Elektron
Kitabxana
ID:
100089
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X. Şirvani; tərt. ed. M. Sultanov; ön sözün müəl. və elmi red. X. Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
672 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100090
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şah İsmayıl Xətayi; tərt. ed. Ə. Səfərli, X.Yusifli; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100172
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynal Xəlil; Tərt. Zəkiyyə Xəlilova.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100173
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəbi Xəzri. - B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100174
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəbi Xəzri. - B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100329
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ömər Xəyyam; tərc. ed. М.Seyidzadə; ön sözün müəl. Ə.Hacızadə.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
104 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100379
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərt.ed.,ön söz və şərhlərin müəllifi. M.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
429 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100420
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.M. Xətti analizin üç prinsipi (dərs vəsaiti) . Bakı , Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100465
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev X., Ələkbərova F. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100522
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.Həsənova,C.Cəfərov Xətti cəbrin və analitik həndəsənin elementləri. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100860
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağamalı F. XVIII əsrin II yarısı -XIX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan Xanlıqlarında Sosial-İqtisadi Münasibətlər. Bakı, Bakı Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100871
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafazadə Tofiq XVIII yüzillik-XİX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı Azərbaycan münasibətləri . Bakı , Elm , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100912
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Elmar Məhərrəmov, Aynur Məhərrəmli Xalq qəzeti yaranması və inkişafı tarixindən. Bakı, Elm və təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100992
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımova H. Xarici əlaqələr hüququ (Dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101054
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
HAVVA Məmmədova Xocalı Şəhidlər, Şahidlər. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101079
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musa qasımov Xarici dövlətlər və Azərbaycan. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101082
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
QƏNİRƏ PAŞAYEVA, Həvva Məmmədova XOCALI SOYQIRIMI Şahidlərin dilindən. Bakı, Elm və təhsil, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101088
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramiz MEHDİYEV XXI Əsrdə milli dövlətçilik. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101172
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Mustafayev XIX əsr ədəbi irsi ədəbiyyatşunasıqda. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101259
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. XXI əsr: İqtisadi inkişafın nəqliyyat faktoru. Bakı, Azərnəşr, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101316
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.H., Əzizov R.H., Hacıyev M.H. Xarici iqtisadi əlsaqələrin təşkili. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101325
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z., Hacıyev R. Xalq kapitalizmininin formalaşmasında və inkişaf etməsində qiymətli kağızlar bazarının rolu. Bakı, Nasir, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101329
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Aslanov H.H. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101433
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.Əliyev Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101494
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. XXI əsr: İqtisadi inkişafın nəqliyyat faktoru. Bakı, Azərnəşr, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101551
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.H., Əzizov R.H., Hacıyev M.H. Xarici iqtisadi əlsaqələrin təşkili. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101560
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z., Hacıyev R. Xalq kapitalizmininin formalaşmasında və inkişaf etməsində qiymətli kağızlar bazarının rolu. Bakı, Nasir, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101564
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Aslanov H.H. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101669
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.Əliyev Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi