Elektron
Kitabxana
ID:
100079
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi; Əlyazma qaynaqları əsasında nəşrə hazırl. və ön sözün müəl.A.Musayeva; Red. S.Şıxıyeva.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100167
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mədinə Gülgün; ön sözün müəllifi. Elçin.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100279
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yohann Volfqanq Gete; Tərcümə edən. Əhməd Cəmil; Red. M.Rzaquluzadə.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100280
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.N.Güntəkin; Nəşrə hazırlayan: M.Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100281
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.N.Güntəkin; tərcümə edən və ön sözün müəllifi: M.Rzaquluzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100744
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
XƏLƏFLİ A.A. GEOFİZİKİ KƏŞFİYYATA GİRİŞ. Bakı,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100747
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xələfli A.A. Geofiziki kəşfiyyat üsulları. Bakı, Təhsil, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100768
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q.S., İ.H. Əhmədov Geodeziya. Bakı, Maarif, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100816
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
FUAD MƏMMƏDOV,ÜLVİYYƏ SƏMƏDOVA,QAFAR HÜSEYNOV GÜNƏŞ ENERGETİKASI TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100831
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənli Cəmil. Güney Azərbaycan (Tehran-Bakı-Moskva arasında, 1939-1945). Bakı , Diplomat , 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100902
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. Bakıxanov Gülüstani-İrəm. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100998
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev C.Q. Gömrük hüququ. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101013
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nuriyev Gömrük hüququ. Bakı, Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101014
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Heydərov, A. Əzimov Gömrük hüququ. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101121
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəcəbli.Ə Göytürk dilinin morfologiyası. Bakı, Bakı Universiteti, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101204
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəkərəliyev A.Ş., Nuriyev C. Q., Əliyev A.Ə. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101208
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C. Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101213
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C. Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101217
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K. Gömrük işinin əsasları . Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101235
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə. Əliyev, M.C.Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə olunması . Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101236
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M. Gömrük rəsmiləşdirilməsi. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101245
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev C.Q. Gömrük hüququ. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101265
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev F. Gəlirlər nəzəriyyəsi. Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101283
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov.K.F Gömrük işinin əsasları. 1. Bakı, Azərbaycan, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101286
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov.K.F,İbrahimov.T.T Gömrük işi - iqtisadi suverenlik ve təhlükəsizlik. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101332
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov H.F. Gömrük işinin əsasları. 2. Bakı, Azərnışr, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101333
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov H.F. Gömrük işinin əsasları. 3. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101334
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F. Gömrük işinin əsasları. 4. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101353
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev F. Gəlirlər Nəzəriyyəsi . Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101371
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev, C.Q. Əliyev, A.Q. Atakişiyev, M.C. Gömrük İşinin Təşkili və İdarə Edilməsi . Bakı, Apostrof , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101372
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M., Gömrük Rəsmiləşdirilməsi . Bakı , Qanun, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101438
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəkərəliyev A.Ş., Nuriyev C. Q., Əliyev A.Ə. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101442
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C. Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101447
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C. Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101451
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K. Gömrük işinin əsasları . Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101470
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə. Əliyev, M.C.Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə olunması . Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101471
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M. Gömrük rəsmiləşdirilməsi. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101480
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev C.Q. Gömrük hüququ. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101500
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev F. Gəlirlər nəzəriyyəsi. Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101518
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov.K.F Gömrük işinin əsasları. 1. Bakı, Azərbaycan, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101521
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov.K.F,İbrahimov.T.T Gömrük işi - iqtisadi suverenlik ve təhlükəsizlik. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101567
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov H.F. Gömrük işinin əsasları. 2. Bakı, Azərnışr, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101568
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov H.F. Gömrük işinin əsasları. 3. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101569
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F. Gömrük işinin əsasları. 4. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101588
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev F. Gəlirlər Nəzəriyyəsi . Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101606
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev, C.Q. Əliyev, A.Q. Atakişiyev, M.C. Gömrük İşinin Təşkili və İdarə Edilməsi . Bakı, Apostrof , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101607
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M., Gömrük Rəsmiləşdirilməsi . Bakı , Qanun, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi