
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov.Ə Aqrar sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101280
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyev.F.Ş.,ƏliyevŞ.H Audit. İndiqo, Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101287
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda. Bakı, Təhsil, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101288
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişaf strategiyası: Keçid iqtisadiyyatından modernləşdirmə. Bakı, Azərnəşir, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101289
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycanın yeni neft siyasəti ve iqtisad yüksəlişi. Bakı, Azərbaycan, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101294
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M.T. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf problemləri. Bakı, Mürtəcim, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101295
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M.T. Azərbaycanın iqtisadiyyatı. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101302
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağayev S.H., Hadi Tizhuş Taban Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilə qarılıqlı iqtisadi əlaqələrinin inkişaf perspektivləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101304
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salahov S.V. Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri. Bakı, Nurlar, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101309
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101321
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101327
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A., Hüseynov A.A. Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101335
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sistenminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101343
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə Azərbaycada sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, Elm, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101345
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov T Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının bazar modelinin konseptual əsasları. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101347
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Əlaqələri. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101350
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A.. Hüseynov A.A. Azərbaycan Respublikasının vergi xidmət:islahatlar və nəticələr. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101354
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev R.M. Azərbaycanda bazar İnfrasturukturunun formalaşması və inkişafı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101358
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasova L Azərbaycan İqtisadçıları. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101361
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T.N., Babayev M,T. Azərbaycanda xarici və müştərək müəssisələr: Təşkili və İdarə olunması. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101362
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri. Bakı, Elm, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101369
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Cümşüd Azərbaycanın Gömrük Tarixi. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101370
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacızadə Elşad, Bağırzadə Elşən Azərbaycan İqtisadiyyatının Dünyadakı Reytinqi . Bakı , Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101382
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.M.Abbasov Audit. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101383
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zahid Məmmədov Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101384
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan gömrüyü sabit inkişaf yolunda. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101386
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəfa Əliyev Azad iqtisadi zonalar. Sumqayıt, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101387
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev Rauf Azarbaycan bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101388
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əşrəfova Rəsmiyyə Azərbaycanda Pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101389
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.T.Əliyev Azərbaycan İqtisadiyyatı. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101390
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Rizvanqizi, S.Bağirov, İ.Əhmədov Azərbaycanın mədən sənayesi. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101391
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.M.Hacızadə Azərbaycanın quruda neftçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri. BAkı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101437
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q Azərbaycan torpaq islahati: hüquqi və elmi-ekoloji məssələlər. Bakı, Elm, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101449
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov İ.M. Audit . Bakı , , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101465
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q., Əlirzayev E.Ə. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-budcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri . Bakı, "İqtisad Universiteti" Nəşriyyatı , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101466
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Alıyev İ.H., İbadov S.A. rəhbərliyi və elmi redaktorluğu ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Ağrıdağ, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101468
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov İ.M. Auditin nəzəri və praktiki problemləri. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101476
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və proqramı. Bakı, Odlar Yurdu, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101486
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vəliyev D. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101502
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev R. Azərbaycanda bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı . Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101514
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov.Ə Aqrar sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101515
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyev.F.Ş.,ƏliyevŞ.H Audit. İndiqo, Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101522
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda. Bakı, Təhsil, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101523
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişaf strategiyası: Keçid iqtisadiyyatından modernləşdirmə. Bakı, Azərnəşir, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101524
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycanın yeni neft siyasəti ve iqtisad yüksəlişi. Bakı, Azərbaycan, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101529
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M.T. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf problemləri. Bakı, Mürtəcim, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101530
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M.T. Azərbaycanın iqtisadiyyatı. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101537
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağayev S.H., Hadi Tizhuş Taban Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilə qarılıqlı iqtisadi əlaqələrinin inkişaf perspektivləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101539
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salahov S.V. Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri. Bakı, Nurlar, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101544
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101556
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101562
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A., Hüseynov A.A. Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101570
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sistenminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101578
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə Azərbaycada sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, Elm, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101580
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov T Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının bazar modelinin konseptual əsasları. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101582
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Əlaqələri. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101585
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A.. Hüseynov A.A. Azərbaycan Respublikasının vergi xidmət:islahatlar və nəticələr. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101589
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev R.M. Azərbaycanda bazar İnfrasturukturunun formalaşması və inkişafı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101593
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasova L Azərbaycan İqtisadçıları. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101596
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T.N., Babayev M,T. Azərbaycanda xarici və müştərək müəssisələr: Təşkili və İdarə olunması. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101597
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri. Bakı, Elm, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101604
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Cümşüd Azərbaycanın Gömrük Tarixi. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101605
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacızadə Elşad, Bağırzadə Elşən Azərbaycan İqtisadiyyatının Dünyadakı Reytinqi . Bakı , Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101617
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.M.Abbasov Audit. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101618
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zahid Məmmədov Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101619
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan gömrüyü sabit inkişaf yolunda. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101621
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəfa Əliyev Azad iqtisadi zonalar. Sumqayıt, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101622
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev Rauf Azarbaycan bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101623
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əşrəfova Rəsmiyyə Azərbaycanda Pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101624
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.T.Əliyev Azərbaycan İqtisadiyyatı. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101625
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Rizvanqizi, S.Bağirov, İ.Əhmədov Azərbaycanın mədən sənayesi. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101626
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.M.Hacızadə Azərbaycanın quruda neftçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri. BAkı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi