Elektron
Kitabxana
ID:
100057
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseyn Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100058
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100059
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100060
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100061
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100080
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hadi; Tərt. edənlər: Ə.Hüseynov, Ə.Mirəhmədov, Ə.Hüseyni.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100081
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Haqverdiyev; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: K. Məmmədov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
504 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100082
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Haqverdiyev; Tərt. edəni: K.Məmmədov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100083
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heyran xanım; Tərtib edənlər. M. Soltan, Q. Məmmədli; Red. C. Nağıyeva; Rəssam. M. Rəhmanzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100084
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həbibi; Toplayanı və tərtib ed. Ə. Məmmədov; Red. A. Paşayeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
88 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100085
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Həqiqi; tərt. ed. Ə.Rəhimov, L.Hüseynzadə, H.Mail; red. M.Mailoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100087
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Seyid Hüseyn; red. və ön sözün müəl. Nazif Qəhramanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100088
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əli bəy Hüseynzadə; transliterasiya və tərt ed. O. Bayramlı; elmi red. və izahların müəllifi.A. Turan.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
479 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100168
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və ön söz. A.Abasov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100169
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və lüğətin müəll. A.Abasov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100170
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Həsənzadə; ön sözün müəl. N.Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100171
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hidayət.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100282
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Hamsun; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Qocabəyli; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
573 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100283
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib edən və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100284
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Heminquey; Tərcümə. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
470 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100286
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Homer; Tərcümə edəni: Mikayıl Rzaquluzadə; Ön sözün i: Qorxmaz Quliyev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100287
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Homer; Tərcümə edən: Ə.Ziyatay; Ön sözün i: Q.Quliyev.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100288
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Viktor Hüqo; Tərc. M.Rəfili.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100289
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüqo Viktor; tərc. ed. M. Rəfili; ön sözün nüəl. Ə. Zeynalov I-II hissələr .-B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
648 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100290
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüqo Viktor; Tərcümə edəni: B.Musayev.- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
656 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100291
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Hüqo; tərc. ed. B.Musayev .- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100461
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev İ.H., Daşdəmirov X.Y. Hidravlika və aerodinamika. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100505
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.İsmayılov,M.Əliyev,C.Əlizadə Hesablama metodları və EHM-in tətbiqi. Bakı, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100506
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zəfər Hüseynov Hesablama üsulları və praktikumu. Bakı, Adiloğlu, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100508
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov, N.Qurbanov Həndəsə. 1. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100650
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100664
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.Tağıyev Heterogen kataliz neft kimyasında. Bakı, Elm, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100750
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova E.A. Hidrogeoloji tədqiqat üsulları (Dərslik). Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
101038
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Agamali .F Harmonik inkisafin yüksəlis dovru. Bakı, Ozan, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101068
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
QASIMOV ƏDALƏT HEYDƏR ƏLIYEVIN TƏRƏQQI STRATEGIYASI və NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASI (XX əsrin 70-80-ci illəri). Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101074
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Heydərov Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü. Bakı, Ozan, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101081
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abuzər Xələfov HEYDƏR ƏLİYEV və Azərbaycanda kitabxana işi. Bakı, Azərnəşr, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101099
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musa Qasımlı Heydər Əliyev istiqlala gedən yol. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101197
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Иншакова О.В. Homo institutius-Человек институтциональный . Волгоград, ВолГУ, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İctimati-siyasi elmlər
ID:
101284
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev.Ə, Novruzov V., Allahverdiyev H.,Əlirzayev Ə. Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Azərbaycan, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101519
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev.Ə, Novruzov V., Allahverdiyev H.,Əlirzayev Ə. Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Azərbaycan, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi