Elektron
Kitabxana
ID:
100070
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla bəy Divanbəyoğlu; tərtib ed. və ön sözün müəl. İ. Bəktaşi.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100160
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirvarid Dilbazi; red. Vüqar Vüqarlı.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100266
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aligyeri Dante; Tərcümə edəni. Əliağa Kürçaylı; Ön sözün müəllifi və redaktoru. Əkbər Ağayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
592 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100267
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Daniel Defo; Ruscadan tərcümə edəni. Əkbər Ağayev; Red. Reyhan Salamova.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100268
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.X. Dəhləvi; Tərcümə ed., ön sözün və şərhlərin müəl. A.Sarovlu.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100269
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; rus dilindən tərc. ed. B.Musayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
374 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100270
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; Tərt. ed. və ön sözün müəllifi. M.Qocayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100271
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.M.Dostoyevski; tərcümə ed. H.Şərif; [Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
728 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100272
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır/-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100273
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100274
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Düma; Tərcümə edənlər. M.Rzaquluzadə, B.Musayev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
600 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100405
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tn]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
462 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100416
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərəcov R.H., Şimiyev V.H Diskret riyaziyyat . Bakı, Bakı Universiteti , 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100418
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyziyev F. Diskret riyyaziyyatın bəzi fəsilləri . Bakı , "Təhsil" NPM , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100422
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev M.X., Həsənov K.Q. Differensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə (Dərs vəsaiti). Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100497
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Əzimov,F.Səlimov,Ş.Məmmədov Diferensial tənlikıər. Bakı, Maarif, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100498
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.Quliyev, K.Həsənov Diferensial Tənliklər. Məsələ və kisallar həlləri ilə. Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100762
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cavadov Ə.Ə. Daşımalar və vahid nəqliyyat sistemi. BAkı, Elm və Təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100771
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qabulzadə A.H, Dəmir yollarini layihələsdirilməsi. Bakı, Təhsil, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100851
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlisa Nicat Dünya tarixciləri. Bakı, Qanun, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100914
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eldar Əzizov Difai. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100924
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlisa Nicat Dünya Filosofları. Bakı, 1995
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100964
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Baxşalıyev Duyğu üzvləri. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100988
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdullayev Elşad. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində. Bakı , Təhsil , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101030
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasbəyli A., Cəfərov V., Qafarov Z. Diplomatiya terminləri lüğəti . Bakı, Qismət , 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101037
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov Ə., Qasımov Ə. Demokratikləşmə-milli iqtisadiyyatımızın inkişafının əsasıdır. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101041
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. Dağlıq Qarabağ: Naməlum həqiqətlər. Bakı, Vətən, 1995
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101047
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəsrin SÜLEYMANLI Dağlıq Qarabağ Münaqişəsinin informasiya modeli. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101049
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev DEMOKRATİYA YOLUNDA: irs haqqında düşünərkən. Bakı, Şərq-Qərb, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101102
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Nəcəfov DÜŞMƏNİN İÇ ÜZÜ XlX-əsrin sonu XX-əsrin əvvəllərində Türkiyə və Cənubi Qafqazda erməni terrorizminin tarixi. Bakı, Çaşıoğlu, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101152
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Məmmədov, S.Məhərrəmov Didakticeskaya materiala. Sumqayıt, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101207
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C., Orucov A., İsrafilov H. Dünya iqtisadiyyatı (Dərslik). Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101240
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov G.İ. Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101318
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.H. Dünya təcrübəsi konteksində Azərbaycan iqtisadiyyatı: hadisələr, şərhlər və faktlar. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101340
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov G Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101441
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C., Orucov A., İsrafilov H. Dünya iqtisadiyyatı (Dərslik). Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101475
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov G.İ. Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101553
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.H. Dünya təcrübəsi konteksində Azərbaycan iqtisadiyyatı: hadisələr, şərhlər və faktlar. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101575
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov G Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi