Elektron
Kitabxana
ID:
100330
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Pamuk; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Əbdülrəhmanlı; red. Ə.Rəsulov; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: "Şərq-Qərb", 2009.
Səhifə sayı:
615 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100331
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.G.Paustovski.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100332
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Prişvin; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
159 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100333
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] I cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100334
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] II cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100429
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov E.B. Polimer materiallari üçün antioksidantlar. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100659
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimov E.Ə. Polimerlərin fiziki kimyası . Bakı , Bakı Universiteti , 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100745
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xələfli A.A. Paleomaqnetizm. Bakı, Təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100748
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Babazadə V.M., Məmmədov M.H., İmamverdiyev H.Ə. Petroqrafiya . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100809
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Məmmədov,M.Zeynalov Plastik kütlələrin texnologiyası. Bakı, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100833
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Topçubaşov Əlimərdanbəy Paris məktubları ( Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sülh Nümayəndə heyəti sədrinin Azərbaycan hökumətinə məlumatları (mart 1919 - noyabr 1919)). Bakı , Azərbaycan , 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100959
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bayramov Ə.S., Ə.Ə. Əlizadə Psixologiya. . Bakı, Çinar, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100965
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Bayramov,Ə.Əlizadə Psixologiya. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
101024
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Dəmirov Aslan, Məmmədov Səhyəddin, İsmayılov Şahismayıl Pedeqoji təcrübə proqramı və ixtisas üzrə təcrübənin təşkili ( dərs vəsaiti ). Mingəçevir , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101025
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyeva Zərifə Pedaqogika. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101026
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Həsənov,Ə.Ağayev Pedaqogika. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101027
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Paşayev,F.Rüstəmov Pedaqogika. Bakl, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101028
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyeva Zərifə Pedaqogika. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101061
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirəliyev Həsən, Əhmədov Əli Politologiya. Bakı, Təbib, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101103
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əbülfəs Qarayev Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2008-2013). 1. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101131
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov F Practical english phonetics. 1. Bakı, , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101222
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Z. , İbrahimov Z. Pul kredit banklar məlumat kitabı . Qanun , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101223
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Pul, kredit və banklar . Bakı , Naşir , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101298
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev Ə.T., Əlirzayev Ə.Q., Quliyev A.S. Pensiya təminatının inkişaf perspektivləri. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101319
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Pul, kredit, banklar. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101323
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F., Zeynalov H.Z. Pul, kredit, banklar, qiymətli kağızlar və valyuta. Bakı, Nasir, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101324
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Pul. kredit və banklar. Bakı, Əbilov,Zeynalov və oğulları, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101456
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Z. , İbrahimov Z. Pul kredit banklar məlumat kitabı . Qanun , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101457
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Pul, kredit və banklar . Bakı , Naşir , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101533
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev Ə.T., Əlirzayev Ə.Q., Quliyev A.S. Pensiya təminatının inkişaf perspektivləri. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101554
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Pul, kredit, banklar. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101558
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F., Zeynalov H.Z. Pul, kredit, banklar, qiymətli kağızlar və valyuta. Bakı, Nasir, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101559
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Pul. kredit və banklar. Bakı, Əbilov,Zeynalov və oğulları, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi