Elektron
Kitabxana
ID:
100072
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fədai; Tərtib və ön sözün müəllifi. Q.Məmmədli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100073
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli. - B.: "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100074
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100075
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100076
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100077
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100078
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Füzuli; Tərtib edəni: Ə. Səfərli; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100276
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T. Fikrət.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100277
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əbülqasim Firdovsi; Tərcümə edən, ön sözün və izahlarin i: M. Əlizadə; Red.: B. Azəroğlu, M. Sultanov, A. Sarovlu.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100278
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D. İ. Fonovizin; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100406
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
430 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100407
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili II cild.- Bakı: Şərq- Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
397 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100408
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
406 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100452
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.M. Funksional analiz. 1. Bakı, Bakı Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100503
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Həbibzadə Funksional Analiz. Bakı, Maarif, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100504
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Həsənov,P.Qəhrəmanov Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kursu. Sumqayıt, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100531
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdinov Ə.Ş., Mehdiyev R.F., Hüseynov T.X. Fiziki elektronikanın tarixi və metodologiyası . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100544
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev,Ə.Nağıyev,N.Sərdarova Fizika məsələləri. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100545
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Nurullayev,M.Qocayev,U.Nurullayeva Fizikadan frontal laboratoriya işləri və nümayiş təcrübələri. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100546
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Orucov Fizikanın tədrisi metodikası üzrə nəzəri və eksperimental tədqiqatların metodikası və texnologiyası. Bakı, Elm və Təhsil, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100547
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
ƏAbdinov,R.Mehdiyev,T.Hüseynov Fizika elektronikasnın tarixi və metodologiyası. Bakı, Təhsil, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100548
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Kerasimov,V.Drevninq,A.Şlıqin Fizika kimya kursu. Bakı, Maarif, 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100615
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov A., Abdullayeva R. Fərdi kompüterlərin proqram təminatı. 2. Bakı, Caşıoğlu, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100648
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov E.B. Füllerenler: Məlumat toplusu (1991-2006). Bakı, Nurlan , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100797
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Ocaqov Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100918
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev R Fikir azaddir. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100930
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xəlilov.S Fəlsəfə: Tarix və Müasirlik ( Fəlsəfi Komparativistika ). Bakı, Azərbaycan Universiteti, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100931
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov Ağayar Fəlsəfə ikinci nəşr ( Ali məktəblər üçün dərslik ). Bakı , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100934
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hegel Georq Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası. 1 c. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100951
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Maqsud Fərhadoğlu Fəlsəfənin əsasları. Bakı, Elm və təhsil, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100952
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Mehdiyev Fəlsəfə. Bakı, Şərq-Qərb, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100953
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Şükürov Fəlsəfə. Bakı, Adiloğlu, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100954
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həmid İmanov Fəlsəfənin əsasları. Bakı, Turan evi, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
101022
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev Baloglan Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları. Bakı, ADPU, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101249
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Finans iqtisadiyyatının anatomiyasl (strukturu) və fiziologiyasının (fəaliyyətinin) əsasları. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101269
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri . Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101313
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Firmanın iqtisadiyyatı. Bakı, Səda, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101484
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Finans iqtisadiyyatının anatomiyasl (strukturu) və fiziologiyasının (fəaliyyətinin) əsasları. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101504
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri . Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101548
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Firmanın iqtisadiyyatı. Bakı, Səda, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi