Elektron
Kitabxana
ID:
100127
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Ələkbər Sabir - B., "ŞərqQərb", 2004.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100128
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Ələkbər Sabir - B., "ŞərqQərb", 2004.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100129
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynqulu Sarabski; Rəsmlərin müəl. Ə.Əzimzadə; red. Ə.Quliyev; ön sözün müəl. R.Məmmədova. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100130
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbas Səhhət; tərt. ed., ön söz və qeydlərin müəl. K.Talıbzadə.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100131
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurban Səid; burax. məs. Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100132
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T. Ş. Simürğ; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: T. Əlişanoğlu; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləlıyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100133
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100134
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100135
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100223
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Həbib; Tərt. edəni. V.Əliyev; Ön sözün müəllifi. P.Məmmədli.-B.: Lider nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100224
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Osman Sarıvəlli; ön sözün müəll.: B.Vahabzadə; tərtib edəni və red.: A.Qurbanov - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100225
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. M. Seyidzadə; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100226
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Səfərli; Tərt. edəni. H.Səfərli; Ön sözün müəllifi. V.Yusifli.- B.: Lider nəşriyyat, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100227
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səhənd; [Ön söz: Şəhriyar Məmmədhüseyn].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100228
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Səmədoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100229
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vaqif Səmədoğlu; Tərtib edəni və redaktoru: Nüşabə Babayeva-Vəkilova.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100230
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Süleymanlı.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100231
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar; Tərtib edənlər. Nazim Rizvan, Xuraman Quliyeva, İslam Qəribov; Ön sözün müəllifi. Bəkir Nəbiyev.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
480 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100232
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayıl Şıxlı; tərt.ed. Elçin Şıxlı; ön sözün müəl. İ.Qasımzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100233
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayıl Şıxlı - B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100243
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə; ön sözün müəl. A.Bayramoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100244
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
568 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100245
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
536 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100339
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Y. Saltıkov-Şedrin; Rus dilindən tərcümə edənlər. B.Musayev, İ. Vəliyev, E. Cabbarov; Ön sözün müəllifi. İ. Vəliyev. B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100340
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Saramaqo; tərt. ed. A.Hacılı; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlifoğlu; red. N.Cabbarlı; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.
Səhifə sayı:
797 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100341
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.C.Selincer; tərc ed və ön söz müəl. T.Vəliyev; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Səhifə sayı:
485 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100342
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Antuan dö Sent-Ekzüperi; red. S. Şahbazov; fransız dilindən tərc. ed. R.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
119 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100343
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Migel de Servantes Saavedra; Tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: Pənah Xəlilov.- B.:Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100344
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirazi Sədi; Farscadan tərcümə ed. M.Seyidzadə, M.Soltan, R.Sultanov, İ.Şəms; Ön sözün müəllifi. M.Məhəmmədi.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100345
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərc. ed. Y.Əzimzadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100346
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.L.Stivenson; tərc. ed. Ə.Babayeva; ön sözün müəllifi: B.Nəbiyev.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100347
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Stoun; Ruscadan tərc. edəni. F.Qəmbəroğlu.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100348
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Süleymenov; rus dilindən tərc. ed. N.Səfərov; ön sözün müəllifi. C.Bəydili (Məmmədov).- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
270 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100349
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Conatan Svift; tərcümə ed. Mikayıl Rzaquluzadə B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100350
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İngilis dilindən tərcümə ed. S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. İ.Rəhimov.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
736 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100351
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərcümə ed. M.İbrahimov, Anar, S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev II cild.- Bakı: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100352
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fridrix Şiller; Tərcümə edənlər: Mehdi Məmmədov, Hüseyn Şərifov, Nigar Rəfibəyli; Ön sözün müəllifi: Nəzakət Ağazadə.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100353
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; rus dilindən tərcümə edənlər. Ə.Abbasov, B.Musayev, H.Şərif.- Bakı: Avrasiya press, 2007.
Səhifə sayı:
357 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100354
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə birinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100355
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; rus dilindən tərc. ed. C.Cavadzadə ikinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100356
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A. Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə üçüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100357
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə Dördüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100358
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hafiz Şirazi; Tərc. ed. Əbülfəzi Hüseyni.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
208 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100445
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı.Ə.Zeynallı.Z Statistika:Ümumi Nəzəri Məsəllər. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100448
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə.T., Zeynallı Z.Ə. Statistika: Sosial-iqtisadi məsələlər. 2. Bakı, Avropa, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100449
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynova A.M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100455
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə., Zeynallı Z. Statistika: Ümumi nəzəri məsələlər. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100520
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov Sonlu fərqlər sxemi. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100683
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Z.S., Məmmədov K.M., Zərbəliyev M.S. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı . Bakı, "Təhsil" NPM, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100685
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Z.S., Məmmədov K. M., Zərbəliyev M.S. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması . Bakı , "Təhsil" NPM, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100695
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmirova F.C., Hüseynov M.B. Sitologiya . Bakı , R.N.Novruz-94, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100811
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev, M.Muradov Sahə avadanlıqları və layihələndirmənin əsasları. Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100812
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Sadıqov, N.Orucov Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100813
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Kazımov Sensor sistemlərin əsasları. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100814
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Ələkbərov Sistemlər nəzəriyyəsinin əsasları. Sumqayıt, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100822
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sara Aşurbəyli Şirvanşahlar dövləti. Bakı, Avrasiya press, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100823
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşurbəyli Sara . Şirvanşahlar dövləti . Bakı ,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100889
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
ALXAN BAYRAMOĞLU ŞAMAXIDA MAARİF VƏ MAARİFÇİLİK . Bakı, Maarıf, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100898
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
MAHMUD İSMAYIL, MAYA BAĞIROVA ŞƏKİ XANLIĞI. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100919
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev R. Sosiologiya: nəzəriyyə və tədqiqat metodologiyası. Bakı, Siyasət, 1995
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
101002
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M. Sosial Təminat Hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101029
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımlı M. SSRİ-Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək) 1960-1979. 1. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101085
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
CƏMİL HƏSƏNLİ SSRİ-TÜRKİYƏ: SOYUQ MÜHARİBƏNİN SINAQ MEYDANI. Bakı, Adiloğlu, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101132
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov F. Supplement to the book "Practical english phonetics". 2. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101164
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Vahabzadə Səməd Vurğun. Bakı, 1984
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101165
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Oday Şərur folkloru. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101166
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Bayramov Söz Ürəkdən gələndə. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101167
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Seyidov Sözün şöhrəti. Bakı, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101180
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vahidov F.Q , Ağayev T.B Sosiologiya (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, Təknur, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İctimati-siyasi elmlər
ID:
101209
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Niftullayev V. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, Zaman, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101212
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C.H., Gənciyev G.Ə. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101252
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi . Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101266
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov V. Sahibkar - Menecment. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101306
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə.T., Zeynallı Z.Ə. Statistika: Sosial-iqtisadi məsələlər. 2. Bakı, Avropa, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101308
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T., Babayev M. Sahənin aktual iqtisadi problemləri. Bakı, Elm və təhsil, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101311
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101326
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov A.B. Sahibkarlıq fəaliyyət: növləri, təşəkkülü və inkişaf problemləri. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101331
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xoskinq A. Sahibkarlıq kursu. Bakı, Bakı Biznes Universiteti, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101348
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tanrıverdiyeva G Səhmdar cəmiyyətlərində Xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm Təhsil, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101381
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xankişiyev Bəybala Sığorta Fəalliyətinin Əsasları. Bakı , İqtisad Universiteti , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101429
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Hüseynov Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101430
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Axundov Strateji idarəetmə. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101431
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Həziyev,N.Kərimov Strateji planlaşdırmanın əsasları. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101443
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Niftullayev V. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, Zaman, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101446
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C.H., Gənciyev G.Ə. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101487
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi . Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101501
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov V. Sahibkar - Menecment. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101541
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə.T., Zeynallı Z.Ə. Statistika: Sosial-iqtisadi məsələlər. 2. Bakı, Avropa, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101543
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T., Babayev M. Sahənin aktual iqtisadi problemləri. Bakı, Elm və təhsil, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101546
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101561
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov A.B. Sahibkarlıq fəaliyyət: növləri, təşəkkülü və inkişaf problemləri. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101566
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xoskinq A. Sahibkarlıq kursu. Bakı, Bakı Biznes Universiteti, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101583
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tanrıverdiyeva G Səhmdar cəmiyyətlərində Xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm Təhsil, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101616
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xankişiyev Bəybala Sığorta Fəalliyətinin Əsasları. Bakı , İqtisad Universiteti , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101665
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Hüseynov Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101666
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Axundov Strateji idarəetmə. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101667
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Həziyev,N.Kərimov Strateji planlaşdırmanın əsasları. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi