Elektron
Kitabxana
ID:
100175
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimbəyov; Tərtib edəni və red. T. Quliyev. - B.: Avrasiya press, 2007.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100176
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimbəyov; tərt. ed. və red. T. Quliyev. - B.: Avrasirya Press, 2007.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100177
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.İbrahimbəyov. - B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100178
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.İbrahimbəyov. - B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100179
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.İbrahimov; Ön sözün müəllifi. İ.Həbibbəyli - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100180
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100181
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100182
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Almas İldırım; Red.: Cabbarlı Nikpur; Tərtib edəni: Maarif Teymur.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100183
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.İlkin; tərt.ed. A.Musayev; ön söz. Ş.Salmanov. - B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100184
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qılman İlkin. - B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100292
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. İbsen; tərcümə edən: A. Əliyev Bakı : Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100409
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt. ed. Z.Ağayev; tərc. ed. S.Mustafa, Ş.Nağıyeva, A.Hacıyev və b. I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
335 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100410
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərtib ed. Z.Ağayev; Tərcümə ed. Z.Ağayev, E.Şıxlı, V.Musayev və b. II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100411
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100443
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Qəhrəmanov A.Q. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Bakı, Kür, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100457
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsayev Ə.M., Məmmədsadıqov H.H. İnşaat Mexanikasi. Bakı, Çaşoğlu, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100507
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Balayev, N.Məmmədov İdarəetmə obyektlərinin riyazi modellərinin alınması. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100509
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Balayev, N.Məmmədov İdarəetmə obyektlərinin riyazi modellərinin alınması. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100510
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov,N.Məmmədov,V.Balayev İdarəetmədə ədədi hesablama üsullarının tətbiqi. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100511
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov İnteqral tənliklərin təqribi həll üsulları. Sumqayıt, 2014
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100620
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev M.F. İdarəetmənin informasiya texnalogiyaları. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100638
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Kazımov,S.Xəlilov,A.Namazov İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlama. Sumqayıt, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100639
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Kərimov,S.Həbibullayev,T.İbrahimzadə İnformatika. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100640
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Hüseynov,N.Talıbov,Z.Sadıxov İnformatika. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100641
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədəli Salahlı İnformatika. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100698
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova İnsan və heyvan fiziologiyası . 1 c. Bakı , Bakı Universiteti , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100699
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100701
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev Ə.H., Əliyeva F.Ə., Mədətova V.M İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100703
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Balakisiyev K Insan anatomiyasi. 1. Bakı, Təbib, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100729
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mahmudov C.M. İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyasi. Bakı, Elm və Həyat, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100758
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aliyev E. International legal regulation of traffic and national legislation. Bakı, Hüquq Ədəbiyyatı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100798
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Məmmədov İfrat yüksək tezliklər elektronikası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100799
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Əliyev,B.Əhmədov,M.Seyidov İntellektual robotlar. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100838
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev Fuad, Həsənov Urfan İrəvan xanlığı. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100905
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fuad Əliyev, Urfan Həsənov İrəvan Xanlığı. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100917
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nazim QƏHRƏMANOV I DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ QAFQAZ CƏBHƏSİNDƏ ERMƏNİ AMİLİ. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100925
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Ə İnsan və həyat fəlsəfəsi. Bakı, Çaşoğlu, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100928
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Masse A İslam. Bakı, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100958
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q. İşgüzar və zəngin olmanın yolları. Bakı, Qapp-Poliqraf, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100968
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov O.C. İş vaxtının hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, Qanun, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101000
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərov Z. İşçilərin subyektiv hüquqlarının azadlıqlarının və qanuni mənafelərinin mühafizəsi və müdafiəsi üsulları. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101007
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abişov V İsmayilov A Inzibati Hüquq. 0
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101040
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Muradov Ş.M. İnsan potesialı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər. Bakı, Elm, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101057
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlham Əliyev İnkişaf məqsədimizdir . 2. Bakı, Azərnəşr, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101075
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəfa Əliyev İqtisadi diplomatiya. Bakı, Elm və təhsil, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101076
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vüsal Qasımlı İqtisadi Modernizasiya. Bakı, 2014
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101080
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ilham Əliyev İnkişaf məqsədimizdir. 1. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101090
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlham Əliyev İnkişaf məqsədimizdir. 3. Bakı, Azərnəşr, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101214
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərli H.A. İqtisadi təhlil . Bakı, Elm və təhsil , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101216
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A,Nuriyev C.,Nuriyeva G. İqtisadiyyat və hüquq. Bakı, Qanun, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101242
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q İstehsalatlar və sürətlənmə strategiyası şəraitində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: təcrübə, meyllər və perspektiv istiqamətlər. Bakı, Adiloğlu, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101250
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. İqtisadi tərəqqiyə həsr edilən ömürlər. Bakı , Gənclik, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101254
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Qəhrəmanov A.Q. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Bakı, Kür, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101258
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q İqtisadi və sosial idarəetmə: Bazar iqtisadiyyatı, metodoloji prinsiplər, qanunauyğunluqlar. Bakı, Diplomat, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101282
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov.G.İ İnformasiya iqtisadiyatı. Bakı, Çənlibel, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101292
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Süleymanov Q.S. İnnovasiya menecmenti. Bakı, Təfəkkür, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101293
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Nurəliyeva R.N., Abbaova N.H. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili . Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101299
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q. İqtisadi risq nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101300
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev R. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101305
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Ş.Ə. İstehsal menecmenti. Bakı, Təhsil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101307
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T. İnflyasiyanın anatomiyası. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101336
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Quliyev İdarəetmenin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101344
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101349
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov E. Bəşirov O. İqtisadi Nəzəriyyə. Bakı, Vətən, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101356
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə. İqtisadiyyat: Düşüncələr baxişlar . Bakı, Bakı universiteti , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101373
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Manafov Qabil İqtisadi Nəzəriyyə:Mikroiqtisadiyyat. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101374
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsayev A.S. İstehsalın Təşkili Əsasları. Bakı, Azərnəşr, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101397
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 1. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101398
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 2. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101399
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 3. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101400
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 4. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101401
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev,Q.Səfərov İnnovasiya layihələrinin menecmenti. Bakı, Təknur, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101402
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev,İ.Əmirov İnnovasiya menecmennti. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101403
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev, H.Köçərli İnnovasiya siyasəti. Bakı, Təknur, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101404
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 5. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101405
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 6. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101406
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev, İ quliyev, A.Həsənov və s. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101407
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cəfərli İqtisadi təhlil. Bakı, Elm və təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101408
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev İqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamülü. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101409
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Abdullayev,L.Abdullayev İqtisadiyyat. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101410
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Mikayılov,M.Əhmədov İqtisadiyyat. Sumqayıt, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101411
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev, N.Məmmədov İqtisadiyyat. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101412
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Ə.Əhmədov İqtisadiyyata Giriş. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101413
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kamil Abdullayev İstehsal amillərindən istifadənin müasir problemləri. Bakı, Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101448
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərli H.A. İqtisadi təhlil . Bakı, Elm və təhsil , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101450
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A,Nuriyev C.,Nuriyeva G. İqtisadiyyat və hüquq. Bakı, Qanun, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101477
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q İstehsalatlar və sürətlənmə strategiyası şəraitində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: təcrübə, meyllər və perspektiv istiqamətlər. Bakı, Adiloğlu, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101485
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. İqtisadi tərəqqiyə həsr edilən ömürlər. Bakı , Gənclik, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101489
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Qəhrəmanov A.Q. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Bakı, Kür, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101493
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q İqtisadi və sosial idarəetmə: Bazar iqtisadiyyatı, metodoloji prinsiplər, qanunauyğunluqlar. Bakı, Diplomat, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101517
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov.G.İ İnformasiya iqtisadiyatı. Bakı, Çənlibel, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101527
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Süleymanov Q.S. İnnovasiya menecmenti. Bakı, Təfəkkür, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101528
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Nurəliyeva R.N., Abbaova N.H. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili . Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101534
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q. İqtisadi risq nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101535
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev R. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101540
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Ş.Ə. İstehsal menecmenti. Bakı, Təhsil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101542
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T. İnflyasiyanın anatomiyası. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101571
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Quliyev İdarəetmenin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101579
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101584
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov E. Bəşirov O. İqtisadi Nəzəriyyə. Bakı, Vətən, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101591
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə. İqtisadiyyat: Düşüncələr baxişlar . Bakı, Bakı universiteti , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101608
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Manafov Qabil İqtisadi Nəzəriyyə:Mikroiqtisadiyyat. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101609
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsayev A.S. İstehsalın Təşkili Əsasları. Bakı, Azərnəşr, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101632
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 1. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101633
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 2. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101634
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 3. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101635
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 4. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101636
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev,Q.Səfərov İnnovasiya layihələrinin menecmenti. Bakı, Təknur, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101637
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev,İ.Əmirov İnnovasiya menecmennti. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101638
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev, H.Köçərli İnnovasiya siyasəti. Bakı, Təknur, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101639
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 5. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101640
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 6. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101641
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev, İ quliyev, A.Həsənov və s. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101642
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cəfərli İqtisadi təhlil. Bakı, Elm və təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101643
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev İqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamülü. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101644
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Abdullayev,L.Abdullayev İqtisadiyyat. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101645
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Mikayılov,M.Əhmədov İqtisadiyyat. Sumqayıt, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101646
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev, N.Məmmədov İqtisadiyyat. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101647
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Ə.Əhmədov İqtisadiyyata Giriş. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101648
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kamil Abdullayev İstehsal amillərindən istifadənin müasir problemləri. Bakı, Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi