Elektron
Kitabxana
ID:
100161
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Elçin; ön sözün müəl. V.Bəhmənli.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100275
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Ə. Sultanlı; red. T. Novruzov; [tərc. edən. R. Rza, Ə. Məmmədxanlı, Ə. Sadiq; buraxılışa məsul.U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
200 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100444
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov İ.S., Vəliyev Ə.A. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika . Bakı, Odlar Yurdu, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100446
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov .A,Atakişiyev.M Ehtimal, statistika ve riyazi proqramllaşdırma elementlərinin iqtisadiyyatda tətbiqi. Bakı, Təfəkkür, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100453
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Ə. Ələsgərova, F.H.Nəsibov, V.C.Aslanov Ehtimal nəzəriyyəsinə aid məsələ həllinə rəhbərlik. Bakı, Səda, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100500
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Qumurman Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllərinə dair rəhbərlik. Bakı, Maarif, 1980
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100501
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov,X.Alıyev Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Sumqayıt, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100502
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov, R.Şükürov Elementar Riyaziyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100532
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.M.Sadıqov, Z.S.Musayev Elektronika. İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət . Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100543
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Cəfərov Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. Bakı, Nurlar, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100568
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Грег Харвей Excel 2OO3 для ЧАЙНИКОВ: Полный справочник. Москва » Санкт-Петербург » Киев, Диалектика, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100692
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Qara Ekologiyadan konspekt . Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100707
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hümbətov R.T. Elektronika. 1. Bakı, Maarif, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100708
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hümbətov R Elektronika. 2. Bakı, Maarif, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100722
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mikayılov H.K., Nuriyev C.Q., Q.U. Nuriyev Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100723
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Qara Ekologiyadan konspekt. Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100725
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev.F,Bədəlov.A,Hüseynov.E,Əliyev.F Ekologiya. Bakı, Elm, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100726
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T. Ekoloji menecment. Balı, Çinar-Çap, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100727
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsədov A.Ə., Axundzadə L.T.,Quliyev Z.N. Ekologiya hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100728
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov A.M. Ekologiyaya giriş və onun tıdrisi üzrə metdodik göstərişlər. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100736
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nuriyev, K.Nuriyeva Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100742
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
QƏRİB MƏMMƏDOV, MAHMUD XƏLİLOV EKOLOGİYA, ƏTRAF MÜHİT VƏ İNSAN. Bakı, Elm, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100789
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.K.Məmmədzadə Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100790
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Kazımzadə Elektromaqnit sahəsi. Bakı, 1965
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100791
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hümbətov Elektronika. 1. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100792
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hümbətov Elektronika. 2. Bakı, Maarif, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100793
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Əsgərov, M.Ağaməmmədov, T.Əhmədova Elektronika və elektrik maşınları. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100794
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Quluzadə, M. Ağaməmmədov Elektrotexnika, Elektrik avadanlıqları və sənaye elektronikası. Bakı, Maarif, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100795
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Əliyev Elektrotexniki materiallar.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100796
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.N.Murdov Elmi-texniki potensial. Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100845
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Budaqov B. Ə., Q.Ə. Qeybullayev Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahli lügəti. Bakı, Oğuz eli, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100913
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Lev Qumilyov Etnogenez və Yerin Biosferi. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100970
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mikayılov H.K., Nuriyev C.Q., Q.U. Nuriyev Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100974
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev C.Q. Əsgərov Ə.T., Əhmədov Z.V. Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101012
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nuriyev, K.Nuriyeva Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101055
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fazil. QARAOĞLU ERMƏNİLƏR VƏ HƏQİQƏTLƏR. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101067
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mehman Süleymanov Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101073
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eyruz Məmmədov Erməni təxribatı. Bakı, Mütərcim, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101119
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ərəbov V., Sülymanova L. English for all 1-ci hissə. 1. Bakı, Oka Ofset, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101126
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Agabekov S.S., Amirova T.H English-Azerbaijanian Talking dictionary for businessmen and economits . Bakı, Azrbaycan university, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101138
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Michael Mc Carthy Michael Mc Carthy, Felicity O Dell English Vocabulary in Use. Cambridge University Press , 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101139
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəbiyev N.Ş. English for Economists . Bakı , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101140
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmailova Dilara Everyday Dialogues. Bakı , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101253
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gregory Mankiw N. Ekonomiksin əsasları. South-western, Thomson,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101337
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gregory Mankiw Ekonomiksin əsasları. 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101367
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Akif, Qəhrəmanov Aslan Ekonometrikaya Giriş. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101488
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gregory Mankiw N. Ekonomiksin əsasları. South-western, Thomson,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101572
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gregory Mankiw Ekonomiksin əsasları. 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101602
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Akif, Qəhrəmanov Aslan Ekonometrikaya Giriş. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi