Elektron
Kitabxana
ID:
100204
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.S.Ordubadi.- I hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100205
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməd Səid Ordubadi.- II hissə - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100327
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.K.Oleşa; ruscadan tərcümə edəni: R.Şıxəmirova; [Buraxılışa məsul: U.Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100328
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.N.Ostrovski; Rus dilindən tərc. ed. Y.Əzimzadə, Ə.Məmmədxanlı, R.Təhmasib.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100571
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Уоллес Вонг Office 2003 для чайников. Москва, Издательский дом "Вильяме",, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100693
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov H.S.,Mustafayev Q. T., Məmmədova S.Ə.,İsmayılov R.Ə. Onurğalılar zoologiyası (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı , Bakı Universiteti, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100694
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Q.T., Qarabəyli F.Z., Məhərrəmova N.A. Onurğalı heyvanların ekologiyası . Bakı, Bakı Universiteti , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100806
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Feyzullayev Ölçmə texnikasının əsasları.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100807
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İsgəndərov,R.Tağıyev Optimallaşdırma üsulları. Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100808
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İsgəndərov,Y.Həsənli Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100880
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Məmmədov Oğuz səltənəti. Bakı, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
101050
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
DİLARA SEYİDZADE ÖNEMLİ POLİTİK YAŞAMDAN ESİNTİLER. Bakı, Azərbaycan, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101351
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Savas E.S. Özəlləşdirmə və ictimai-özəl əməkdaşlar. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101586
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Savas E.S. Özəlləşdirmə və ictimai-özəl əməkdaşlar. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi