Elektron
Kitabxana
ID:
100307
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Y.Lermontov; tərt. edəni və ön sözün müəll. T.Cəfərov.-B.: Öndər nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100308
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.London; tərc. ed. və ön söz müəl. İ.İbrahimov; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizayn müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
397 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100309
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.London; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100587
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Лебланк, Ди-Анн, Хоуг, Мелани, Бломквист, Эван Linux для "чайников". М, Вильямс, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100629
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Лебланк, Ди-Анн, Хоуг, Мелани, Бломквист, Эван. Linux для чайников. М, Вильяме, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100681
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyeva İ.S., Süleymanov M.Ə. Landşaftşünaslığın əsasları . Bakı , Bakı universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100711
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həmidov Ə. Logmanlar yurdu. Bakı, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
101023
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzizova Z,M Cəfərova R.Q İsmayılov Ş.N Loqopediyanın nəzəri əsasları haqqında ümumi məlumat ( Dərs Vəsaiti ). Mingəçevir, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101101
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
VASİF SAMADOV Leyla Əliyeva Xocalıya Ədalət. 2. Bakı, 2014
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101109
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyeva Aytən Linqivistik Tipologiyada Tipoloji Modifikasiya Problemi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101111
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyeva Aytən Linqivistik Tipologiyada Tipoloji Modifikasiya Problemi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya