Elektron
Kitabxana
ID:
100002
Əlavə məlumat:
Kitab: 2
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev, H.Orucov. - Bakı, Azərnəşr. 1997.
Səhifə sayı:
601 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100003
Əlavə məlumat:
Kitab: 3
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev, H.Orucov. - Bakı, Azərnəşr. 1997.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100004
Əlavə məlumat:
Kitab: 4
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. -Bakı, Azərnəşr. 1998.
Səhifə sayı:
511 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100005
Əlavə məlumat:
Kitab: 5
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 1998.
Səhifə sayı:
499 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100006
Əlavə məlumat:
Kitab: 6
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev, H.Orucov. - Bakı, Azərnəşr. 1997.
Səhifə sayı:
527 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100007
Əlavə məlumat:
Kitab: 7
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 1998.
Səhifə sayı:
519 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100008
Əlavə məlumat:
Kitab: 8
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 1998.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100009
Əlavə məlumat:
Kitab: 9
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2000.
Səhifə sayı:
466 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100010
Əlavə məlumat:
Kitab: 10
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr.2002.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100011
Əlavə məlumat:
Kitab: 11
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2003.
Səhifə sayı:
452 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100012
Əlavə məlumat:
Kitab: 12
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2004.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100013
Əlavə məlumat:
Kitab: 13
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2004.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100014
Əlavə məlumat:
Kitab: 14
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2005.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100015
Əlavə məlumat:
Kitab: 15
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2005.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100016
Əlavə məlumat:
Kitab: 16
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2005.
Səhifə sayı:
552 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100017
Əlavə məlumat:
Kitab: 17
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2005.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100018
Əlavə məlumat:
Kitab: 18
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2006.
Səhifə sayı:
552 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100019
Əlavə məlumat:
Kitab: 19
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2006.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100020
Əlavə məlumat:
Kitab: 20
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2007.
Səhifə sayı:
536 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100021
Əlavə məlumat:
Kitab: 21
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2007.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100022
Əlavə məlumat:
Kitab: 22
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2007.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100023
Əlavə məlumat:
Kitab: 23
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2008.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100024
Əlavə məlumat:
Kitab: 24
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2008.
Səhifə sayı:
504 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100025
Əlavə məlumat:
Kitab: 25
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2008.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100026
Əlavə məlumat:
Kitab: 26
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2008.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100027
Əlavə məlumat:
Kitab: 27
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2009.
Səhifə sayı:
495 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100028
Əlavə məlumat:
Kitab: 28
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2009.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100029
Əlavə məlumat:
Kitab: 29
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2009.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100030
Əlavə məlumat:
Kitab: 30
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2010.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100031
Əlavə məlumat:
Kitab: 31
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2010.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100032
Əlavə məlumat:
Kitab: 32
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2010.
Səhifə sayı:
511 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100033
Əlavə məlumat:
Kitab: 33
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100034
Əlavə məlumat:
Kitab: 34
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100035
Əlavə məlumat:
Kitab: 35
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
519 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100036
Əlavə məlumat:
Kitab: 36
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100037
Əlavə məlumat:
Kitab: 37
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
520 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100038
Əlavə məlumat:
Kitab: 38
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2011.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100039
Əlavə məlumat:
Kitab: 39
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2012.
Səhifə sayı:
486 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100040
Əlavə məlumat:
Kitab: 40
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2012.
Səhifə sayı:
512 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100041
Əlavə məlumat:
Kitab: 41
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2012.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100042
Əlavə məlumat:
Kitab: 42
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev. - Bakı, Azərnəşr. 2012.
Səhifə sayı:
473 səhifə
Bölmə:
H.Əlyevin əsərləri
ID:
100100
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Farscadan tərcümə edən və izahların müəllifləri: Qulamhüseyn Beqdeli Xəlil Yusifli; Ön sözün müəllifi və elmi red. Xəlil Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100101
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Marağayi; Farscadan tərcümə edən və ön sözün müəllifi. H. Məmmədzadə; Farscadan tərcümənin red. H.Xoşginabi Bakı : Avrasiya Press , 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100102
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G. Məhsəti; tərc. N.Rəfibəyli, X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100103
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C. Məmməquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
664 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100104
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
584 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100105
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov. - B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100106
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100107
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Qəmküsar; Tərtib edənlər: Ə.Hüseynov, T.Hüseynova, A.Abdullayev; [Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100108
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsihi; tərt. ed., ön sözün və şərhlərin müəl. Ə. Səfərli; red. X. Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100109
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Cümə; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: P. Əfəndiyev; Elmi red.: H. İsmayılov; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev]. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
648 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100110
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Əli Möcüz; toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəl. Q. Məmmədli; [buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].-B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100111
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Musabəyov; tərt. ed. və ön sözün müəl. G.Məmmədova.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100112
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Müşfiq; Tərt. edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100113
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Müznib; Tərtibçi, ön sözün və lüğətin müəl. İ. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100192
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Mehdi; tərt. ed.və ön sözün müəl. Z.Hüseynova.-I cild.- B, : AVRASİYA PRESS, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100193
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100194
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100195
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsi Məlikzadə; tərtib ed. İ.Qasımzadə; ön sözün müəllifi. V.Yusifli - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100196
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədxanlı. - B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100197
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mir Cəlal; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Yaqub İsmayılov.- B.:Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100198
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsa Muğanna.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
536 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100199
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
272 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100200
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
368 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100310
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Mayn; tərc. ed. C.Məcnunbəyov, V.Rzayev (ön söz. müəl.); red. S.Sarvan; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
759 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100311
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Prosper Merime; ön söz: Ə. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100312
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhəmməd; Tərt., ön söz və lüğətin müəll. Ə.Səfərli.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100313
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sergey Vladimiroviç Mixalkov; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100314
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqubov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100315
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.İbrahimov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
350 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100316
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. C.Məmmədov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100317
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. N.Nağıyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100318
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. M.Əfəndiyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev V cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100319
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqublu; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə VI cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100320
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. M.İsgəndərzadə; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VII cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100321
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
rus dilindən tərc.ed. Ə.Abbasov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VIII cild Bakı : Şərq-Qərb , 2007.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100322
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Adam Mitskeviç; tərcümə edən: S. Rüstəmxanlı; polyak dilindən sətri tərcümələrin müəllifi: G. Abdullabəyova; [buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100323
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gi de Mopassan; Tərcümə edənlər: İ. Şıxlı, H. Qocayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100523
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov F.A. Mexanika və molekulyar fizika. Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100533
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov R.Q. Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri.. Bakı, BDU, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100552
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Kazımov,S.Xəlilov,Q.Abullayev Metrologiyanın əsasları. Sumqayıt, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100553
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.İ.Tahirov Molekulyar Fizika. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100567
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Брокер Э.М., Глазырош И.Б., Глазырм Б.Э. Microsoft Office 2003. москва, Издательство БИНОМ, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100570
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс. Издательская группа BHV, Питер; Киев, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100588
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
GUY HART-DAVIS MAC OS® X LEOPARD™ QuickSteps. 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100589
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Шетка Петр Microsoft Windows Server 2003.. СПб, Наука и Техника, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100601
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Матросов А.В. MAPLE 6.Решение задач высшей математики и механики .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100605
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Манзон Б.М. MAPLE V POWER EDITION.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100607
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мартынов Н.Н., Иванов А.П. MATLAB 5.X.Вычисления, визуализация, программирование .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100608
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дьяконов В. MATLAB 6: Учебный курс.. Санкт-Петербург, Питер, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100610
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гультяев А.К. MATLAB 5.2. Имитационное моделирование в среде WINDOWS:.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100614
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дьяконов В. MATLAB 6: Учебный курс. Санкт-Петербург, Питер, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100649
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmamvediyev N.Ə. Maqmatik proseslərin geokimyası (petroloji əsaslarla). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100657
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundov Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100667
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mustafayev Metal Üzvi birləşmələr. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100668
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağayev Ə.,Q.Bayramov,Q,Ramazanov Monomerlər Kimyası. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100700
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A., Mehdiyeva L.N. Mikologiya . Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100702
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A, Mehdiyeva L.N. Mikologiya ( Dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100709
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salmanov M.Ə., Ömər Tav, Əlibəyev B. Mikrobiologiya. Bakı, Nurlan , 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100715
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.R.Şəfiyeva Mikrobioloji təcrübələrə aid taöşırıqlar. Bakı, Nurlar, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100716
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Ə.Mehdiyeva Mikologiya. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100717
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov,R.Bəşirov Müasir təbiətşunaslığın konsepsiyaları. Sumqayıt, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100739
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Seyid-Rzayev Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının ekologiyası. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100749
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Babazadə V. M., Axundov F.A., Məmmədov M.N., İmamverdiyev N.Ə. Maqmatik formasiyalar . Bakı, Nafta-press, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100764
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əiyev Ə Müasir yol hərəkətinin tex nizamlanma vasitələri. Bakı, Çaşoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100802
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.H.Ələkbərli Məntiqi idarəetmə sistemləri. Sumqayıt, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100856
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
SOLMAZ QAŞQAY Manna Dövləti. Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100859
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədzadə M. Milli Azərbaycan Hərəkatı. Bakı, Nicat, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100888
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aydın Dadaşov MƏHƏMMƏD HƏSƏN HACINSKİ. Bakı, BDU-nun nəşriyyat, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100899
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
ƏKRƏM RƏHİMLİ MÜBARİZƏ BURULĞANLARINDA KEÇƏN ÖMÜR SEYİD CƏFƏR PİŞƏVƏRİ. Bakı, Nurlar, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100926
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlya Priqojin Müəyyənliyin sonu: Zaman xaos və təbiətin yeni qanunlari. Bakı, Bilik, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100927
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Georq Vilhelm Fredrix Hegel MƏNTİQ ELMİ. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100929
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ələkbərov F. Milli İdealogiya Probleminə Tarixi-Fəlsəfi Baxış. 1. Bakı, Təknur, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100933
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Manafova M.J Əfəndiyeva N.T Şahhüseynova S.A Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi. Bakı, Sabah, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100949
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Georq Vilhelm Fredrix Hegel Məntiq elmi. Fəlsəfə elmləri ensklopediyası . 1. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100955
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.İsrafilov Məntiq. Bakı, 1987
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100956
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
eyidov S.İ. Menecmentin psixologiyasi. Bakı, Zərdabi LTD, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100971
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzəyeva A.Q. Maliyyə hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100973
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mövsümov M. Mülki prosessual hüquq. Bakı, Qanun, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101004
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov İ., Kərimova Ş. Mülki qanunvericilik. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101021
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev Baloğlan Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar . Bakı, ADPU, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101039
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov.Ə Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Bakı, Azərbaycan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101044
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov Ə Müasir beynəlxalq münasibətlər və azərbaycanın xarici siyasəti. Bakı, Azərbaycan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101046
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
AYNURƏ PAŞAYEVA MƏNİ NƏ VƏDƏ ŞUŞAYA YETİRƏRSƏN? (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti haqqında). Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101053
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramiz Mehdiyev Milli məfkurə, dövlətçilik,müstəqillik yolu ilə iyun 1971-iyun2001. 1. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101059
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Lalə Kazımova Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101077
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əli Həsənov Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101106
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kazimov Q.S. Müasir Azərbaycan dili sintaksis. Bakı, Təhsil, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101122
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kazımov Q.S. Müasir Azərbaycan dili: sintaksis. Bakı, Təhsil, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101128
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101130
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov H. Müasir Azərbaycan Dilinin Leksikası. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101144
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səlim Cəfərov Müasir Azərbaycan Dili Leksika. 2. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101155
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Avtandil Ağbaba Mifologiya. Sumqayıt, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101156
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G,Hüseynoğlu Mikayıl Müşfiq. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101157
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Dəmirçizadə Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101158
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hüseynzadə Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101159
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Abdullayev,Y.Seyidov,A.Həsənov Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101160
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Buludxan Xəlilov Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101161
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Ş.Kzımov Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Təhsil, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101162
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Buludxan Xəlilov Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101177
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
NİKPUR CABBARLI MÜHACİRƏT VƏ KLASSİK ƏDƏBİ İRS. Bakı, Elm, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101202
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Şıxəliyeva N.M., Nurəliyeva R.N. Maliyyə Menecmenti. Bakı, Azərnəşr, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101220
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ataşov B., Novruzov N., E.İbrahimov Müəssisələrin maliyyəsi (Dərslik) . Bakı, Kooperasiya , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101224
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev Tofiq. Menecmentin əsasları (Dərslik) . Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101243
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Meybullayev M., Həsən Xanlar oğlu Mikroiqtisadiyyata giriş. Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101246
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Menecmentin (İdarəetmənin) əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101247
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piter Draker Mənfəət güdməyən təşkilatların idarə edilməsi (Post kapitalist cəmiyyəti. Bakı, Nurlar, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101255
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ş. Marketinq. . Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101256
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və makroiqtisadiyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101281
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev.F Millət və dövlət gəlirləri. Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101296
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Meybullayev Məmməd Həsən Xanlar oğlu Makroiqtisadiyyata giriş. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101297
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərhadlı Püstə Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101301
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməedov R. Milli hesablar sistemi. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101303
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ş. Marketinqin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101310
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101312
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov T.Ş., Şükürov R.Ş. Marketinqin tətqiqatları. Bakı, Kooperasiya, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101314
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T. Menecmentin (idarəetmənin əsasları). Bakı, Qərənfil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101330
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov A.T. Marketinqin əsasları. Bakı , İqtisad Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101341
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov H, Hüseynov B, Hüseynov A Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi. Bakı, Maarif, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101357
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərhadlı P.O. Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101360
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Harley J Müasir Ekonomiks. Bakı, Şirvannəşr, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101364
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov T.Ş, Şükürov R.ş Marketinq Tədqiqatları. Bakı, Kooperasiya, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101365
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sadıqov M.M., Məmmədov S.M. Maliyyə. Gəncə, ADAU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101366
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov Aydın Müstəqil Azərbaycan - 20:İqtisadi İnkişaf yolu. Bakı , Azərbaycan, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101368
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşurov A.S. Marketinqin Kommunikasiya Sistemi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101375
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov A.Q Məmmədzadə O.Ə Qasımov E.Ə Maşın və avadanlıqların marketinq işinin əsasları . Bakı , 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101377
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və Makroiqtisadiyyat. Bakı, Azərnəşr, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101378
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ataşov Bəyalı, Novruzov Nurpaşa, İbrahimov Elşən Müəssisələrin Maliyyəsi. Bakı , Kooperasiya, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101379
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev Qəhrəman Mühasibat uçotu və audit. Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101380
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kotler Philip Marketing Management, Millenium Edition . Prentice-Hall, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101417
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Atakişiyev,H,Abbasov,N,Abbasova Mikro və Makro iqtisadiyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101418
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Mustafayev Marketinq. Bakı, Çaşıoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101419
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.Axundov Marketinqin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101420
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərid Quliyev Millət və Dövlət gəlirləri. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101421
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Fərzəliyev,S.Mikayılova,M.Əhmədov Müasir Dünya təsərrüfatlarının əsasları. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101422
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Harvey Müasir ekonomiks. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101423
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Tağıyev Müəssisələrin idarə edilməsi. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101424
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Hüseynov Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101436
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Şıxəliyeva N.M., Nurəliyeva R.N. Maliyyə Menecmenti. Bakı, Azərnəşr, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101454
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ataşov B., Novruzov N., E.İbrahimov Müəssisələrin maliyyəsi (Dərslik) . Bakı, Kooperasiya , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101458
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev Tofiq. Menecmentin əsasları (Dərslik) . Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101478
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Meybullayev M., Həsən Xanlar oğlu Mikroiqtisadiyyata giriş. Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101481
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Menecmentin (İdarəetmənin) əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101482
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piter Draker Mənfəət güdməyən təşkilatların idarə edilməsi (Post kapitalist cəmiyyəti. Bakı, Nurlar, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101490
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ş. Marketinq. . Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101491
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və makroiqtisadiyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101516
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev.F Millət və dövlət gəlirləri. Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101531
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Meybullayev Məmməd Həsən Xanlar oğlu Makroiqtisadiyyata giriş. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101532
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərhadlı Püstə Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101536
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməedov R. Milli hesablar sistemi. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101538
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ş. Marketinqin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101545
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101547
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov T.Ş., Şükürov R.Ş. Marketinqin tətqiqatları. Bakı, Kooperasiya, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101549
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T. Menecmentin (idarəetmənin əsasları). Bakı, Qərənfil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101565
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov A.T. Marketinqin əsasları. Bakı , İqtisad Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101576
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov H, Hüseynov B, Hüseynov A Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi. Bakı, Maarif, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101592
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərhadlı P.O. Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101595
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Harley J Müasir Ekonomiks. Bakı, Şirvannəşr, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101599
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov T.Ş, Şükürov R.ş Marketinq Tədqiqatları. Bakı, Kooperasiya, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101600
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sadıqov M.M., Məmmədov S.M. Maliyyə. Gəncə, ADAU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101601
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov Aydın Müstəqil Azərbaycan - 20:İqtisadi İnkişaf yolu. Bakı , Azərbaycan, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101603
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşurov A.S. Marketinqin Kommunikasiya Sistemi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101610
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov A.Q Məmmədzadə O.Ə Qasımov E.Ə Maşın və avadanlıqların marketinq işinin əsasları . Bakı , 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101612
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və Makroiqtisadiyyat. Bakı, Azərnəşr, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101613
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ataşov Bəyalı, Novruzov Nurpaşa, İbrahimov Elşən Müəssisələrin Maliyyəsi. Bakı , Kooperasiya, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101614
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev Qəhrəman Mühasibat uçotu və audit. Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101615
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kotler Philip Marketing Management, Millenium Edition . Prentice-Hall, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101652
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Atakişiyev,H,Abbasov,N,Abbasova Mikro və Makro iqtisadiyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101653
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Mustafayev Marketinq. Bakı, Çaşıoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101654
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.Axundov Marketinqin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101655
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərid Quliyev Millət və Dövlət gəlirləri. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101656
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Fərzəliyev,S.Mikayılova,M.Əhmədov Müasir Dünya təsərrüfatlarının əsasları. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101657
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Harvey Müasir ekonomiks. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101658
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Tağıyev Müəssisələrin idarə edilməsi. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101659
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Hüseynov Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101660
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Kərimov Mühasibat uçotu,Vergilər. Bakı, Elm və həyat, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi