Elektron
Kitabxana
ID:
100206
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nigar Rəfibəyli; Tərtib edəni. Anar; Ön sözün müəll. B.Nəbiyev - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100207
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Süleyman Rəhimov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100208
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Süleyman Rəhimov. - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100209
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Rəhman; ön sözün müəll. Y. Qarayev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100210
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sabit Rəhman.-II cild.-B.: Avrasiya Press , 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100211
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100212
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100213
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Rüstəm; Tərtib edəni: A. Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100214
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sabir Rüstəmxanlı; ön sözün müəl. X. R. Ulutürk.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100215
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.R.Ulutürk; tərt.ed. F. Ulutürk; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
296 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100216
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.R.Ulutürk; tərt.ed. F.Ulutürk.- II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100217
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu; ön sözüm müəl. Ş.Salmanov.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100218
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100219
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- III cild.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
255 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100220
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- IV cild - B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100221
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsul Rza; tərt. ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- V cild - B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100222
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Rzaquluzadə; [burax. məsul. Ə.Güləliyev] - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100335
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fransua Rable; tərcümə edəni: Əhməd Cavad; ön sözün müəllifi: Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100336
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. N. Nikolayeviç; Tərc. və ön sözün müəl.: H. Şərifov.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100337
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.M.Remark; alman dilindən tərc. ed. V.Hacıyev, Ç.Qurbanlı; ön söz. müəl. Q.Quliyev; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
669 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100338
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş. Rustaveli; tərc. S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100413
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[tərt. edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, U.Rəhimoğlu] I cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100414
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
[tərtib edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, Rəhimoğlu] II cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100417
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov,S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva Riyaziyyatın tədrisi üsulları . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100421
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Namazov Q. Riyazi fizika tənlikləri . Bakı ,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100442
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.T.Nağıyev, R.M.Quliyev Riyaziyyatdan olimpiada iştirakçıları üçün 50 variant (həllər, göstərişlər, cavablar). Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100450
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəmaləddin Nurəddinoğlu Riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. BAkı, Çaşoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100460
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aranli M. Riyaziyyatdan olimpiada məsələləri. Bakı, Ülvi- Həyat, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100466
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mərdanov M., Babayev B., Mehdiyev V. Riyaziyyat ensiklopediyasi. Bakı, Bakı Universiteti, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100470
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qulıyeva Nurlan Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası. Bakı, MBM, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100514
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov Riyazi analizdən məsələ və misalların həllinə dair rəhbərlik. Sumqayıt, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100515
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Berman Riyazi analizdən məsələlər. BAkı, 1986
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100516
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov Riyazi analizdən məsələ və misalla. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100517
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əlizadə,N.Şıxəliyev Riyaziyyat. 2. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100518
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Əkbərov,R.Bəşirov Riyaziyyat və Botanika. Bakı, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100519
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Adıgözəlov,X.Həsənov Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100534
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Davudov B., Daşdəmirov K. Radiofizika. Dərs vəsaiti.. Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100555
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Davudov Radiofizika. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100556
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov Rəqslər və dalğalar. Sumqayıt, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100618
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov İ.Ə., Qurbanov A.İ. Riyazi proqram paketləri (dərs vəsaiti). Bakı, Təhsil, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100651
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova L., İlyaslı T., Bağıyeva M. Radiasiya kimyası.(qısa kurs) . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100772
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şərifov K . Rusca-Azərbaycanca Dəmiryol nəqliyyatı terminləri lüğəti. Bakı, Çaşoğlu, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100810
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Əliyev,S.Cəfərov və s. Robot sistemlərində idarəetmə. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
101020
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qulıyeva Nurlan Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası. Bakı, MBM, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101221
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Ə. Regional siyasət və idarəetmənin əsasları . Bakı , Elm , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101428
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Məmmədov Regionların iqtisadi inkişaf problemləri. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101455
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Ə. Regional siyasət və idarəetmənin əsasları . Bakı , Elm , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101664
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Məmmədov Regionların iqtisadi inkişaf problemləri. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi