Elektron
Kitabxana
ID:
100143
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasım bəy Zakir; tərt. ed. və ön sözün müəl. K. Məmmədov.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100144
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafa Zərir; Transfoneliterasiya edən və ön sözün müəllifi: Ş. Xəlilov; Red.: M. Adilov.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
128 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100248
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəfiq Zəka Xəndan, tərt. ed. Aydan Xəndan - B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100423
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramazanov T Zəlzələlərin mexanikasi, xəbərvericiləri və tektonik dalğaları. Bakı, Bakı Universiteti, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100697
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şahtaxtinskaya Z.M. Zoologiya . 1 c. Bakı, Maarif, 1974
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100868
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musa Urud Zəngəzur. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
101056
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
VİLAYƏT ƏLİYEV Zəngəzurda qalan izlimiz. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya